Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najczęściej zadawane pytania w Centrum Pomocy Przemysław Ruchlicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najczęściej zadawane pytania w Centrum Pomocy Przemysław Ruchlicki."— Zapis prezentacji:

1 Najczęściej zadawane pytania w Centrum Pomocy Przemysław Ruchlicki

2 Gdzie znaleźć pomoc

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Najczęściej zadawane pytania

14

15  P: Często się zdarza, że wnioskodawcy składają wnioski w starych wersjach. W tut. Urzędzie zdarzają się wnioski z wersji 1.02. W tej wersji brak jest pola 13.1.2 do zaznaczenia rubryki NIE, w sytuacji gdy wysyłając wersję elektroniczną pracownik gminy zaznacza, iż wnioskodawca jest ubezpieczony w ZUSie.  O: Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z formularzem, o którym mowa powyżej. Przykładowe pytania

16  P: Witam. 11 stycznia 2016 r. właścicielka biura rachunkowego złożyła wniosek o rejestrację działalności gosp. za przedsiębiorcę - przedłożyła mi do wglądu oryginał pełnomocnictwa udzielonego jej przez przedsiębiorcę - ja jako urzędnik i tu mam wątpliwości skserowałam to pełnomocnictwo i potwierdziłam za zgodność z oryginałem i oddałam z powrotem właścicielce biura rachunkowego oryginał pełnomocnictwa i w aktach mam kopię.  O: Więcej informacji na temat pełnomocnictwa w CEIDG odnajdzie Pani na stronach portalu www.biznes.gov.pl:  Praktyczne informacje dotyczące pełnomocnictwa: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze- firme/pelnomocnik/praktyczne-informacje-dot.-pelnomocnictwa https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze- firme/pelnomocnik/praktyczne-informacje-dot.-pelnomocnictwa  Praktyczna informacja Ministerstwa Rozwoju. Dokonywanie czynności on-line przez pełnomocnika Praktyczna informacja Ministerstwa Rozwoju. Dokonywanie czynności on-line przez pełnomocnika

17  P: Witam. W dniu 04.03.2015r. przedsiębiorca Pan M. K. za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl złożył do tutejszego Urzędu wniosek o zmianę wpisu do CEIDG, w związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie 1.Czy wniosek złożony w wyżej opisany sposób przez przedsiębiorcę jest wnioskiem złożonym w sposób prawidłowy? O: Przedsiębiorca może złożyć wniosek CEIDG-1 za pośrednictwem urzędu gminy tylko osobiście albo wysłać listem poleconym. Ustawa SDG nie przewiduje możliwości złożenia wniosku CEIDG-1 do urzędu gminy za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl

18  P: Od kiedy dokładnie należy sprawdzać tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu, w którym chce prowadzić działalność gospodarczą? Jak to ma wyglądać- mamy kserować ten tytuł prawny, czy tylko ma to być do wglądu?  O: przedsiębiorca przy składaniu wniosku nie musi okazywać się żadnym tytułem prawnym do lokalu, jak również Państwo jako urząd nie musicie kserować tego dokumentu

19  P: Pan Stępień Damian zgłosił się do tutejszego urzędu celem wpisania zagranicznego rachunku bankowego. Proszę o pomoc, które numery z umowy, w które pola wniosku CEIDG-1 należy wpisać.  O: Na chwilę obecną możliwe jest wpisanie tylko polskiego konta bankowego.

20  P: Czy urzędnik powinien przyjąć wniosek CEIDG, który jest wypełniony i zeskanowany a tylko podpis jest składany własnoręcznie?  P: w systemie istnieje już wpis związany z podanymi numerami PESEL, NIP i REGON, jako wpis podlegający wykreśleniu z powodu okresu zawieszenia dłuższego niż 24 miesiące. Pełnomonik odmówił wykreślenia zawieszonego wpisu, ponieważ uznał, że jest to obowiązek CEIDG.

21 Dziękujemy za uwagę KONTAKT


Pobierz ppt "Najczęściej zadawane pytania w Centrum Pomocy Przemysław Ruchlicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google