Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój obszarów wiejskich w działaniach UNDP Anna Darska Szefowa Przedstawicielstwa UNDP w Polsce Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój obszarów wiejskich w działaniach UNDP Anna Darska Szefowa Przedstawicielstwa UNDP w Polsce Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój obszarów wiejskich w działaniach UNDP Anna Darska Szefowa Przedstawicielstwa UNDP w Polsce Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

2 2 www.undp.org.pl Koncepcje: rozwój społeczny  Agenda ONZ odpowiedzialna za rozwój  Wzrost gospodarczy nie wystarczy  Ewolucja w kierunku koncepcji rozwoju społecznego (human development)  więcej i szerzej niż wzrost gospodarczy  „poszerzanie możliwości wyborów”  człowiek w centrum rozwoju  długość życia, zdrowie, edukacja, PKB per capita

3 3 www.undp.org.pl Raporty o Rozwoju Społecznym  Coroczna globalna i krajowa ocena rozwoju  Wskaźnik rozwoju społecznego  Alternatywne spojrzenie na najważniejsze kwestie związane z rozwojem społecznym: –2005: Współpraca międzynarodowa –2004: Wolność kulturowa –2003: Milenijne Cele Rozwoju –2002: Demokracja

4 4 www.undp.org.pl Krajowe Raporty  Krajowe Raporty o Rozwoju Społecznym »2004: W trosce o pracę »2002: Polskie społeczeństwo informacyjne »2000: Rozwój obszarów wiejskich »1999: Ku godnej, aktywnej starości »1998: Dostęp do edukacji

5 5 www.undp.org.pl Raport: Rozwój obszarów wiejskich  Wskaźniki rozwoju społecznego (HDI) niższe na obszarach wiejskich  Rolnictwo jako „koło zamachowe” gospodarki na obszarach wiejskich  Narodowy program edukacji młodzieży wiejskiej  Infrastruktura techniczna i społeczna  Wzmacnianie aktywności społecznej – społeczeństwo obywatelskie  Kapitał ludzki w centrum zainteresowania

6 6 www.undp.org.pl Koncepcje: rozwój zrównoważony  Uwzględnienie rozwoju: –Społecznego –Gospodarczego –Środowiskowego  Szerszy wymiar niż tylko ekologiczny  Trzy współzależne dziedziny  Zapewnienie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i krajowym, między regionami, między miastem a wsią

7 7 www.undp.org.pl Narzędzia: Milenijne Cele Rozwoju  ONZ-towski Szczyt Milenijny w 2000 roku ustanowił 8 celów redukcji ubóstwa do 2015 roku  Polska zobowiązała się do realizacji Celów  Rola UNDP: wspomagać kraje w realizacji Celów i monitorować postęp

8 8 www.undp.org.pl Milenijne Cele Rozwoju  Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód  Zapewnić powszechną edukację podstawową  Promować równość płci i awans społeczny kobiet  Ograniczyć umieralność dzieci  Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami  Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych  Zapewnić ochronę środowiska naturalnego  Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

9 9 www.undp.org.pl Przykłady  Milenijne Cele Rozwoju – 1 i 7 – projekty ekologiczne z aspektami społecznymi  Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu na rzecz Środowiska – ponad 300 małych projektów na kwotę 5,6 mln USD  Konkursy „Bieda i Środowisko”, „Nasz sposób na biedę na wsi” – razem z FWW i Bankiem BISE  Wspieranie bioróżnorodności w rolnictwie  Średnie projekty GEF – Rozwój doliny Baryczy, Biomasa  Rozwój regionu Puszczy Białowieskiej

10 10 www.undp.org.pl Przykłady  E-farmer - Pobudzenie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich: - Współpraca międzyregionalna: Czechy, Region Pardubice, Południowa Finlandia, Estonia, Polska, Region Mazowsze; - Poprawa możliwości i warunków dla służb doradczych w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej; - Rozwój i wykorzystanie metod e-learning i innych usług edukacyjnych dla obszarów wiejskich z uwzględnieniem SME; - Interreg IIIC

11 11 www.undp.org.pl Przykłady  „Lokalne grupy działania jako wiejska inicjatywa niezależna”: - UNDP, Mazowieckie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego; - Budowa partnerstwa międzysektorowego i opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich; 10 gmin wiejskich wokół Płońska; - Leader+  Rynek pracy – „Czarna Owca”, „Ekoszansa”, „Sojusz dla pracy”(EQUAL)

12 12 www.undp.org.pl Dziękuję www.undp.org.pl


Pobierz ppt "Rozwój obszarów wiejskich w działaniach UNDP Anna Darska Szefowa Przedstawicielstwa UNDP w Polsce Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google