Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program współpracy UMCS z KWP. Analiza hotspot 3,5% pow. = 38.6% przestępstw 4,6% pow. = 43,1% przestępstw. mgr Mateusz Piskorski dr hab. Jerzy Mościbroda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program współpracy UMCS z KWP. Analiza hotspot 3,5% pow. = 38.6% przestępstw 4,6% pow. = 43,1% przestępstw. mgr Mateusz Piskorski dr hab. Jerzy Mościbroda."— Zapis prezentacji:

1 Program współpracy UMCS z KWP

2 Analiza hotspot 3,5% pow. = 38.6% przestępstw 4,6% pow. = 43,1% przestępstw. mgr Mateusz Piskorski dr hab. Jerzy Mościbroda prof. UMCS dr Mirosław Krukowski dr Grzegorz Janicki

3 www.umcs.lublin.pl ; Silne wiatry Przybór wody Opady śniegu Opady deszczu Chemiczne Ekologiczne Radiologiczne Budowlane Infrastruktury komunalnej W komunikacji drogowej W komunikacji kolejowej W komunikacji lotniczej Na obszarach wodnych Medyczne zagrożenia miejscowe

4 www.umcs.lublin.pl

5

6 Natężenie zagrożeń miejscowych w gminie Łęczna w latach 1993 - 2010

7 Tabela 2. Porównanie przyczyn miejscowych zagrożeń w gminie Łęczna, województwie lubelskim i kraju L.p. No. Przyczyna miejscowego zagrożenia Local hazard cause Liczba zagrożeń Hazard number Gmina Łęczna (1993- 2010) Łęczna commune Województwo lubelskie (2011r.)* Lublin voivodeship Polska (2011r.)* Poland Liczba zdarzeń %Liczba zdarzeń %Liczba zdarzeń% 01Wady urządzeń instalacji elektrycznych30,2110,14890,2 02Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 30,220,1830,0 03Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych 00001000,0 04Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych 0000360,0 05Wady urządzeń i instalacji gazowych50,2690,613900,5 06Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych 40,2420,47420,3 07Wady urządzeń mechanicznych200,9330,310460,4 08Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych 20,1100,11620,1 09Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) 120,6470,415080,6 10Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) 00350,310420,4

8 11Uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne 602,81811,626811 12Wady procesów technologicznych10,00 210,0 13Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych10,01 270,0 14Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych 10,04 450,0 15Nieprawidłowe technologie składowania0010,0220,0 16Wady środków transportu271,22612,370382,6 17Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu120,6670,615460,6 18Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 51523,8256722,44369216,3 19Wady konstrukcji budowlanych50,2120,19080,3 20Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków 10,03 2360,1 21Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych, montażowych, budowlanych 80,4180,23650,1 22Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp. 281,3810,73830,1 23Osunięcia się gruntów, miałów, innych materiałów sypkich 10,060,11130,0 24Wady zbiorników ciśnieniowych20,02 270,0

9 25Nieprawidłowa eksploatacja zbiorników ciśnieniowych 00,03 260,0 26Huragany, silne wiatry, tornada1858,5182015,83352612,5 27Gwałtowne opady atmosferyczne1205,5130611,42769710,3 28Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe 331,55434,7114994,3 29Wyładowania atmosferyczne30,1230,23110,1 30Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych 20,1190,22370,1 31Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków 221,6480,49700,4 32Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie 1848,5132511,64249315,8 33Akcje terrorystyczne10,08 3110,1 34Nieumyślne działanie człowieka341,6720,624460,9 35Celowe działanie człowieka291,4920,824230,9 36Inne miejscowe zagrożenia powstałe w wyniku pożarów 20,110,01990,1 37Nieustalone241,12592,3159706,0 38Inne przyczyny81637,7250021,86641224,8 Razem216610011472100268222100

10 Podział zagrożeń miejscowych na antropogeniczne, przyrodnicze i nieokreślone w gminie Łęczna w latach 1993 - 2010 Zagrożenia nieokreślone – wszystkie wypadki drogowe oraz te, których nie udało się zakwalifikować z powodu za małej liczby danych

