Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Wytyczne techniczne dotyczące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Wytyczne techniczne dotyczące."— Zapis prezentacji:

1 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Wytyczne techniczne dotyczące instalacji olejowe

2 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Opis stanowiska badawczego Celem poniższego stanowiska badawczego jest opracowanie i zwalidowanie nowej technologii uszczelnień grafitowych stosowanych w silnikach odrzutowych. Stanowisko badawcze składa się z modułu napędowego (silnik elektryczny, multiplikator oraz sekcja wrzeciona) wraz z modułem testowym. Maksymalna prędkość obrotowa wału w tym stanowisku wyniesie 30 000 RPM (obrotów na minutę). System olejowy ma za zadanie dostarczyć olej do chłodzenia jak i smarowania multiplikatora, łożysk, sekcji ułożyskowania wału wraz z obracającymi się częściami uszczelnienia modułu testowego. Oddzielne linie są wymagane do zapewnienia filmu olejowego tłumików łożysk. Aby uzyskać szczegółowe informacje patrz kolejne slajdy. Dostarczony system olejowy musi spełniać wszystkie wymagania wymienione w tym dokumencie. Dostawca systemu olejowego jest zobowiązany prezentować postęp prac nad proponowanym projektem. Jakiekolwiek odstępstwo lub techniczna zmiana kwestii związanych z wymogami musi być zakomunikowana a następnie zatwierdzona. Wymagania co do typu oleju: Dopuszczalne typy oleju: Mobil Jet Oil II, BP Turbo OIL 2380 according to MIL-PRF-23699F-STD. Badane uszczelnienie grafitowe Sekcja ułożyskowania wrzeciona Moduł testowy Strona powietrzna Przekładnia Obiekt Testowy Uszczelnienie Grafitowe 1:10 Multiplikator 1:10

3 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Moduł testowy, widok 3D. Definicja złączy system olejowy (łożyskowanie i sekcja testowa). 3 Oso - 4x loc (sekcja łożysk przepłukanie) GE-L-28-1 5/16”-UN (DIN2353) Uwaga: Połączenie wszystkich linii do jednego wspólnego kolektora Wymagana pompa odsysająca z regulacją przepływu O5 - 3x loc – sekcja testowa (dystrybucja oleju roboczego) GE-12-L9/16 - UNF (DIN2353) Uwaga: 3 oddzielne linie z regulacją przepływu elektrozaworami 1x sucha linia (A2’ obszar) GE-15-L ¾ UNF (DIN2353) Połączenie ze zbiornikiem 10l Zapewnić opróżnianie do głównego zbiornika. O1 - 2x loc – sekcja łożyskowa (tylne ułożyskowanie) GE-12-L9/16 - UNF (DIN2353) Uwaga: 2 oddzielne linie z regulacją przepływu elektrozaworami 1x sucha linia (A2 obszar) GE-15-L ¾ UNF (DIN2353) Połączenie ze zbiornikiem 10l Zapewnić opróżnianie do głównego zbiornika O4 - 3x loc – sekcja łożyskowa (przednie ułożyskowanie) GE-12-L9/16 - UNF (DIN2353) Uwaga: 3 oddzielne linie z regulacyjnymi elektrozaworami Oto’ - 2x loc (A1 obszar). Opcjonalne zastosowanie GE-22-L 1 1/16UN (DIN2353) Połączenie do oddzielnej linii odsysającej (wspólny kolektor) z pompą i zbiornikiem 50l zaopatrzonym w wagę. Widok od dołu. Model 3D zostanie dostarczony O2 (1x) i O3 (1x) – tłumiki łożyskowe z regulacją ciśnienia GE-15-L ¾ UNF (DIN2353) Oto - 2x loc (A3 obszar – sekcja testowa przepłukanie) GE-L-35-1 5/8’’ - UN (DIN2353) dopuszcza się kształt sześciokąta, przy zachowaniu możliwości dostępu klucza, minimalna długość sześciokąta nie może być mniejsza niż 2.6’’. Uwaga: Połączenie wszystkich linii do jednego wspólnego kolektora, Wymagana pompa odsysająca z regulacją przepływu

