Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Damian Karbownik Chorzów 2013r. Status osoby niepełnosprawnej na rynku pracy Osoba niepełnosprawna, mająca prawo do jakiegoś świadczenia może.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Damian Karbownik Chorzów 2013r. Status osoby niepełnosprawnej na rynku pracy Osoba niepełnosprawna, mająca prawo do jakiegoś świadczenia może."— Zapis prezentacji:

1

2 Autor: Damian Karbownik Chorzów 2013r.

3 Status osoby niepełnosprawnej na rynku pracy Osoba niepełnosprawna, mająca prawo do jakiegoś świadczenia może być zarejestrowana w PUP jako poszukująca pracy Jako osoba poszukująca pracy,może też być zarejestrowana osoba zatrudniona, która zgłasza zamiar podjęcia innej pracy dodatkowej lub w wyższym wymiarze czasu pracy

4 Uprawnienia osoby poszukującej pracy Warunkiem nabycia uprawnień jest zarejestrowanie się w PUP jako osoba poszukująca pracy. Każda taka osoba może skorzystać z następujących form pomocy:  Pośrednictwa pracy  Usług EURES (sieć europejskich służ zatrudnienia)  Poradnictwa zawodowego  Pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy  Projektów lokalnych (aktywizacji zawodowej)

5 Praca i renta  Osoba niepełnosprawna posiadająca świadczenie pieniężne z ZUS ma możliwość tzw.,, dorobienia’’ do tego świadczenia. Osiąganie przychodu nie przekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy głoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń

6 Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych  Podstawą jest Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z póź. zm.) zawierająca uregulowania szczególnie w stosunku do zawartych w Kodeksie pracy postanowień dotyczących pracy, urlopów wypoczynkowych oraz zwolnień z pracy.

7

8 Czas pracy  Czas pracy osoby niepełnosprawnej zależy od orzeczenia stopnia niepełnosprawności. W przypadku osób z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną czas pracy nie może przekraczać 7 h na dobę i 35 h tygodniowo.  Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej w godzinach nadliczbowych.

9 Dodatkowe uprawnienia  Osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek  Przysługuje też dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący 10 dni roboczych  Osoby takie mają również prawo do płatnych zwolnień z pracy

10 Nasze działania w projekcie wspomagające określenie naszych szans na rynku pracy  Zdajemy sobie sprawę z naszych ograniczeń, wiemy że nie wszystkie zawody możemy wykonywać  Staramy się poznawać samych siebie  Rozwijamy nasze mocne strony  Doskonalimy umiejętności potrzebne do pracy  Poszerzamy naszą wiedzę z zakresu znajomości rynku pracy

11 Nasze obawy  duża konkurencja  trudna sytuacja na rynku pracy  nasze ograniczenia fizyczne i psychiczne  brak wsparcia i zrozumienia ze strony pracodawców i współpracowników  brak motywacji

12 Nasze nadzieje  Założenie spółdzielni socjalnej  Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej umysłowo na rynku pracy  Uzyskanie poparcia lokalnych władz miasta


Pobierz ppt "Autor: Damian Karbownik Chorzów 2013r. Status osoby niepełnosprawnej na rynku pracy Osoba niepełnosprawna, mająca prawo do jakiegoś świadczenia może."

Podobne prezentacje


Reklamy Google