Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historie samorzecznictwa w życiu osób z niepełnosprawnościami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historie samorzecznictwa w życiu osób z niepełnosprawnościami."— Zapis prezentacji:

1 Historie samorzecznictwa w życiu osób z niepełnosprawnościami

2 “By wspierać upodmiotowienie młodzieży bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez edukację oraz zaangażowanie społeczności we wszystkie aspekty zmiany i rzecznictwa.”

3  Komunikowaniem swoich potrzeb  Staniem na straży oraz korzystaniem z własnych (przysługujących) praw  Nauką mówienia otwarcie w swojej niezależności

4  Edukacja  Zatrudnienie  Transport  Opieka zdrowotna

5  Instytucje oświatowe, finansowane z funduszy federalnych, nie mogą dyskryminować uczniów z niepełnosprawnościami  Szkoły muszą zapewniać wsparcie i dostosowanie tak, by uczeń mógł uczestniczyć w procesie edukacji na równi z innymi

6  Określa roczne cele edukacyjne  Precyzuje niezbędne wsparcie oraz dostosowanie  Tworzy plan ukończenia szkoły (przejścia do kolejnego etapu)

7  Bill realizował swój Zindywidualizowany Program Edukacyjny  Przygotował prezentacje PowerPoint by omówić, co mu odpowiadało, a co nie

8  Postulował za pozostaniem w klasie ogólnodostępnej  Otrzymywał wsparcie podczas przerw na lunch i toaletowych oraz przy zakwaterowaniu

9 Program federalny, zapewniający wsparcie osobom z niepełnosprawnościami. Jego celem jest utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia.

10  Absolwent Glendale Community College  Licencjat na DeVry University

11  Dostosowania i wsparcie otrzymane przez Edina z programu rehabilitacji zawodowej obejmowało: ◦ Sterowanie ręczne w samochodzie ◦ Czesne ◦ Książki

12  Student pracy socjalnej na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie  Dostosowania objęły: ◦ Czesne ◦ Komputer ◦ Książki ◦ Transport

13  Studentka psychologii na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie  Dostosowania obejmowały: ◦ Czesne

14  Ustawa o Amerykanach z niepełnosprawnościami z 1990 r. (The Americans with Disabilities Act of 1990, akronim ADA) zakazuje dyskryminowania osób z niepełnosprawnościami i gwarantuje im równe szanse w dostępie do zatrudnienia, transportu, obiektów użyteczności publicznej, stanowych i lokalnych usług rządowych, telekomunikacji.  Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia racjonalnego dostosowania dla pracowników z niepełnosprawnością.

15  Praktyka studencka w wydziale policji, Phoenix  Dostosowania: elektroniczne wyposażenie biurowe i podwyższone biurko.

16 Ustawa o Amerykanach z niepełnosprawnościami z 1990 r. wymaga, by transport publiczny, finansowany przez rząd, spełniał wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

17  Metro  Kolejka miejska  Autobus

18  Dostępne autobusy miejskie  Dial-a-Ride (autobus na telefon)

19  Osoby z niepełnosprawnościami są zachęcane do wypowiadania się we własnym imieniu na temat wszystkich obszarów swojego życia, również opieki zdrowotnej.

20  Lekarze nie zawsze mają rację  Alyssa sprzeciwiała się niekoniecznej operacji

21  Ubezpieczenie zdrowotne nie zawsze pokrywa koszty sprzętu medycznego  Aby skorzystać z usługi, wymagana jest zgoda lekarza

22 The Youth Action Council of Arizona (YAC-AZ) jest organizacją samorzeczniczą, wspieraną przez Southwest Institute for Families and Children. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: George Garcia Tel. 602-235-0354 (wewn. 801) G.Garcia@SWIfamilies.org G.Garcia@SWIfamilies.org

23 www.swifamilies.orgwww.yacaz.org


Pobierz ppt "Historie samorzecznictwa w życiu osób z niepełnosprawnościami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google