4 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Moduł testowy, widok 3D. Definicja złączy system olejowy. (Przekładnia) Widok przekładni. Model 3D zostanie dostarczony Przekładnia grawitacyjny system odsysania (rura zdemontowana dla przejrzystości rysunku). Szczegóły na następnej stronie. Wejście Oleju – czujnik temperatury PT100, montaż bezpośrednio na kołnierzu przekładni (Odpowiedzialność i realizacja po stronie producenta przekładni) ZASILANIE OLEJEM

5 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) 5 Widok przekładni. Model 3D zostanie dostarczony Smarowanie przekładni – Definicje wyjścia oleju Do zbiornika z olejem Kołnierz DN65 PN 16 (DIN2633) + Gasket (Odpowiedzialność dostawcy systemu) Złącze Przekładnia widok z dołu 459 mm Licząc od płyty fundamentowej do przekładni

6 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Sekcja napędowa – definicja przyłączy, główne wymagania Parametr Jed nost ka MinMax Punkt konstruk- cyjny Uwagi Łożysko Olej Temp. - port 01, 02, 03, 04 °F°F 150.0210.00 180 Sygnał ster. +/-5F 220F – alarm °C°C 65.698.89 Łożysko Olej przepływ - port 01 ppm5.018.00 Patrz Diagram1 Sygnał ster. +/-0.5ppm l/min2.38.32 Łożysko Olej przepływ - port 04 ppm5.030.00 l/min2.313.86 Łożysko Olej Ciśnienie - ports 01, 04 psia50200.00 Wynikowy bars3.413.79 Tłumik Olej Przepływ - ports 02, 03 ppm0.54.50 160psia – zostanie zatwierdzone podczas testu Wynikowy l/min0.22.08 Tłumik Ciśnienie - ports 02, 03 psia50270.00 Sygnał ster. +/-5psia bars3.418.62 Odsysanie oleju Przepływ - port Oso min. 2x maks. Dostawa Oleju Odsysanie. Prędkość pompy do zweryfikowania podczas testu uruchomieniowego Przedmuch Temp. Olej/Powietrze - port Oso °F°F -350* °C°C -177 UWAGA: Minimalna średnica filtra 3 mikrometry Zdefiniować moc i typ urządzenia grzewczego oleju Wymagana moc chłodzenia 45 kW (54kW z 20% zapasu) Wymagana pompa odsysająca z regulacją Czas do osiągnięcia i stabilizacji max temp oleju - max 1h Wspólne czujniki ciśnienia, temperatury zasilania i strumień masy wymagane dla linii 01 (przed rozdzielaczem) Wspólne czujniki ciśnienia, temperatury zasilania i strumień masy wymagane dla linii 04 (przed rozdzielaczem) Oddzielne czujniki ciśnienia na liniach 02 i 03 wymagane Założony przepływ oleju z przekładni musi być odprowadzony do zbiornika oleju (kontrola poziomu oleju w zbiornikach wymagana) * Materiały na linii odsysania oleju powinny spełniać wymagania dla temp. 420F. 01(3x) 04(3x) 02 (1x) 03(1x) Oso (4x) Sekcja separacji oleju Osa (1x) ~1ppm przepływ oleju z przekładni

7 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Diagram 1. Sekcja napędowa – smarowanie łożysk, punkt konstrukcyjny Tylne łożyskowanie - przepływ oleju punkt konstrukcyjny - 01 Przepływ oleju - 01 (każda dysza) ppm8.67 Sygnał sterujący l/min4 Całkowity przepływ oleju (2x dysza) l/min8 Plusowe ciśnienie oleju w dyszy – 01 psia110 Wynikowe bars7.48 Przednie łożyskowanie przepływ oleju punkt konstrukcyjny - 04 Przepływ oleju - 04 (każda dysza) ppm8.67 Sygnał sterujący l/min4 Całkowity przepływ oleju (3x dysza) l/min12 Plusowe ciśnienie oleju w dyszy – 04 psia110 Wynikowe bars7.48 UWAGA: PWRz zaprojektuje otwory dysz, wykona test przepływowy przed montażem na stanowisku. Ostateczny przepływ vs ciśnienie zostanie zwalidowane podczas wykonania testów. FCS winien zapewnić zaprogramowanie dowolnego scenariusza przepływu i aktywacji linii wtryskiwaczy Sekwencja aktywacji oraz przepływ przez wtryskiwacze w zależności od prędkości obrotowej wału O1, Tylne łożyskowanie, dystrybucja oleju vs prędkość obrotowa wału (każda dysza) Druga dysza Pierwsza dysza Prędkość obrotowa wału [RPM] Przepływ oleju na dyszę [ppm] O4, Przednie łożyskowanie, dystrybucja oleju vs prędkość obrotowa wału (każda dysza) Trzecia dysza Druga dysza Pierwsza dysza Prędkość obrotowa wału [RPM]

