Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces boloński z perspektywy biur karier – nowe wyzwania i możliwości, Monika Domańska. Politechnika Krakowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces boloński z perspektywy biur karier – nowe wyzwania i możliwości, Monika Domańska. Politechnika Krakowska."— Zapis prezentacji:

1 Proces boloński z perspektywy biur karier – nowe wyzwania i możliwości, Monika Domańska. Politechnika Krakowska

2

3

4

5 Wspólna Deklaracja Europejskich Ministrów Edukacji, zebranych w Bolonii, w dniu 19 czerwca 1999. "Europa Wiedzy" jest teraz powszechnie uznawana za niezastąpiony czynnik dla rozwoju społecznego i ludzkiego oraz za niezbędny element konsolidacji i wzbogacania tożsamości europejskiej, dającej obywatelom Europy umiejętności niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom nowego tysiąclecia wraz ze świadomością wspólnych wartości oraz przynależności do wspólnej przestrzeni społeczno - kulturalnej.

6 Cele kształcenia wyższego według dokumentów bolońskich przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy,przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie,przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, rozwój osobowy kształconychrozwój osobowy kształconych rozwój (…) wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo i gospodarka wiedzy)rozwój (…) wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo i gospodarka wiedzy)

7 Cele podniesienie międzynarodowej konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższegopodniesienie międzynarodowej konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego ustanowienie do roku 2010 Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego EOSWustanowienie do roku 2010 Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego EOSW

8 Narzędzia Studia 2-3 stopnioweStudia 2-3 stopniowe Punkty ECTSPunkty ECTS Suplement do dyplomuSuplement do dyplomu Standardy i procedury zapewniania jakościStandardy i procedury zapewniania jakości Struktura Kwalifikacji dla EOSW i Krajowe Struktury KwalifikacjiStruktura Kwalifikacji dla EOSW i Krajowe Struktury Kwalifikacji inneinne

9 Hasła Mobilność, zatrudnialność konkurencyjnośćMobilność, zatrudnialność konkurencyjność Zatrudnialność, jakość, przejrzystośćZatrudnialność, jakość, przejrzystość

10 8.6.2016 Zatrudnialność: employability ”...set of achievements – skills, understandings and personal attributes – that make graduates more likely to gain employment and be successful in their chosen occupations, which benefits themselves, the workforce, the community and the economy". The official Bologna Seminar on Employability in the context of the Bologna Process, Bled/Slovenia, 2004

11 Historia Praga 19 maja 2001 (LLL)Praga 19 maja 2001 (LLL) Berlin 19 września 2003 (PhD)Berlin 19 września 2003 (PhD) Bergen 20 maja 2005 (LO - jakość)Bergen 20 maja 2005 (LO - jakość) Londyn 18 maja 2007 (employability)Londyn 18 maja 2007 (employability)

12 Priorytety na rok 2009 Mobilność - promowanie mobilności studentów i pracowników, Wymiar społeczny przedstawienie krajowych strategii i polityki dotyczących wymiaru społecznego, w tym m.in. planów działań i mechanizmów oceny ich efektywności.

13 Priorytety na rok 2009 Zbieranie danych Mamy świadomość tego, że należy zwiększyć dostępność danych dotyczących zarówno mobilności, jak i wymiaru społecznego we wszystkich krajach uczestniczących w Procesie Bolońskim. W związku z tym zwracamy się do Komisji Europejskiej (Eurostat) z prośbą o to, aby (…) opracowała porównywalne i rzetelne wskaźniki i dane do mierzenia postępów w kierunku ogólnego celu dotyczącego wymiaru społecznego oraz mobilności studentów i pracowników we wszystkich krajach bolońskich. Dane w tej dziedzinie powinny obejmować kwestie równych warunków uczestnictwa w szkolnictwie wyższym oraz zatrudnialności absolwentów.

14 Priorytety na rok 2009 Zatrudnialność W związku z wprowadzaniem systemu studiów trzystopniowych zwracamy się do Grupy Wdrożeniowej z prośbą o bardziej szczegółowe przeanalizowanie możliwych sposobów poprawy zatrudnialności w odniesieniu do każdego z tych stopni studiów i w kontekście uczenia się przez całe życie.(...) Rządy i uczelnie będą musiały prowadzić szerszy dialog z pracodawcami i innymi zainteresowanymi środowiskami na temat przesłanek realizowanych przez nie reform. (...) Zachęcamy uczelnie do dalszego rozwijania partnerskich przedsięwzięć i współpracy z pracodawcami w ramach aktualnej reformy programów nauczania opartej na efektach kształcenia.

15 Efekty kształcenia (ang. learning outcomes) Efekty kształcenia określają, co student powinien wiedzieć, rozumieć i/lub potrafić zademonstrować po zakończeniu procesu kształcenia. Efekty kształcenia różnią się od celów kształcenia tym, że dotyczą osiągnięć studenta, a nie ogólnych intencji nauczyciela. Efekty kształcenia należy definiować wraz z odpowiednimi kryteriami oceny, które pozwalają stwierdzić, czy przewidywane efekty kształcenia zostały osiągnięte.

16 Biura karier a proces boloński Potencjał –Ludzie –Kontakty –Infrastruktura Bezrobocie a zatrudnialność From learning to earning

17 Projekt REABP Raising Employers' Awareness about the Bologna Process (REABP) program SOCRATES Accompanying Measures.

18 Projekt REABP Partnerzy: Uniwersytet w Bristolu (UK), Uniwersytet w Padwie (IT), Uniwersytet w Poitiers (FR), Uniwersytet w Turku (FI), reprezentowane przez Biura Karier.

19 Projekt REABP Działania: Kwestionariusz i badanie ankietowe wśród pracodawców. Analiza porównawcza sytuacji w czterech krajach. Kampania informacyjna dla pracodawców i biur karier. Konferencja w Brukseli. Wspólna publikacja.

20 8.6.2016 Wiedza o procesie bolońskim wśród fińskich pracodawców Erkki Härkönen, Uniwersytet w Turku

21 8.6.2016 Zwracanie uwagi przy rekrutacji na stopień (BA MA) Erkki Härkönen, Uniwersytet w Turku

22 8.6.2016 Wiedza o suplemencie do dyplomu Erkki Härkönen, Uniwersytet w Turku

23 8.6.2016 Czy proces boloński służy promocji europejskiego rynku pracy dla absolwentów Erkki Härkönen, Uniwersytet w Turku

24 8.6.2016 Czy pracodawcy są skłonni zatrudniać absolwentów spoza Finlandii

25 Perspektywy Biura karier jako realny partner dla władz uczelni i ministerstwa przy wdrażaniu procesu bolońskiego Umieszczanie tematyki bolońskiej w projektach krajowych Możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach o tematyce bolońskiej


Pobierz ppt "Proces boloński z perspektywy biur karier – nowe wyzwania i możliwości, Monika Domańska. Politechnika Krakowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google