11 Natężenie zagrożeń miejscowych na terenie miasta Łęczna w roku 2010 (WKPSP w Lublinie, 2011)

12 Zagrożenia miejscowe według lat Zagrożenia miejscowe według miesięcy

13 Gmina Łęczna może być reprezentatywnym obiektem badań zagrożeń miejscowych dla województwa lubelskiego, jak i Polski. Wyraźnie dominują w tych skalach przestrzennych zagrożenia wynikające z niezachowania zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (24%, 22% i 16,3% odpowiednio). Najwięcej zagrożeń odnotowano wzdłuż drogi krajowej (Lublin-Włodawa), zarówno na obszarze miasta, jak również wsi Zofiówka. Najliczniej miejscowe zagrożenia wystąpiły w okresie letnim i wakacyjnym. W cyklu tygodniowym natomiast najbardziej obciążone był koniec tygodnia w godzinach od 15 do 19, z wyraźnym obciążeniem soboty.

14 Przestrzenna analiza bezpieczeństwa na polskich drogach w 2011r. ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego Piotr Bednarczyk, Grzegorz Janicki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zbigniew Jasiński Komenda Wojewódzka w Lublinie

15 www.umcs.lublin.pl Zdarzenia drogowe

16 www.umcs.lublin.pl

17 Zdarzenia drogowe w województwie lubelskimPowiatWypadki Radzyński63 Bialski91 Chełmski51 Rycki72 Tomaszowski116 Hrubieszowski42 Świdnicki42 Włodawski30 Janowski42 Zamojski86 Krasnostawski41 Biała Podlaska39 Kraśnicki121 Chełm36 Lubartowski71 Lublin245 Lubelski169 Zamość46 Łęczyński32 łukowski Łłukowski120 Parczewski21 Opolski38 Puławski97 Biłgorajski86

18 Zdarzenia drogowe w województwie lubelskim PowiatZabici Radzyński11 Bialski16 Chełmski14 Rycki12 Tomaszowski6 Hrubieszowski6 Świdnicki11 Włodawski3 Janowski4 Zamojski8 Krasnostawski6 Biała Podlaska1 Kraśnicki11 Chełm6 Lubartowski15 Lublin18 Lubelski23 Zamość2 Łęczyński8 Łukowski15 Parczewski6 Opolski13 Puławski22 Biłgorajski15

19 Procentowy udział wypadków spowodowanych przez kierujących 18-24 lata do ogółu wypadków 20102011201220132014 Ogółem21,719,519,218,919,7 LU KMP Biała Podlaska22,518,520,725,416,8 LU KMP Chełm27,329,920,822,225,3 LU KMP Lublin17,116,216,717,614,2 LU KMP Zamość18,218,919,316,022,0 LU KPP Biłgoraj24,219,831,027,420,0 LU KPP Hrubieszów22,423,812,59,714,6 LU KPP Janów Lubelski31,49,514,726,529,3 LU KPP Krasnystaw32,614,68,618,935,0 LU KPP Kraśnik23,027,324,520,823,4 LU KPP Lubartów19,711,324,615,626,1 LU KPP Łęczna25,925,010,622,023,1 LU KPP Łuków29,527,518,819,418,2 LU KPP Opole Lubelskie21,221,120,014,620,0 LU KPP Parczew44,419,018,510,723,1 LU KPP Puławy14,913,413,316,919,1 LU KPP Radzyń Podlaski33,323,814,818,322,0 LU KPP Ryki19,420,818,312,19,6 LU KPP Świdnik8,816,712,914,717,6 LU KPP Tomaszów Lubelski20,417,233,722,533,9 LU KPP Włodawa30,426,719,412,90,0

20 Liczba WypadkowLiczba ZabitychLiczba Rannych 20102011 2012201320142010201120122013201420102011201220132014 OgółemNULL3963513112832776353325536594521407401380 LU KMP Biała Podlaska 29 4 44 27262018197631423734191819 786765 507935311484829465 LU KMP Zamość 2725211218233614633281623 LU KPP Biłgoraj 1517181713424321921192914 LU KPP Hrubieszów 11105360200016 846 LU KPP Janów Lubelski 114513121112020461525 LU KPP Krasnystaw 14637 113132465714 LU KPP Kraśnik 2633232018131433955383123 LU KPP Lubartów 15816101265332179 16 LU KPP Łęczna 148599721028941210 LU KPP Łuków 31331814 433535766221621 LU KPP Opole Lubelskie 78569210018126813 LU KPP Parczew 12453343101143646 LU KPP Puławy 1513121418220252123212033 LU KPP Radzyń Podlaski 181591113600023528171817 LU KPP Ryki 13151375210102420191012 LU KPP Świdnik 374561111139456 LU KPP Tomaszów Lubelski 2320301621243324041382932 LU KPP Włodawa 7864NULL0010 81286NULL

