Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomorskie Centrum Teleopieki (PCT). Pomorskie Centrum Teleopieki to lokalna inicjatywa z zakresu teleopieki i usług Tele-EKG oraz kompleksowej opieki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomorskie Centrum Teleopieki (PCT). Pomorskie Centrum Teleopieki to lokalna inicjatywa z zakresu teleopieki i usług Tele-EKG oraz kompleksowej opieki."— Zapis prezentacji:

1 Pomorskie Centrum Teleopieki (PCT)

2 Pomorskie Centrum Teleopieki to lokalna inicjatywa z zakresu teleopieki i usług Tele-EKG oraz kompleksowej opieki społecznej, która obecnie jest na etapie wdrażania przez operatora do tego powołanego na rynku województwa pomorskiego. Pomorskie Centrum Teleopieki to jednocześnie nazwa operatora, który propagować będzie wraz z wprowadzeniem swoich usług na rynek idę teleopieki w regionie, bazującą na rozwiązaniach z rynku brytyjskiego, pełniąc przy tym rolę prekursora w zakresie zastosowania rozwiązań z zakresu teleopieki na szeroką skalę w naszym województwie. Pomorskie Centrum Teleopieki to ponadto przedsięwzięcie w zakresie bezpośredniej pomocy fizycznej dla osób starszych, schorowanych i potrzebujących pomocy, realizowane w oparciu o współpracę operatora z wyspecjalizowanymi do tego celu podmiotami.

3 Profil działalności:  Teleopieka  Usługi Tele-EKG (telemedycyna)  Pomoc fizyczna o charakterze gospodarczym  Sieć placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych  Fundacja na rzecz rozwoju teleopieki i telemedycyny  Edukacja społeczna w zakresie teleopieki i telemedycyny  Portal społecznościowy dla seniorów  Współudział w organizacji targów teleopieki wraz z MTG S.A.  Współpraca korporacyjna:  Prywatne domy opieki społecznej  Centra rehabilitacyjne  Ogólnopolska prywatna sieć medyczna Pomorskie Centrum Teleopieki

4 Teleopieka Usługa składa się z trzech współpracujących ze sobą elementów: NADAJNIK - osobisty przycisk alarmowy noszony na przegubie ręki wysyła sygnał do centrali TERMINAL - urządzenie wyposażone w mikrofon i głośnik, uruchamiane jest w razie interwencji przez centralę z dowolnego miejsca mieszkania i umożliwia rozmowę z operatorem, znajdującym się w centrum alarmowym CENTRUM ALARMOWE odczytuje wysłany sygnał alarmujący, uruchamia terminal znajdujący się w mieszkaniu i pozwala pracownikom centrali nawiązać kontakt i podjąć odpowiednią interwencję. Adresaci teleopieki: Usługa jest kierowana głównie do osób chorych, starszych, niepełnosprawnych a także osób mieszkających samotnie i kobiet w ciąży.

5 Teleopieka ZAKRES OFERTY 24 godzinny monitoring i całodobowa gotowość do niesienia pomocy podopiecznym niezwłoczne powiadomienie członków rodziny, sąsiadów lub innych osób wskazanych do kontaktu w razie otrzymania sygnału alarmowego od podopiecznego, wymagającego nagłej interwencji wezwanie służb ratunkowych w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, takich jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, straż miejska, pogotowie gazowe i energetyczne za dodatkową opłatą wyposażenie lokalu podopiecznego w czujniki bezpieczeństwa, takie jak: czujnik upadku, dymu, gazu, ruchu, oddechu ZALETY SYSTEMU zapewnia osobom starszym, niedołężnym i niepełnosprawnym bezpieczeństwo we własnym domu umożliwia prowadzenie bardziej niezależnego życia w lokalnych społecznościach; zmniejsza ciężar spoczywający na członkach rodziny (opiekunach) zapewnia szybką diagnozę i pomoc medyczną; zmniejsza koszty leczenia i opieki zdrowotnej w kraju, poprzez redukcję wyjazdu karetek i zmniejszoną hospitalizację pacjentów.

6 W ramach propagowania idei Tele- EKG, PCT podpisało umowę o współpracy na lata 2010-2011 z Gdyńską Szkołą Niewydolności Serca, prowadzoną przez Gdyńskie Stowarzyszenie ”Serca Sercom”, funkcjonujące przy oddziale Kardiologii Szpitala Morskiego w Gdyni Na mocy niniejszej umowy PCT zapewni w bieżącym roku gronu 100 pacjentów, będących uczestnikami wspomnianego programu, bezpłatną usługę tele-EKG przez okres trzech miesięcy wraz z nieodpłatnym udostępnieniem sprzętu do tego przeznaczonego (transmitery tele- EKG zostały zakupione od PCT przez Stowarzyszenie dzięki pomocy sponsora) Tele-EKG Każdy z pacjentów, objętych programem będzie miał możliwość wykonania w domu w sytuacji tego wymagającej (pogorszenie się samopoczucia czy stanu zdrowia) badania tele-EKG i skonsultowanie jego wyniku z lekarzem kardiologiem ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

7 Dokumentacja medyczna pacjenta (wyniki badań tele-EKG i historia wywiadów oraz konsultacji telefonicznych) będzie następnie przekazywana przez ośrodek Śląskiego Centrum Chorób Serca oddziałowi Kardiologii Szpitala Morskiego w Gdyni. Oddział Kardiologii w ramach funkcjonującej przyszpitalnej specjalistycznej przychodni kardiologicznej na bazie otrzymanej dokumentacji będzie zajmował się diagnostyką pacjentów, objętych programem tele-EKG. Tele-EKG Po okresie trzech miesięcy bezpłatnego świadczenia w zakresie tele-EKG pacjent w razie zainteresowania przedłużeniem umowy będzie mógł skorzystać z dalszej usługi, podpisując bezpośrednio z PCT umowę na odpłatne korzystanie z usługi tele-EKG.

8 Pomorskie Centrum Teleopieki (PCT)


Pobierz ppt "Pomorskie Centrum Teleopieki (PCT). Pomorskie Centrum Teleopieki to lokalna inicjatywa z zakresu teleopieki i usług Tele-EKG oraz kompleksowej opieki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google