Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ciekawostki o Kościele!!!! Obecny drewniany Kościół pw. Narodzenia Matki Boskiej został wzniesiony w 1782r. Obecny budynek został wzniesiony na miejscu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ciekawostki o Kościele!!!! Obecny drewniany Kościół pw. Narodzenia Matki Boskiej został wzniesiony w 1782r. Obecny budynek został wzniesiony na miejscu."— Zapis prezentacji:

1

2 Ciekawostki o Kościele!!!! Obecny drewniany Kościół pw. Narodzenia Matki Boskiej został wzniesiony w 1782r. Obecny budynek został wzniesiony na miejscu starego Kościoła, również drewnianego. Przez krótki czas służył ów budynek za zbór protestancki Współcześnie kościół był odnawiany w latach 1956-57.

3 Kościół - zewnętrzna strona Do Kościoła przyłączone są 3 pomieszczenia: kaplica, kruchta i zakrystia. Całość pokrywa – unikatowy w swej formie – dach w kształcie dzwonu.

4 Kościół – zewnętrzna strona c.d. Z daleka widać jakby wielki dzwon wyłaniał się z gęstwiny otaczającej kościół.

5 Architektura Kościół zbudowany został na planie regularnego szesnastoboku. Okna są prostokątne, zamknięte odcinkiem łuku, w profilowanych obramieniach. Na Kościele kopulasty dach – łamany, zwieńczony latarnią z hierogramem N.M.P., na przybudówkach również dachy kopulaste. Więźba dachowa pochodzi z końca XVIII w.

6 Dzwonnica Obok Kościoła stoi późnobarokowa, murowana dzwonnica z końca XVIII w. Wzniesiona na planie trójkąta, o lekko ściętych, wklęsłych narożnikach. W jednej z 3 arkad zachował się niewielki obelisk z wierszowanym napisem.

7 Kościół wewnątrz - kropielnica Kropielnica kamienna gotycka.

8 Kościół wewnątrz Wewnątrz kościoła znajdują się elementy co najmniej trzech stylów architektonicznych mianowicie pojawiają się barok, rokoko i klasycyzm. Styl barokowy - na jednej ścianie krucyfiks barokowy, mszał z 1780 roku. Rokoko - dwa ołtarze boczne, ambona z rzeźbą anioła na baldachimie, ławki i balaski przy ołtarzu, kilka drewnianych lichtarzy, dwa świeczniki przyścienne i dwa stojące. Styl klasycystyczny – więźba dachowa, dekoracja katafalku z końca XVIII wieku: trumna i 5 czaszek nakrytych tiara, koroną królewską, książęcą i rogatywką, kilka skryptów z końca XVIII, 2 brewiarze z 1792r. Akcentem gotyckim jest natomiast chrzcielnica kamienna z ornamentem geometrycznym i napisem elewacyjnym.

9 Kościół wewnątrz c.d. Na uwagę zasługuje ołtarz główny z kręconymi kolumnami z obrazem Matki Boskiej adorującej śpiące Dzieciątko. Matka Boska jest w sukience srebrnej nowszej. Obraz pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku. Dwa boczne ołtarze, analogiczne, niearchitektoniczne, z rzeźbami aniołów. Wewnątrz kościoła narożniki ścian opięte są listwami stylizowanymi na półkolumny o rzeźbionych głowicach. Strop jest płaski, wsparty na 8 kanelowanych kolumnach korynckich o wysokich murowanych cokołach. Na stropie piękne barokowe rzeźby oka opaczności w glorii i trzech aniołów z symbolami cnót kardynalnych.

10 Kościół wewnątrz c.d. W zakrystii znajdują się portrety trumienne na blasze ołowianej: Rafała i Ludwika Gurowskich – z końca XVIII wieku. W kaplicy znajduje się tablica drewniana z opisem cudu z 1658r., tablica pochodzi z końca wieku XVIII. Pozostałe zabytki to rzeźby z ok. 1782r. – św. Ludwik i Michała Archanioła. Na ścianie południowo wschodniej znajdują się profilowane drzwi, zwięczone wazonami, nad nimi rzeźby aniołów w locie.

11 Słownik Zakrystia (st. wł. sacristia od sacrista - sługa kościelny, zakrystian, z łac. sacer - święty) - boczne pomieszczenie sakralne występujące w świątyniach chrześcijańskich, umieszczane z północnej lub południowej strony prezbiterium i połączone z nim wejściem. Służy do przechowywania naczyń i szat liturgicznych, przygotowywania się kapłanów do odprawiania obrzędów liturgicznych. Zakrystia pojawiła się w okresie średniowiecza w miejsce diakonikonu. Kaplica (z języka łacińskiego cappa zdrobniale capella kapliczka) - wydzielone pomieszczenie z ołtarzem, boczna część kościoła tworząca odrębną całość, w której znajduje się ołtarz. Rokoko - nurt stylistyczny, obecny zwłaszcza w architekturze wnętrz, ornamentyce, rzemiośle artystycznym i malarstwie, występujący w sztuce europejskiej w latach ok. 1720-1790. Nurt rokokowy wyróżnia się także w dziejach literatury.

12 Słownik- - ciąg dalszy Barok (z por. barocco - "perła o nieregularnym kształcie", lub z fr. baroque - "bogactwo ozdób") - główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Barok obejmował wszystkie przejawy działalności literackiej i artystycznej, a także filozofię i architekturę. U jego podstaw leżał sprzeciw wobec renesansowego klasycyzmu, głęboka religijność, mistycyzm i egzystencjalny niepokój. Oświecenie, określane często, jako wiek rozumu - nurt kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688-1789. W rozumieniu szerszym: epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem. Styl panujący w tym czasie w architekturze to klasycyzm. Gotyk - styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych (rzeźbie, malarstwie i sztuce sepulkralnej), który powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji (Anglosasi uważają, że w Anglii) i swoim zasięgiem objął zachodniochrześcijańską Europę.

13 Nikola Kacprzak Monika Kotońska Magdalena Łopata


Pobierz ppt "Ciekawostki o Kościele!!!! Obecny drewniany Kościół pw. Narodzenia Matki Boskiej został wzniesiony w 1782r. Obecny budynek został wzniesiony na miejscu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google