Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie Beneficjent: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie Beneficjent: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie."— Zapis prezentacji:

1 Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie Beneficjent: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

2 Zakres projektu:  Zadanie 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody.  Zadanie 2. Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z tłocznią ścieków.  Zadanie 3. Modernizacja głównego kolektora sanitarnego.

3 Koszty inwestycji:  Całkowita wartość projektu: 28 383 856,98 zł  Kwota wydatków kwalifikowanych: 23 038 043,25 zł  Kwota dofinansowania: 19 582 336,76 zł  Wkład własny beneficjenta: 3 455 706,49 zł  Wartość podatku VAT: 5 345 813,73 zł

4 Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z tłocznią ścieków:  koszt budowy – 14,1 mln  zakres: budowa oczyszczalni o przepustowość Qdśr = 1 344 m3/d z oczyszczaniem mechanicznym i biologicznym ścieków w układzie SBR, przeróbką i unieszkodliwianiem powstających osadów oraz wybudowanie tłoczni ścieków z kolektora głównego do oczyszczalni. Zastosowany został proces w skrócie zwany ATSO. Zapewnia pełną stabilizację, higienizację i dezynfekcję osadów, czyniąc je biomasą, która może być wykorzystywana do celów przyrodniczych.

5 sierpień 2014r. styczeń 2015r. marzec 2015r. październik 2015r. czerwiec 2015r.

6

7 Modernizacja stacji uzdatniania wody  koszt budowy – 9,2 mln  zakres: przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatnia wody obejmująca remont i przebudowę hali technologicznej; budowę nowej dwukondygnacyjnej części techniczno-socjalnej, modernizację procesu uzdatniania wody wraz z pełną automatyzacją procesu, likwidację i budowę nowej studni głębinowej wraz z jej wyposażeniem. Obecna maksymalna dobowa wydajność nowobudowanej stacji to 4 800 m3/d.

8 sierpień 2014r. marzec 2015r. sierpień 2015r.

9

10 Modernizacja głównego kolektora sanitarnego  koszt budowy- 5 mln  zakres – zadanie obejmowało modernizację głównego kolektora sanitarnego na odcinku 2,8 km oraz renowację 70 szt. studni kanalizacyjnych na sieci objętej zadaniem. Do wykonania modernizacji wybrano dwie nowoczesne metody. Część sieci (średnice od 200 do 600 mm) wykonywane są bezwykopową metodą w technologii rękawa termoutwardzalnego, wykonywanego z poliestrowej włókniny absorbującej żywicę i pokryty elastyczną powłoką. Rękaw montowany jest przy pomocy słupa wody lub sprężonego powietrza i utwardzany termicznie przy pomocy wody lub pary wodnej. Odcinki kolektora o średnicy 800 mm modernizowane były za pomocą paneli rur GRP o średnicy 600 mm. To bezwykopowa modernizacja technologią krótkiego reliningu (rura w rurze), polegająca na wprowadzaniu do wnętrza naprawianego kanału nowego złożonego z paneli rurowych o mniejszej średnicy i wypełnieniu przestrzeni międzyrurowej specjalną mieszanką.

11 luty 2015r. teren ZWKiEC Sp. z o.o. ul. Białostocka

12 marzec 2015r. ul. Żwirki i Wigury

13 Kanał przed wykonaniem renowacji Kanał po wykonaniu renowacji


Pobierz ppt "Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie Beneficjent: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google