Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła informacji. Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła informacji. Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych,"— Zapis prezentacji:

1 Źródła informacji

2 Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji (I Kongres Informatyki Polskiej) Tadao Umesamo 1963 Pierwszy raz tego pojęcia użył Tadao Umesamo w 1963 r.

3 Informacja naukowa A) komunikat opracowany metodami naukowymi, utrwalony na odpowiednim nośniku informacji, przekazywany użytkownikowi B) zorganizowana działalność związana z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem wiadomości z różnych dziedzin szczególnie nauki i techniki; dyscyplina badawcza obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej (Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno- wyszukiwawczych. Oprac Bożenna Bojar. Warszawa 2002)

4 Źródło informacji materiał, z którego czerpane są informacje zaspokajające określone potrzeby informacyjne. W szerszym znaczeniu źródłami informacji mogą być dokumenty, osoby bądź instytucje (Słownik terminologiczny informacji naukowej)

5 Typologia źródeł informacji książka, e-książka, czasopismo, e-czasopismo bazy naukowe zasoby sieciowe zasoby cyfrowe pełnotekstowe

6 Zasoby sieciowe -witryny typu web Elementy www: serwery www [web side] – komputery zawierające kolekcje dokumentów, strony www [web page] – dokumenty zapisane w formacie HTML, dostępne w sieci Internet poprzez przeglądarki www, strona główna [home page] – strona tytułowa konkretnej siedziby www, url [Uniform Resorce Locator] – standard zapisu adresów zasobów Internetu, łącze [link] – odnośnik, ścieżka łącząca różne części dokumentu; wyróżniony fragment lub rysunek, którego kliknięcie powoduje przeniesienie się do innego dokumentu

7 Zasoby cyfrowe pełnotekstowe np: biblioteki cyfrowe, repozytoria Śląska Biblioteka Cyfrowa Śląska Biblioteka Cyfrowa zawiera podręczniki, skrypty UŚ, zabytki piśmiennictwa, unikalne zbiory z kolekcji regionalnych bibliotek śląskich http://www.sbc.org.pl/dlibra

8 Federacja Bibliotek Cyfrowych Federacja Bibliotek Cyfrowych Serwis umożliwia przeszukiwanie zasobów wybranych polskich bibliotek cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/owoc Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa Udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w bibliotekach uczelni Wrocławia i Jeleniej Góry oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra

9 Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej cyfrowa kolekcja piśmiennicza oparta na zbiorach przechowywanych w Bibliotece Głównej oraz na wydawnictwach Politechniki Śląskiej http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra Informacja w świecie cyfrowym serwis Biblioteki Głównej WSB w Dąbrowie Górniczej; zawiera ok. 900 linków do pełnotekstowych prac z różnych dziedzin – artykułów z czasopism, referatów z konferencji, książek http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl

10 Idea Open Access Idea wolnego dostępu powszechny i natychmiastowy dostęp do cyfrowych publikacji naukowych i edukacyjnych uwzględniający pełne zachowanie praw autorskich

11 Studia I Materiały Informatyki Stosowanej Studia I Materiały Informatyki Stosowanej http://www.simis.ukw.edu.pl/?dotychczasowe-edycje,22 Czasopismo informatyczne; możliwość pobrania artykułów w plikach pdf

12

13 Bazy Biblioteki Narodowej http://mak.bn.org.pl/ wykaz.htm

14 Skuteczne wyszukiwanie informacji (strategie wyszukiwawcze) (strategie wyszukiwawcze)

15 system wyszukiwania informacji; system organizacji zasobów, który posługując się odpowiednimi metodami i środkami umożliwia wyszukiwanie i przekazywanie informacji System informacyjno- wyszukiwawczy

16 Strategia wyszukiwawcza takie formułowanie instrukcji wyszukiwawczej i ustalenie kolejności poszukiwań, aby zidentyfikować maksymalną liczbę dokumentów, które odpowiadają na pytanie zadane przez użytkownika

17 Język informacyjny specjalistyczny język sztuczny, przeznaczony do reprezentowania podstawowej treści dokumentu w celu umożliwienia wyszukania ze zbioru tylko tych dokumentów, które odpowiadają na pytanie zadane przez użytkownika

18 Słowo kluczowe elementarna jednostka leksykalna języka słów kluczowych; wyraz lub wyrażenie z tytułu lub tekstu dokumentu charakteryzujące jego treść. Powinno być słowem znaczącym (mieć wartość znaczącą)

19 Czynniki skuteczności wyszukiwań:

20 odpowiedni dobór słów kluczowych technika wyszukiwania Boole'owskiego AND (i), OR (lub), NOT (nie). operatory algebry Boole'a (logiczne): AND (i), OR (lub), NOT (nie). Można dzięki nim dowolnie łączyć zestawy informacji i używać ich do dalszych wyszukiwań. Operatory AND i NOT zawężają poszukiwania, zaś operator OR rozszerza je. Domyślnym operatorem między słowami jest AND technika wyszukiwania rdzeniowego skracanie i maskowanie – można skrócić początek lub koniec poszukiwanego wyrazu oraz maskować 1 lub więcej znaków w wyrazie poprzez znak ?; np.: aptek?

21 bazy danych wyszukiwarki (ang. search engine) to program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom znalezienia informacji w sieci Yahoo, AltaVista, Google, Windows Live Search multiwyszukiwarki – program komputerowy lub strona internetowa zbierająca w jednym miejscu i dająca łatwy dostęp do wielu serwisów wyszukiwawczych KARO – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich, FIDKAR Wybrane narzędzia wyszukiwawcze

22 Zadanie na zaliczenie: opracowanie strategii wyszukiwawczej i wyszukanie w bazach danych określonego terminu wyszukiwawczego biblioteka.cieszyn@wsb.edu.pl

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Źródła informacji. Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google