Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a rozwój regionów wiejskich Janusz Rowiński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a rozwój regionów wiejskich Janusz Rowiński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a rozwój regionów wiejskich Janusz Rowiński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy (Przemyśl 12 – 13 października 2007)

2 PaństwoKwotaUdział w EFRROW Polska13 230,017,0 Włochy 8 292,010,7 Niemcy 8 112,510,4 Hiszpania 7 213,9 9,3 Francja 6 442,0 8,3 Portugalia 3 929,3 5,1 Austria 3 911,5 5,0 Węgry 3 805,8 4,9 Grecja 3 707,3 4,8 Czechy 2 815,5 3,6 Irlandia 2 339,9 3,0 Finlandia 2 079,9 2,7 Podział EFRROW w latach 2007 – 2013 między państwa członkowskie; w mln EUR w cenach bieżących

3 PaństwoKwotaUdział w EFRROW Słowacja 1 969,4 2,5 Wielka Brytania 1 909,6 2,5 Szwecja 1 825,6 2,4 Litwa 1 743,4 2,2 Łotwa 1 041,1 1,3 Estonia 714,7 0,9 Holandia 486,5 0,6 Dania 444,7 0,6 Belgia 418,6 0,5 Cypr, Malta, Luksemburg 329,1 0,4 Ogółem77 662,8100,0 Podział EFRROW w latach 2007 – 2013 między państwa członkowskie; w mln EUR w cenach bieżących c.d.

4 PaństwoKwota wsparciaPaństwoKwota wsparcia Malta6 967Litwa700 Słowenia1 852Łotwa699 Austria1 201Włochy632 Portugalia1 054Szwecja584 Cypr1 042Irlandia535 Grecja934Niemcy478 Finlandia926Belgia300 Słowacja921Hiszpania278 Polska917Holandia242 Estonia898Francja232 Węgry875Dania166 Czechy775Wielka Brytania119 Luksemburg703UE - 25498 Środki EFRROW w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych

5

6 Nazwa i numer osiZalecenia Rady Udział w PROW i wysokość środków Oś 1. Poprawa konkurencyjności (cel – ekonomiczny) Co najmniej 10%41,7% (7 187,5 mln) Oś 2. Poprawa stanu środowiska i obszarów wiejskich (cel - ochrona środowiska Co najmniej 25%32,2% (5 546,0 mln) Oś 3. Poprawa jakości życia i wspieranie różnicowania działalności gospodarczej Co najmniej 10% 19,9% (3 430,2 mln) Oś 4. Leader Pomoc techniczna 4,6% (787,7 mln) 1,5% (266,6 mln) Ogółem100,0% (17 217,8 mln) Podział środków publicznych ogółem między osie (w mln EUR)

7 Klasyfikacja działań Działania wspierające Środki publiczne ogółem (mln EUR) Rozwój gospodarki żywnościowej w tym: rolnictwo 4 999,9 3 899,9 rozwój innych działów gospodarki2 840,6 Ochronę środowiska3 097,3 Dochody i działania o charakterze socjalnym2 448,8 Inne1 643,7 Ogółem17 217,8

8 Działania wspierające rozwój gospodarki żywnościowej (środki publiczne w mln EUR) DziałanieOgółem Modernizacja gospodarstw1 779,9 Przemysł i handel rolny1 100,0 Wsparcie młodych rolników 420,0 Gospodarstwa niskotowarowe 440,0 Infrastruktura 600,0 Grupy producentów 140,0 Systemy jakości żywności 100,0 Usługi doradcze, szkolenia, informacja i promocja 420,0 Ogółem4,999,9 Z tego: rolnictwo3 899,9 Przemysł i handel rolny1 100,0

9 Działania wspierające rozwój innych działów gospodarki (środki publiczne w mln EUR) DziałanieOgółem Usługi dla wsi 1 471,4 Mikroprzedsiębiorstwa 1 023,6 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 345,6 Ogółem 2 840,6

10 Działania wspierające ochronę środowiska (środki publiczne ogółem w mln EUR) DziałanieOgółem Programy rolnośrodowiskowe2 303,8 Zalesianie 653,5 Odtwarzanie lasów 140,0 Ogółem3 097,3

11 Działania wspierające dochody i o charakterze socjalnym (środki publiczne ogółem w mln EUR) DziałanieOgółem Renty strukturalne2 187,6 Obszary ONW2 448,8 Ogółem4 636,4

12 Działania inne (środki publiczne w mln EUR) DziałanieOgółem Lokalne strategie rozwoju620,5 Odnowa i rozwój wsi589,6 Lokalne grupy działania152,0 Projekty współpracy 15,0 Pomoc techniczna266,6 Ogółem1 643,7


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a rozwój regionów wiejskich Janusz Rowiński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google