Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY2 761 349 515 WYDATKI2 615 173 428 NADWYŻKA146 176 087.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY2 761 349 515 WYDATKI2 615 173 428 NADWYŻKA146 176 087."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU

2 Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA

3 Budżet – wykonanie w latach r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca ROK 2012ROK 2013 DOCHODY własne (krajowe) z budżetu UE WYDATKI bieżące majątkowe DEFICYT/NADWYŻKA-80317

4 Dochody 2013r. Dochody wg grup 2013 rok PlanWykonanie % wykon. Wpływy z podatków i opłat lokalnych ,4 Udziały w podatkach ,7 Dochody z mienia komunalnego ,0 Subwencje ,0 Pozostałe dochody, w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe (głównie z tytułu świadczonych usług, pobieranych opłat, nakładanych grzywien, kar i mandatów karnych) ,0 Dotacje na zadania własne ,0 Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,5 Ogółem ,3

5 Dochody z wybranych źródeł 2012r. – 2013r Wybrane źródła dochodów Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2013 r. Tendencje w wykonaniu 2013/2012 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ,84 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ,72 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) ,06 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego ,80 Wpływy z usług ,14 w tym: wpływy za bilety komunikacji miejskiej i tramwaju wodnego, prowizja od sprzedanych biletów oraz za przewozy niepełnosprawnych ,63 Ogółem ,38

6 Wydatki bieżące i majątkowe Nazwa Plan 2013Wykonanie 2013 r.% wykon BieżąceMajątkoweBieżąceMajątkoweBieżące Majątko we Rolnictwo i łowiectwo ,996,2 Transport i łączność ,183,1 Gospodarka mieszkaniowa ,088,8 Administracja publiczna ,354,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,524,8 Oświata i wychowanie ,798,2 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna ,897,7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,389,3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,278,8 Kultura fizyczna i sport ,387,4 Pozostałe ,585, ,084,1 Dział

7 Wydatki bieżące 2012r. – 2013r. Dział NazwaWykonanie 2012r.Wykonanie 2013r. Tendencje w wykonaniu 010Rolnictwo i łowiectwo ,1 600Transport i łączność ,9 700Gospodarka mieszkaniowa ,0 750Administracja publiczna ,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,9 801 Oświata i wychowanie ,7 854Edukacyjna opieka wychowawcza 852 Pomoc społeczna ,2 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,8 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,6 926Kultura fizyczna i sport ,7 Pozostałe ,5 Ogółem ,6

8 Największe inwestycje w 2013 r. Nazwa zadaniaPlanWykonanie % wykon. OG Ó ŁEM (w zł) ,05 Wydatki inwestycyjne ,07 Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w sp ó łkach) ,00 w tym: NAJWIĘKSZE INWESTYCJE Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego ,44 Połączenie dr ó g krajowych - Trasa Sucharskiego ,94 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności ,72 Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR ,99 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie ,56 Projekty rewitalizacyjne (w tym: rewitalizacja Letnicy, Dolnego Miasta, Dolnego Wrzeszcza i Nowego Portu) ,77 Modernizacje w obiektach oświatowych ,52 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) ,49 Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku ,95 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska ,64 Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B ,75

9 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach Rok 2007Rok 2008Rok 2009Rok 2010Rok 2011Rok 2012Rok 2013 Wydatki ogółem Wydatki majątkowe udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 24,824,122,625,935,439,730,5 Łącznie w latach 2007 – 2013 na inwestycje przeznaczono zł

10 Wynik budżetu w latach Rok 2007Rok 2008Rok 2009Rok 2010Rok 2011Rok 2012Rok 2013 DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)

11 Oświata - Subwencja Wykonanie Dynamika 2012 r.2013 r. Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą ,42% Subwencja oświatowa ,42% Finansowanie z budżetu miasta Gdańska ,65%

12 Realizacja usług przewozowych w ramach komunikacji zbiorowej Tytuł RokRok 2012 % pokrycia wydatków dochodami Rok 2013 % pokrycia wydatków dochodami Dochody z biletów komunikacji miejskiej , ,72 Wydatki na zakup usług przewozowych

13 „Janosikowe” 2012 rok2013 rok Wydatki ogółem Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

14 Wskaźniki zadłużenia Miasta MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK DOCHODY BUDŻETOWE RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) 2.1DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU60,00% 43,03% 2.2.KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA15,00% 5,60% W roku 2013 kredyt planowany – zł, wykonany – zł

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY2 761 349 515 WYDATKI2 615 173 428 NADWYŻKA146 176 087."

Podobne prezentacje


Reklamy Google