Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dotacje na innowacjeInwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dotacje na innowacjeInwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu."— Zapis prezentacji:

1 1 Dotacje na innowacjeInwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Konferencja podsumowująca realizację projektu „Internet = świ@t bez barier” Mława, 30.09.2014 r.

2 2 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion” „Internet = świ@t bez barier"

3 3 historia… Wniosek o dofinansowanie został złożony 29 października 2010r. do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Projekt pomyślnie przeszedł ocenę formalną i uzyskał wysoką ocenę merytoryczną (4 pozycja na liście rankingowej) „Internet = świ@t bez barier"

4 4 historia… Podpisanie Umowy o dofinansowanie 8 czerwca 2011 roku *** Wartość projektu: 676.280,00 PLN *** Realizacja projektu: 19 października 2010r. - 30 września 2014r. „Internet = świ@t bez barier"

5 5 historia… nabór do projektu 02.07.2011 r. - 09.09.2011r. *** Burmistrz Miasta zatwierdził listę Beneficjentów 02.11.2011 r. *** Wybrano: 72 beneficjentów projektu (+10 os. rezerwa) „Internet = świ@t bez barier"

6 6  Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Mławie.  Projekt polega na zapewnieniu niepełnosprawnym mieszkańcom Mławy bezpłatnego dostępu do Internetu. „Internet = świ@t bez barier"

7 7 Beneficjentami ostatecznymi mogły zostać osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) oraz dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniały łącznie następujące warunki:  zamieszkanie na terenie Miasta Mława;  nie miały komputera i dostępu do Internetu;  zobowiązały się do stosowania zasad Regulaminu. Preferowane były rodziny o niskich dochodach oraz posiadające dzieci w wieku szkolnym. „Internet = świ@t bez barier"

8 8 27 sierpnia 2012 r. Konferencja promująca projekt „INTERNET = świ@t bez barier” oraz przekazanie sprzętu Beneficjentom projektu „Internet = świ@t bez barier"

9 9 Beneficjenci w ramach projektu otrzymali: - zestawy komputerowe, - dostęp do Internetu, - przeszkolenie z zakresu wykorzystania komputera i Internetu oraz - Zaktualizowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania. „Internet = świ@t bez barier"

10 10 Projekt obejmował następujące działania:  zapewnienie Beneficjentom ostatecznym sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,  zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu,  zapewnienie pomocy technicznej w zakresie eksploatacji sprzętu w trakcie realizacji projektu,  zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu,  szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu,  informacja i promocja Projektu. „Internet = świ@t bez barier"

11 11 Zgodnie z Regulaminem,  Beneficjent kończy udział w Projekcie w razie zmiany miejsca zamieszkania na miejsce inne niż Mława.  W przypadku rezygnacji, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji „Internet = świ@t bez barier"

12 12  Dzięki realizacji projektu możliwe było upowszechnienie wśród niepełnosprawnych mławian korzystania z dobrodziejstw, jakie daje Internet.  Ułatwiło to niepełnosprawnym możliwość załatwienia wielu zwykłych spraw życia codziennego.  Realizacja projektu pozwoliła na aktywniejsze włączenie się niepełnosprawnych do życia społeczeństwa, które w coraz większym stopniu przenosi się do globalnej sieci. „Internet = świ@t bez barier"

13 13 30 września 2014 r. Koniec realizacji projektu „Internet = świ@t bez barier"

14 14 Po 30.09.2014 r.  Gwarancja na komputery jest do lipca 2017r.  Miasto zapewnia dostęp do Internetu - okres trwałości projektu  Miasto nie zapewnia pomocy technicznej w zakresie eksploatacji sprzętu. „Internet = świ@t bez barier"

15 15 Biuro projektu: Urząd Miasta Mława Wydział Rozwoju i Inwestycji Mława, ul. Stary Rynek 19, pokój 18. tel. 23 654 64 42 wew. 500, 501. „Internet = świ@t bez barier"


Pobierz ppt "1 Dotacje na innowacjeInwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google