Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europa wzrasta razem 1946 – Churchill powiedział w Zurichu: Pozwólcie powstać Europie. 1947 – USA przygotowuje plan Marshala dla odbudowy Europy. 1949.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europa wzrasta razem 1946 – Churchill powiedział w Zurichu: Pozwólcie powstać Europie. 1947 – USA przygotowuje plan Marshala dla odbudowy Europy. 1949."— Zapis prezentacji:

1

2 Europa wzrasta razem 1946 – Churchill powiedział w Zurichu: Pozwólcie powstać Europie. 1947 – USA przygotowuje plan Marshala dla odbudowy Europy. 1949 – 19 Europejskich państw tworzy radę Europy. 1951 – 6 europejskich państw tworzy EGKS, >. 1957 – Dnia 25 marca utworzenie EWG, > oraz EURATOM, > w Rzymie. 1958 – Z EGKS, EWG i Euratom powstaje EG Wspólnota Europejska i europejski parlament.

3 1992 – Dnia 31 grudnia następuje otwarcie rynku europejskiego 1993 – Dnia 1 listopada Wspólnota Europejska przeradza się w Unię Europejską (traktat z Maastricht). 1989 – Dnia 9. listopada upada Berliński mur, następuje otwarcie granic Europy. Stary kontynent budzi się. 2002 – Dnia 1 stycznia wprowadzono wspólną walutę EURO. Quo vadis Europo? Franz Blankert, szwajcarski sekretarz, skomentował to następująco: „Powinno zostać zawiązane: święte, rzymskie królestwo państw europejskich”. 2004 – Dnia 29 paźdz. podpisano traktat akcesyjny w Rzymie.

4 Obraz przedstawiał głowę z czystego złota; Pierś i ramiona ze srebra; brzuch i biodra z miedzi; Golenie z żelaza; stopy po części z żelaza, po części z gliny. Sen Nabukadnezara (Dan. 2, 32-35)

5 Sen Daniela (Księga Daniela 7, 3-8) Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła; wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia; było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra, i powiedziano mu: Wstań, jedz dużo mięsa!

6 Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery; miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy miało to zwierzę, i dano mu władzę. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów.

7 Światowe Królestwo Babilonu 587- 543 p.n.e. Nebukadnesar - Belsazar

8 Światowe Królestwo Medo-Perskie 543 - 333 p.n.e. Cyrus Wielki - Dariusz III

9 Światowe Królestwo Greckie 333 - 300 p.n.e.: Aleksander Wielki, zwany Macedońskim Po śmierci Aleksandra Wielkiego (323 p.n.e.) królestwo podzielono na cztery części dla każdego z 4 generałów: KasandrosLizymachos PtolemeuszSeleukos

10 Światowe Królestwo Rzymskie (od 300 p.n.e) Od roku 410 n.e. upadek królestwa zachodniego Od roku 650 n.e. upadek królestwa wschodniego

11 Jerozolima

12 Które światowe królestwo i które zwierzę? ?

13 Spojrzałem, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Wieczne Królestwo

14 Ponieważ królestwo wieczne jeszcze nie nadeszło, nogi z żelaza i gliny nie mogły w żadnym razie przedstawiać: Królestwa Rzymskiego, podczas prześladowań chrześcijan, np. pod panowaniem cesarza Dioklecjana (284 - 305 n.e.) świętego Królestwa Rzymskiego podczas inkwizycji, pod panowaniem cesarza Karola V (1519 - 1556 n.e.) Królestwa Francuskiego po rewolucji, pod panowaniem cesarza Napoleona I (1804 – 1815 n.e.) Niemiec w czasie tzw. królestwa Trzeciej Rzeszy pod panowaniem Hitlera w latach 1933 - 1945 n.e.)

15 Czym jest Wieczne Królestwo? Nie jest nim: królestwo niebieskie, jak niektórzy uważają. Pan Jezus powiedział Piłatowi: „Moje królestwo nie jest z tego świata!” A do swoich uczniów: „Wy nie jesteście z tego świata tak, jak ja nie jestem ze świata!”

16 Widzenie Jana I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem: było podobne do pantery jego nogi były jak u niedźwiedzia jego paszcza jak paszcza lwa (Księga Objawienia 13, 1-2)

17 Zwierzę, które widziałeś, było już go nie ma znowu wyjdzie z otchłani pójdzie na zatracenie (Obj. 17, 8) 4 zwierzę Daniela 7 wychodziło z morza (7, 3) miało 10 rogów (7, 7) miało róg, który wypowiadał wielkie rzeczy (7, 8) prowadziło wojnę ze świętymi i zwyciężyło ich (7, 21) 1 zwierzę Obj. 13 wychodziło z morza (13, 1) miało 10 rogów (13, 1) wypowiadało wielkie rzeczy i bluźnierstwa (13, 5) prowadziło wojnę ze świętymi i przemogło ich (13, 7)

18 Zjednoczona Europa

19 s Jedność Boża Ojciec SynDuch Święty Jedność szatańska Szatan 1 zwierzę = moc polityczna 2 zwierzę = moc religijna

20 Religijny przywódca, Antychryst, król Izraela, będzie pełnił funkcję ministra propagandy politycznych przywódców zjednoczonej Europy...Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. On też sprawia, że wszyscy,...otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia... A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.Księga Objawienia 13, 12. 16-18

21 I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Księga Objawienia 16, 13-14. 16 Wielki wymarsz na Armagedon

22 Przeciwstawny Pan i Jego przywódcy I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. Księga Objawienia 19, 11-14

23 Walka i jej przebieg I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Księga Objawienia 19, 19-21


Pobierz ppt "Europa wzrasta razem 1946 – Churchill powiedział w Zurichu: Pozwólcie powstać Europie. 1947 – USA przygotowuje plan Marshala dla odbudowy Europy. 1949."

Podobne prezentacje


Reklamy Google