Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY2 761 349 515 WYDATKI2 615 173 428 NADWYŻKA146 176 087.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY2 761 349 515 WYDATKI2 615 173 428 NADWYŻKA146 176 087."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU

2 Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY2 761 349 515 WYDATKI2 615 173 428 NADWYŻKA146 176 087

3 Budżet – wykonanie w latach 2012 -2013 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca ROK 2012ROK 2013 DOCHODY6 3705 992 własne (krajowe)4 4824 585 z budżetu UE1 8881 407 WYDATKI6 4505 675 bieżące3 8883 946 majątkowe2 5621 729 DEFICYT/NADWYŻKA-80317

4 Dochody 2013r. Dochody wg grup 2013 rok PlanWykonanie % wykon. Wpływy z podatków i opłat lokalnych344 310 000363 070 411105,4 Udziały w podatkach650 231 089661 103 613101,7 Dochody z mienia komunalnego198 195 381188 244 31195,0 Subwencje427 816 765 100,0 Pozostałe dochody, w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe (głównie z tytułu świadczonych usług, pobieranych opłat, nakładanych grzywien, kar i mandatów karnych) 277 507 836299 792 053108,0 Dotacje na zadania własne705 389 217698 167 25299,0 Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 123 776 770123 155 11099,5 Ogółem2 727 227 0582 761 349 515101,3

5 Dochody z wybranych źródeł 2012r. – 2013r Wybrane źródła dochodów Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2013 r. Tendencje w wykonaniu 2013/2012 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)525 718 302556 434 4425,84 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)44 995 87262 420 44438,72 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)28 917 77736 454 62126,06 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego106 913 15175 051 403-29,80 Wpływy z usług154 494 079151 184 535-2,14 w tym: wpływy za bilety komunikacji miejskiej i tramwaju wodnego, prowizja od sprzedanych biletów oraz za przewozy niepełnosprawnych 119 551 061118 793 194-0,63 Ogółem861 039 181881 545 4452,38

6 Wydatki bieżące i majątkowe Nazwa Plan 2013Wykonanie 2013 r.% wykon BieżąceMajątkoweBieżąceMajątkoweBieżące Majątko we Rolnictwo i łowiectwo7 937 3848 834 0007 928 8348 496 933 99,996,2 Transport i łączność361 450 226655 023 887358 360 034544 317 27899,183,1 Gospodarka mieszkaniowa33 720 09743 280 48331 351 88938 425 72293,088,8 Administracja publiczna129 534 2666 031 721122 208 7853 259 20594,354,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42 079 6791 266 38841 880 660314 65299,524,8 Oświata i wychowanie 685 270 01942 063 896683 232 20741 287 59499,798,2 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna 235 124 0203 664 273232 230 9803 579 22798,897,7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98 454 45815 074 72294 821 98413 456 237 96,389,3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65 866 32374 930 85464 706 26959 036 296 98,278,8 Kultura fizyczna i sport25 048 37558 401 44023 116 07351 051 00492,387,4 Pozostałe171 466 51539 361 051158 574 77633 536 78992,585,2 1 855 951 362947 932 7151 818 412 491796 760 93798,084,1 Dział 010 600 700 750 754 801 854 852 853 900 921 926

7 Wydatki bieżące 2012r. – 2013r. Dział NazwaWykonanie 2012r.Wykonanie 2013r. Tendencje w wykonaniu 010Rolnictwo i łowiectwo6 827 2797 928 834116,1 600Transport i łączność344 767 925358 360 034103,9 700Gospodarka mieszkaniowa41 785 49531 351 88975,0 750Administracja publiczna125 439 347122 208 78597,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41 090 54441 880 660101,9 801 Oświata i wychowanie 658 542 371683 232 207103,7 854Edukacyjna opieka wychowawcza 852 Pomoc społeczna 227 147 866232 230 980102,2 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska74 756 08494 821 984126,8 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego67 004 96064 706 26996,6 926Kultura fizyczna i sport33 649 96823 116 07368,7 Pozostałe169 626 056158 574 77693,5 Ogółem 1 790 637 8941 818 412 491101,6

8 Największe inwestycje w 2013 r. Nazwa zadaniaPlanWykonanie % wykon. OG Ó ŁEM (w zł) 947 932 715796 760 93784,05 Wydatki inwestycyjne893 043 215741 872 52383,07 Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w sp ó łkach) 54 889 50054 888 414100,00 w tym: NAJWIĘKSZE INWESTYCJE Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego444 475 357393 076 87588,44 Połączenie dr ó g krajowych - Trasa Sucharskiego 88 133 36264 286 75172,94 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności58 183 23245 802 72278,72 Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR40 926 49828 234 20268,99 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie21 446 78217 920 75283,56 Projekty rewitalizacyjne (w tym: rewitalizacja Letnicy, Dolnego Miasta, Dolnego Wrzeszcza i Nowego Portu)18 005 1245 180 64828,77 Modernizacje w obiektach oświatowych16 767 93916 687 76699,52 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)12 617 55412 426 84598,49 Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku11 083 64611 077 75399,95 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska7 916 0007 728 94997,64 Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B6 961 2036 665 18795,75

9 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2007-2013 Rok 2007Rok 2008Rok 2009Rok 2010Rok 2011Rok 2012Rok 2013 Wydatki ogółem 1 642 070 9671 804 777 1611 977 884 6952 164 624 7092 543 287 7272 970 739 6412 615 173 428 Wydatki majątkowe 406 611 629434 460 728447 901 926559 864 346900 731 0321 180 101 747796 760 937 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 24,824,122,625,935,439,730,5 Łącznie w latach 2007 – 2013 na inwestycje przeznaczono 4 726 432 345 zł

10 Wynik budżetu w latach 2007-2013 Rok 2007Rok 2008Rok 2009Rok 2010Rok 2011Rok 2012Rok 2013 DEFICYT (-) NADWYŻKA (+) 11 388 987-108 607 261-266 996 684-136 528 891-461 991 969-36 827 547146 176 087

11 Oświata - Subwencja Wykonanie Dynamika 2012 r.2013 r. Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą687 284 179724 519 801105,42% Subwencja oświatowa402250236411 967 454 102,42% Finansowanie z budżetu miasta Gdańska285 033 943312 552 347109,65%

12 Realizacja usług przewozowych w ramach komunikacji zbiorowej Tytuł RokRok 2012 % pokrycia wydatków dochodami Rok 2013 % pokrycia wydatków dochodami Dochody z biletów komunikacji miejskiej119 551 061 44,60 118 793 194 44,72 Wydatki na zakup usług przewozowych268 071 648265 609 359

13 „Janosikowe” 2012 rok2013 rok Wydatki ogółem2 970 739 6412 615 173 428 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 32 124 15233 871 751

14 Wskaźniki zadłużenia Miasta MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK 2013 1.DOCHODY BUDŻETOWE 2 761 349 515 2.RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) 2.1DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU60,00% 43,03% 2.2.KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA15,00% 5,60% W roku 2013 kredyt planowany – 86 893 400 zł, wykonany – 60 000 000 zł

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY2 761 349 515 WYDATKI2 615 173 428 NADWYŻKA146 176 087."

Podobne prezentacje


Reklamy Google