Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyczny atlas lasów Opolszczyzny Rogów 15 września 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyczny atlas lasów Opolszczyzny Rogów 15 września 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Turystyczny atlas lasów Opolszczyzny Rogów 15 września 2010 r.

2 2 Geneza projektu Nowa Trybuna Opolska wystąpiła w marcu 2010 r. z propozycją współpracy przy wydaniu serii map lasów Obszar zainteresowania - Województwo Opolskie Zaplanowano wydanie 33 arkuszy map. Według podziału LP w projekcie wzięło udział 16 nadleśnictw (42 obręby leśne)

3 3 Procedura tworzenia map Ustalono zakres obiektów do zamieszczenia na mapie Nadleśnictwa przygotowały warstwy pochodne Zespół ds. Geomatyki przygotował projekt mapy w programie ArcMap - ArcView Mapy w formacie PDF wysyłano do nadleśnictw w celu weryfikacji Po zatwierdzeniu przez nadleśnictwo mapy w formacie PDF w przestrzeni barwnej CMYK przekazywano wydawcy Do każdego arkusza mapy przygotowano artykuł z opisem przedstawionego na mapie obrębu W ramach realizacji projektu z wydawcą i nadleśnictwami wymieniono ok. 1500 wiadomości e-mail

4 4 Aspekty techniczne Wymiary arkusza mapy 390 na 375 mm Obiekty na mapie: Granice: nadleśnictw, obrębów leśnych, leśnictw Oddziały leśne, opisy oddziałów Komunikacja (kolej, drogi publiczne, inne, leśne, ścieżki) Szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, rowerowe, konne Punktowe obiekty turystyczne, inne obiekty punktowe poza SLMN Elementy powierzchniowe mapy sytuacyjnej, miejscowości wyłączone zostały do osobnej warstwy Rzeki – również warstwa poza SLMN Wody w zarządzie LP – warstwa przygotowana z warstwy wydzieleń – typ powierzchni związany z wodą

5 5 Realizacja projektu Zweryfikowano miejscowości prawie połowę nazw uzupełniono lub poprawiono Poprawiono kodowanie dróg, głównie zmiana z publicznych lub innych na leśne na terenach w zarządzie LP Zweryfikowano przebieg rzek – naniesiono na mapy większość rzek Zweryfikowano przebieg szlaków turystycznych – częściowo uzgodniono z PTTK Naniesiono ścieżki edukacyjnych i ośrodki edukacji leśnej Zweryfikowano granice rezerwatów przyrody

6 6 Przykładowe mapy Nadleśnictwo Turawa Obręb Kuźnice Kluczborskie Nadleśnictwo Kędzierzyn Obręb Kędzierzyn Nadleśnictwo Prudnik Obręb Prudnik i Nadleśnictwo Rudy Raciborskie Obręby: Kuźnia Raciborska i Rudy RaciborskieNadleśnictwo Prudnik Obręb Prudnik i Nadleśnictwo Rudy Raciborskie Obręby: Kuźnia Raciborska i Rudy Raciborskie

7 7 Przykładowe artykuły Nadleśnictwo Prószków Obręb Prószków Nadleśnictwo Strzelce Obręb Kadłub Nadleśnictwo Strzelce Obręb Kamień

8 8 Wydanie map Mapy dołączane były do gazety NTO w okresie od 21 maja do 8 lipca Nakład ok. 33 tys. Według wydawcy mapy cieszyły się dużym zainteresowaniem

9 9 Problemy Podział na arkusze na podstawie zasięgu obrębu leśnego (Kędzierzyn, Prudnik):KędzierzynPrudnik Różne skale arkuszy Różnicowanie wielkości opisów i symboli Ograniczona przydatność kolekcji map Jakość danych w zasięgu działania nadleśnictw Termin realizacji – od decyzji do przekazania pierwszych map ok. 6 tygodni

10 10 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ul. Św. Huberta 43-45 40-543 Katowice sekretariat@katowice.lasy.gov.pl tel. +48 32 694 50 00, Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Turystyczny atlas lasów Opolszczyzny Rogów 15 września 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google