Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasze nadleśnictwo Nadleśnictwo Gniezno powstało 1.01.1975 roku. Położone jest na terenie województwa wielkopolskiego, wśród Jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasze nadleśnictwo Nadleśnictwo Gniezno powstało 1.01.1975 roku. Położone jest na terenie województwa wielkopolskiego, wśród Jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Nasze nadleśnictwo

3 Nadleśnictwo Gniezno powstało 1.01.1975 roku. Położone jest na terenie województwa wielkopolskiego, wśród Jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego w tym terenie 13 gmin.  Powierzchnia ogólna – 18,7 tys. ha, w tym powierzchnia leśna – 17,2 tys. ha  Powierzchnia administracyjna – 1320 km²  Podzielone jest na 18 leśnictw  Posiada gospodarstwo szkółkarskie – 750 arów Informacje ogólne

4 Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie, pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. Odnowienia lasu a także zalesiania nowych terenów wymagają dużej ilości sadzonek kilkunastu gatunków drzew i krzewów. Ich produkcja odbywa się w Szkółce Leśnej w Powidzu na ponad 5 ha podzielonych na sześć kwater. Szkółkarstwo

5 Rocznie Nadleśnictwo Gniezno odnawia i zalesia powierzchnię ok. 100 ha. Na przygotowanych wcześniej powierzchniach leśnych posadzone zostaje nowe pokolenie drzew troskliwie pielęgnowane przez leśników w kolejnych latach. Zadaniem hodowli lasu jest zachowanie lasów istniejących i kształtowanie nowych z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Odnawianie lasu

6 Baza nasienna nadleśnictwa w pełni pokrywa zapotrzebowanie na podstawowe gatunki lasotwórcze. Podstawą dobrej jakości i kondycji lasów jest odpowiednia baza nasienna. Nasiona trafiające na szkółkę leśną pochodzą ze specjalnie wyselekcjonowanych drzewostanów. Dzięki temu uzyskuje się młode pokolenie lasu dostosowane do warunków siedliskowych i klimatycznych. Nasiennictwo i selekcja

7 Drewno to wspaniały dar natury! Surowiec w pełni odnawialny, biodegradowalny a zarazem trwały i piękny. Rocznie Nadleśnictwo Gniezno pozyskuje ok. 70 tys. m³ drewna. Pochodzi ono głównie z dojrzałych drzewostanów, osiągających wiek, po którym następuje proces starzenia, a co za tym idzie rozwój chorób niszczących drewno. Pozostałe drewno pozyskuje się przy okazji pielęgnacji drzewostanów oraz cięć przygodnych i sanitarnych. Pozyskanie drewna

8 Podstawowym zadaniem leśników jest ochrona lasów dla dobra nas wszystkich. Nie jest to proste ze względu na liczne zagrożenia. Do naturalnych zagrożeń należą gradacje owadzich szkodników, choroby grzybowe, szkody od licznej zwierzyny płowej oraz gwałtowne zjawiska pogodowe. Również ludzie przyczyniają się do niszczenia lasów. Aby zminimalizować zagrożenie, leśnicy monitorują powierzchnie leśne. Zagrożenia i ochrona

9 Lasy ochronne stanowią 91% powierzchni leśnej Nadleśnictwa Gniezno. Na terenie Nadleśnictwa występują obszary o wysokich walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych m.in.: Obszar Natura 2000 „Pojezierze Gnieźnieńskie”, Lednicki Park Krajobrazowy, Powidzki Park Krajobrazowy, Powidzko- Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Wyjątkowym bogactwem awifauny wyróżnia się „Jezioro Czarne” w Leśnictwie Skorzęcin. Ochrona przyrody

10 Nadleśnictwo Gniezno posiada certyfikaty:  PEFC Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zachowanie trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody.  FSC Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Certyfikaty

11 http://www.gniezno.poznan.lasy.gov.pl https://www.pkt.pl http://lesniczowka.blox.pl/ Broszura „Nadleśnictwo Gniezno” Bibliografia

12 Wykonały: Karolina Jarecka, Julia Soszyńska, Julia Musidlak Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie Klasa I Kategoria: gimnazja Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Nasze nadleśnictwo Nadleśnictwo Gniezno powstało 1.01.1975 roku. Położone jest na terenie województwa wielkopolskiego, wśród Jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google