Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Park Narodowy „Ujście Warty”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Park Narodowy „Ujście Warty”"— Zapis prezentacji:

1 Park Narodowy „Ujście Warty”
Zofia Ogińska IVb

2 O parku Park Narodowy „Ujście Warty”- Najmłodszy z 23 parków narodowych na terenie Polski. Utworzony on został 1 lipca roku. Park został założony dla ochrony unikatowych terenów podmokłych, rozległych łąk i pastwisk, które są jedną z najważniejszych w Polsce ostoją ptaków wodnych i błotnych. 

3 Logo parku Logo parku narodowego „Ujście Warty” przedstawia lecącą gęś zbożową.

4 Położenie Parku Kraina geograficzna: Kotlina Gorzowska
Powierzchnia: 80,38 km² Województwo: woj. lubuskie

5 Zwierzęta zamieszkujące park
Na terenie Parku stwierdzono obecność 245 gatunków ptaków, w tym 174 lęgowych. Aż 26 z nich należy do gatunków ginących w skali światowej. Są to m.in. Wodniczka, Derkacz, Rycyk, Żuraw, Bączek, Rybitwa czarna. Można także spotkać tam zaskrońca, padalca, jaszczurkę zwinkę i jaszczurkę żyworodną.

6

7

8

9 Elementy przyrody parku
W przeszłości teren Parku Narodowego „Ujście Warty” porośnięty był głównie lasami łęgowymi. Były to przede wszystkim łęgi wierzbowe oraz jesionowo-olszowe. Na skutek wykonywanych tu prac melioracyjnych, połączonych z wylesianiem terenu i prowadzoną przez wiele lat gospodarką łąkowo-pastwiskową, ukształtowane zostały rozległe, otwarte ekosystemy. Obecny krajobraz Parku to mozaika łąk, pastwisk, turzycowisk i trzcinowisk. 

10

11 Wnioski z dyskusji 1. Dlaczego tworzymy parki narodowe?
Parki Narodowe tworzy się w miejscach o wyjątkowych walorach przyrodniczych, aby chronić ginące gatunki roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku. 2. Co jest ważniejsze zachowanie ginących gatunków czy wygoda ludzi? Gdy wyginie jeden gatunek roślin lub zwierząt spowoduje nieodwracalne zmiany w przyrodzie.

12 Bibliografia Informacje czerpane ze stron internetowych: Wikipedia- https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy_%E2%80%9EUj%C5%9Bcie_Warty%E 2%80%9D Strona PN „Ujście Warty”- https://www.pnujsciewarty.gov.pl/54,swiat- roslin.html Obrazki znalezione w wyszukiwarce grafiki google.

13 Koniec


Pobierz ppt "Park Narodowy „Ujście Warty”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google