21 Program przeciwdziałania ryzykownym zrachowaniom młodocianych kierowców w regionie lubelskim – projekt pilotażowy (społeczne aspekty)

22 Program przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom młodocianych kierowców w regionie lubelskim – projekt pilotażowy (społeczne aspekty) 1. Młodzi kierowcy powodują 17% wypadków - kilka zdań wprowadzenia 2. Dlaczego młodzi kierowcy stają się sprawcami wykroczeń (kilka zdań rozwinięcia na podstawie obserwacji): - mija trema, przechodzi strach, pojawia się względna pewność siebie; - młodzi kierowcy przejmują złe nawyki od rówieśników, rodziców, innych uczestników ruchu drogowego, które później stają się dla nich rutyną - bywa, że natrafiają na społeczne przyzwolenie na łamanie zasad 3. czy można mówić o "syndromie młodego kierowcy„ 4. co wiemy z dotychczasowych badań socjologicznych 5. na czym możemy oprzeć działania profilaktyczne, poszukiwanie "klucza do młodych” (nie szalraltaneria, ale idea fix), cele badania ankietowego było: a. scharakteryzowanie postaw młodych ludzi – uczestników ruchu drogowego wobec regulacji i przepisów drogowych (czy młodzi ludzie są krytyczni wobec postaw niezgodnych z obowiązującymi regulacjami, czy młodzi ludzie oceniają zachowania ryzykowne na drodze jako niebezpieczne); b. sprawdzenie skłonności do podejmowania przez młode osoby ryzyka w ruchu drogowym (zachowania ryzykowne młodzieży na drodze nie muszą wynikać z chęci łamania zasad i norm, ale z chęci dowartościowania siebie, popisywanie się, robienie wrażenia, podniesienia statusu w grupie rówieśniczej). c. zdiagnozowanie roli rodzica w kształtowaniu postaw w ruchu drogowym (czy rodzic kierowca jest autorytetem dla swojego dziecka, jak przykład dają rodzice) d. jakie młodzi proponują rozwiązania w celu ograniczenia liczby wypadków których uczestnikami są młodzi kierowcy (przykładem mogą być badania nt. uzależnień) e. jeszcze myślę 6. Czy dotychczasowe kampanie społeczne mogą być dla nas inspiracją w działaniach profilaktycznych

23 1.Znając rozkład, ilość oraz charakter zagrożeń miejscowych można podjąć prawidłowe działania przy kreowaniu zagospodarowania przestrzennego gminy, czy miasta, które mogą poprawić bezpieczeństwo mieszkańców lub przyczynić się ograniczenia ich negatywnych skutków. 2.W przypadku najliczniejszej grupy MZ, tj. zagrożeń komunikacyjnych i transportowych, można odpowiednio kształtować pas drogi i krajobraz wokół niej, tak aby była ona jak najbardziej bezpieczna. 3.Zabiegi techniczne i inżynieryjne związane z poprawą parametrów drogi, zmianą jej geometrii, czy też odpowiednio dobrana szerokość jezdni, liczba pasów czy szerokość pobocza poprawiają jezdność i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 4. Duże znaczenie ma również według prof. J. Bogdanowskiego (1976) krajobraz wokół drogi. Estetyczne walory otoczenia drogi wpływają na niższy wskaźnik wypadków i są one chętniej użytkowane. Wskazania


Pobierz ppt "Program współpracy UMCS z KWP. Analiza hotspot 3,5% pow. = 38.6% przestępstw 4,6% pow. = 43,1% przestępstw. mgr Mateusz Piskorski dr hab. Jerzy Mościbroda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google