8 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Sekcja testowa – definicja przyłączy, główne wymagania Parametr Jedno stka MinMax Punkt konstruk- cyjny Uwagi Olej Temp. - (port 05) °F°F 20420 Patrz diagram 2 Sygnał sterujący Przy 425F alarm °C°C -6215 Olej przepływ - (port 05) ppm050 Patrz diagram 3 Sygnał sterujący l/min022.5 Ciśnienie (port 05) psia50300 Wynikowe bars3.420.4 Olej przepływ - port 0to min 2x max oil supply Odsysanie. Prędkość pompy do zweryfikowania podczas testu uruchomieniowego Olej Temp. - (port Oto) °F°F -480* °C°C -248 05(3x) 0to(2x) 0ta(4x) Upust A2 (1x) (grawitacyjnie) Zbiornik (10l) Sekcja separacji oleju Uszczelnienie testowe (węglowe) Upust A2’ (1x) (grawitacyjnie) Zbiornik (10l) UWAGA: Minimalna średnica filtra 3 mikrometry Zdefiniować moc i typ urządzenia grzewczego oleju Wymagana moc chłodzenia 45 kW Wymagana moc chłodzenia dla 10ppm przy 20F: 8kW Wymagana pompa odsysająca z regulacją Wspólne czujniki ciśnienia i przepływu masowego wymagane dla linii 05 (przed rozdzielaczem) Czujnik temperatury oleju wymagany (przed rozdzielaczem) Czas do osiągnięcia i stabilizacji max temp oleju - max 1h A2 ', A2 zapewnić zrzut oleju do głównego zbiornika, gdy wystąpi przepełnienie, wymagane zawory Pompa/Przełącznik. Operator systemu zaproponuje wskaźnik poziomu oleju i system zrzutu oleju do głównego zbiornika. * Materiały na linii odsysania oleju powinny spełniać wymagania dla temp. 480F. Stanowisko należy wyłączyć zgodnie ze scenariuszem alarmu przy temp. 450F.

9 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Sekcja testowa – dostarczanie oleju (05) - punkt konstrukcyjny Diagram 3. Diagram 2. +/-5F UWAGA: Przepływ vs Ciśnienie wynikowe zostanie zwalidowane podczas testów uruchomieniowych. Walidacja wyższych przepływów (do 50 ppm) oraz odsysanie (Oto) zostanie sprawdzona przez dostarczanie oleju bezpośrednio bez zainstalowanej dyszy. Dystrybucja oleju 05 Dystrybucja Oleju 05 Dystrybucja Oleju 05 Całkowity przepływ 05 Wynikowy Wymagane Ciśnienie przed rozdzielaczem Sygnał sterujący Dysza1Dysza2Dysza3+/-0.2Każda dysza [ppm] Trzecia dysza nie jest zainstalowa- na do testów uruchomie- niowych. Wykonać tylko przyłącze. [ppm][psia] 2.6 5.136 2.6 5.136 3.7 7.460 4.3 8.675 5.0 9.995 5.4 10.7105 5.6 11.2110 6.2 12.3135 8.0 16.0200 Przepływ oleju vs wymagania temperatury Temperatura oleju [F] Całkowity przepływ oleju testowego [ppm] Max Temp. Oleju Min Temp. Oleju

