Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siły tarcia - tarcie statyczne - tarcie kinematyczne - tarcie toczne - tarcie lepkie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siły tarcia - tarcie statyczne - tarcie kinematyczne - tarcie toczne - tarcie lepkie."— Zapis prezentacji:

1 Siły tarcia - tarcie statyczne - tarcie kinematyczne - tarcie toczne - tarcie lepkie

2 Tarcie statyczne Ciało pozostaje w równowadze dzięki sile tarcia statycznego siła działająca między dwiema powierzchniami nieruchomymi względem siebie i dociskanymi siłą N. Maksymalna siła tarcia statycznego T Smax jest równa najmniejszej sile F jaką należy przyłożyć, aby ciało ruszyć z miejsca. Prawo empiryczne:

3 F=0 FTsTs TkTk Przyłożona siła jest mała - stan spoczynku siła tarcia rośnie proporcjonalnie do przyłożonej siły gdy przyłożona siła przekroczy wartość ciało zaczyna się poruszać – tarcie kinetyczne F T ruch przyspieszony ruch jednostajny

4 TkTk R N v Tarcie kinetyczne Siła pojawiająca się między dwoma powierzchniami poruszającymi się względem siebie i dociskanymi siłą N. Prawo empiryczne Siła tarcia przeciwdziała poślizgowi ciała po podłożu. Siła tarcia kinetycznego: jest proporcjonalna do prostopadłej siły dociskającej, nie zależy od powierzchni zetknięcia, nie zależy od prędkości ciała

5 Obraz mikroskopowy Tarcie wywołane jest przez oddziaływania elektromagnetyczne cząstek stykających się ciał. Powierzchnie nigdy nie są idealnie równe na poziomie mikroskopowym cząstki jednego ciała „blokują” drogę cząstkom drugiego ciała muszą zostać „odepchnięte”. wypolerowana miedź

6 Powierzchnia rzeczywistego (mikroskopowego) styku w warunkach normalnych jest wiele rzędów wielkości mniejsza niż powierzchnia geometryczna siła dociskająca [N/m 2 ]ułamek powierzchni 10.00001 2.50.000025 500.0005 2500.0025

7

8

9

10

11

12 lepkość cieczy maleje wraz z temperaturą

13 lepkość gazów rośnie wraz z temperaturą

14 Prawo Hooke'a [Robert Hooke (1635-1703)] prawo mechaniki określające zależność odkształcenia od naprężenia odkształcenie ciała pod wpływem działającej nań siły jest wprost proporcjonalne do tej siły Zależność ta jest prawdziwa tylko dla niezbyt wielkich odkształceń, tzw. sprężystych. Takie odkształcenie znika, gdy przyłożona siła zostaje usunięta i ciało pozostaje w spoczynku. jest często nazywany współczynnikiem sprężystości.

15 Odkształcenie = względna zmiana długości Stosunek odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego nazywa się współczynnikiem Poissona

16 Odkształcenie pręta jest wprost proporcjonalne do siły przypadającej na jednostkę pola przekroju pręta. naprężenie normalne moduł Younga współczynnik sprężystości

17 Odkształcenie ścinania - siły styczne przyłożone do przeciwległych ścian W każdym przekroju równoległym do rozważanych ścian powstaje naprężenie styczne powierzchnia ściany Przeciwległe ściany przesuwają się o odcinek. Odkształcenie ścinania Zwykle

18 Względne odkształcenie ścinana jest proporcjonalne do naprężenia stycznego – wynik doświadczeń moduł sprężystości postaciowej

19

20


Pobierz ppt "Siły tarcia - tarcie statyczne - tarcie kinematyczne - tarcie toczne - tarcie lepkie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google