Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 stałe koszty są jednakowe dla wszystkich poziomów produkcji  wielkość produkcji jest funkcją kosztów  jednostkowe koszty zmienne są stałe (całkowite.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " stałe koszty są jednakowe dla wszystkich poziomów produkcji  wielkość produkcji jest funkcją kosztów  jednostkowe koszty zmienne są stałe (całkowite."— Zapis prezentacji:

1  stałe koszty są jednakowe dla wszystkich poziomów produkcji  wielkość produkcji jest funkcją kosztów  jednostkowe koszty zmienne są stałe (całkowite koszty zmienne zmieniają się proporcjonalnie do zmiany wielkości sprzedaży)  cena sprzedaży nie zmienia się z upływem czasu, ani wraz ze zmianą wielkości produkcji (funkcja przychodów ze sprzedaży jest więc funkcją liniową)  w całym analizowanym okresie zachowuje się ten sam poziom jednostkowych kosztów zmiennych oraz kosztów stałych

2  zdyskontowany okres zwrotu  wartość teraźniejszą netto  wewnętrzną stopę zwrotu  indeks zyskowności  zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu

3 WACC = kd [D/(D+E)] + ke [E/(D+E)] gdzie: kd – koszt długu po podatku, ke – koszt kapitału własnego D – wartość długu w finansowaniu spółki E – wartość kapitału własnego w finansowaniu spółki

4 Metody bezpośrednie (ryzyko uwzględniamy w)  długości inwestycji (metoda granicznego okresu zwrotu)  stopie dyskontowej (metoda stopy dyskontowej uwzględniającej ryzyko)  przepływie pieniężnym netto (metoda ekwiwalentu pewności)  Granicznej stopie zwrotu (IRR) Metody pośrednie  analiza wrażliwości  analiza scenariuszy  analiza Monte Carlo


Pobierz ppt " stałe koszty są jednakowe dla wszystkich poziomów produkcji  wielkość produkcji jest funkcją kosztów  jednostkowe koszty zmienne są stałe (całkowite."

Podobne prezentacje


Reklamy Google