10 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Wymagania dotyczące oleju dla przekładni Parametr Jed- nostka Min Punkt konstru kcyjny MaxUwagi Olej temp. Wejście °C455055 Sygnał sterujący Alarm @ 60°C Olej temp. Wyjście °C626772 ΔT = 17°C Olej przepływ Wejście L/min18202 Wynikowe Olej ciśnieniebar(g)1.52.02.5 Sygnał sterujący Wymagania systemu olejowego: Stałe ciśnienie na wejściu oleju do przekładni (wymagany stopień filtracji 3 mikrony wraz z czujnikiem ciśnienia) Zbiornik oleju o pojemności 50l Zdefiniować moc i typ urządzenia grzewczego oleju Układ chłodzenia stosowany do utrzymania stałej temperatury oleju (nominalna wymagana moc 9,6kW) Oddzielna linia do napełniania zbiornika olejem wraz ze wskaźnikiem poziomu Powrotna linia grawitacyjna (opcjonalnie pompa do odsysania)

11 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Sekcja testowa – dodatkowe wymagania dla systemu odsysania oleju (Test sprawności obrotowego zabieraka oleju uszczelnienia) Parametr Jed- nostka MinMaxUwagi Olej Temp. - port Oto’ °F°F 70380 Wynikowe °C°C 20193 Olej przepływ odsysanie - port 0to’ ppm-20 Wynikowe l/min-9,2l 05(3x) 0to(2x) 0ta(4x) Sekcja separacji oleju Uszczelnienie testowe (węglowe) UWAGA: Oto’ – Wymagana pojedyncza pompa odsysająca. Odessany olej musi zostać zebrany do zbiornika 50l zaopatrzonego w wagę (+/-0.1 lbm) w warunkach ustalonych. (wał obraca się ze stałą prędkością i panuje stały przepływ oleju 05) Ilość zgromadzonego oleju w zbiorniku musi być mierzona oraz porównana z całkowitym przepływem 05. Dostawca systemu zaproponuje system pomiaru poziomu oleju wraz z odprowadzeniem do głównego zbiornika. Linia (05) dostarczania oleju jak i linie (Oto, Oto’) do odsysania nie mogą zakłócać się nawzajem. Proponowane rozwiązania należy przedyskutować. Celem testu jest sprawdzenie ile oleju (05) przepłynie przez testowane uszczelnieni do obszaru z odsysaniem Oto’. 0to’ (2x)

12 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) OGÓLNE SCENARIUSZE: Przekładnia, sekcja łożyskowania i sekcja testowa. 1.Podgrzanie oleju w układzie przekładni, sekcji napędowej do wymaganych temperatur opisanych w założeniach konstrukcyjnych. 2.Podgrzanie lub chłodzenie oleju w układzie dla sekcji testowanego uszczelnienia do wymaganych temperatur. 3.Po osiągnięciu stałej, pozytywnej delty ciśnienia na układzie uszczelnień wtórnych – dostarczyć olej do przekładni i sekcji łożyskowania (01, 04). W tym samym czasie zwiększyć ciśnienie w tłumikach łożyskowych 02, 03. 4.Dostarczyć wymaganą ilości przepływu oleju dla badanego uszczelnienia. 5.Uruchomienie wału z prędkością obrotową do 3000 [rpm] i utrzymanie na tej prędkości tak długo, aż parametry powietrza/oleju się ustabilizują (olej ciśnienie/temperatura, delta ciśnienia i temperatura dla powietrza) 6.Zwiększyć prędkość obrotową do wymaganej i dostosować wydatki oleju smarującego 7.Stabilizacja parametrów dla danych punktów testowych (należy przedyskutować /TBD/) 8.Wyregulowanie nastaw pompy ssącej – będzie walidowane podczas testu uruchomieniowego. 9.Sprawdzenie dynamiki zespołu obrotowego i wyznaczenie punktów rezonansowych dla całego zakresu prędkości obr. wału (wymagane tylko dla testu rozruchowego). 10.Walidacja systemów dostarczania i odsysania oleju w zakresach grzania/chłodzenia, min/max przepływów. (wymagane tylko dla testu rozruchowego). Zapewnienie odpowietrzania i odprowadzania oleju z instalacji powietrznej oraz zbiorników A2, A2’ Szczegóły procedury testu uruchomieniowego oraz pozostałych scenariuszy: muszą zostać przedyskutowane i ustalone /TBD/


Pobierz ppt "Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Wytyczne techniczne dotyczące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google