Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Po co administracji publicznej zarządzanie ? propozycja dydaktyczna na studiach podyplomowych Krzysztof Leja Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Po co administracji publicznej zarządzanie ? propozycja dydaktyczna na studiach podyplomowych Krzysztof Leja Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki."— Zapis prezentacji:

1 Po co administracji publicznej zarządzanie ? propozycja dydaktyczna na studiach podyplomowych Krzysztof Leja Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Konferencja pt. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym Hucisko, 19-21 września 2010 r.

2 AGENDA 1.Wprowadzenie 2.Elementy zarządzania w organizacjach publicznych konkurencyjność i jakość elementy marketingu sektora publicznego elementy zarządzania wiedzą elementy zarządzania publicznego 3. Podsumowanie

3 WPROWADZENIE 1.Stały wzrost liczby pracowników administracji państwowej (185 tys. w 2009 r.) i samorządowej (243 tys.) 2.Kierunek administracja = prawo administracyjne studia licencjackie 60h/1800h z zakresu ekonomii i zarządzania studia magisterskie 30h/900h 3.Czy tylko (bezduszne) przestrzeganie przepisów czy może coś więcej? 4.Jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne powinni posiadać pracownicy administracji publicznej? 5.Jakich kompetencji brakuje pracownikom administracji publicznej?

4 ELEMENTY ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH CELE 1.Przekazanie wiedzy dotyczącej metod oceny jakości usług oferowanych przez administrację publiczną, elementów marketingu w sektorze publicznym, wybranych zagadnie zarządzania wiedzą w sektorze publicznym oraz istoty zarządzania publicznego. 2.Nabycie umiejętności pomiaru satysfakcji klientów reprezentowanej instytucji, przeprowadzenia audytu marketingowego i definiowania strategii na podstawie analizy SWOT wybranej organizacji, oceny poziomu wdrożenia elementów zarządzania wiedzą; wykorzystania Powszechnego Modelu Oceny CAF do oceny wybranej organizacji, 3.kształtowanie postaw otwartości i elastyczności wobec zmian w organizacjach publicznych oraz nawyku kształcenia się przez całe życie

5 ELEMENTY ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH Konkurencyjność i jakość sektora publicznego Marketing w sektorze publicznym Zarządzanie wiedzą w sektorze publicznym Elementy zarządzania publicznego w administracji publicznej

6 KONKURENCYJNOŚĆ I JAKOŚĆ ORGANIZACJI PUBLICZNYCH What can business learn from non-profits? (Drucker) Czy przywódcą organizacji publicznej powinna być osoba charyzmatyczna? Co oznacza wysoka jakość usług organizacji publicznej? Jakie działania mające na celu doskonalenia jakości są podejmowane w reprezentowanej organizacji? Ćwiczenie : opracowanie kwestionariusza Servqual i pomiar jakości usług wybranej organizacji publicznej

7 ELEMENTY MARKETINGU W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH W jakim kierunku ewoluują relacje organizacja publiczna – klient (jakie czynniki utrudniają orientację na klienta) Jakie działania marketingowe są podejmowane w organizacjach publicznych? Czy w reprezentowanych instytucjach podejmowane są próby mierzenia efektów działalności? Czy słuchacze czują się klientami wewnętrznymi reprezentowanych organizacji? Jakie są tego symptomy? Jakie są przeszkody, aby tak się stało? Ćwiczenie: analiza marketingowa reprezentowanej organizacji (misja, analiza otoczenia, analiza SWOT, wybór strategii)

8 ELEMENTY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH (1) Czy w reprezentowanych organizacjach jest atmosfera (kultura organizacyjna) sprzyjająca dzieleniu się wiedzą? Jakie bariery kulturowe i organizacyjne utrudniają dzielenie się wiedzą w tych organizacjach? Czy kierownictwo organizacji je dostrzega? Jakie działania są podejmowane, aby pracownicy dzielili się wiedzą? Czy zasoby wiedzy w reprezentowanych organizacjach są zlokalizowane? Jak odbierane jest pozyskiwanie wiedzy spoza organizacji?- czy widoczny jest syndrom złe, bo nie nasze.

9 Czy wiedza jest wykorzystywana, czy organizacje dążą do potwierdzenia wiedzy certyfikatem jakości? Czy w reprezentowanych organizacjach „wielokrotne odkrywana jest Ameryka”. Czy dokumenty są zawsze czytelne dla ich adresatów? Jak się to stwierdza? Jak przebiega proces rekrutacji? Czy w reprezentowanych organizacjach jest ona poprzedzona analizą kompetencji pracowników? Ćwiczenie: Opis wybranego procesu ZW w wybranej organizacji lub propozycja budowanie pamięci organizacyjnej ELEMENTY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH (2)

10 ELEMENTY ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO Jakie są źródła zakłóceń i tendencje modernizacyjne w administracji publicznej? Czy reprezentowane instytucje administracji publicznej należałoby urynkowić? Dlaczego tak trudno doskonalić sektor publiczny W jaki sposób wdrażać idee New Public Management w polskich organizacjach publicznych? Ćwiczenie: zastosowanie Powszechnego Modelu Oceny (CAF) w wybranej organizacji publicznej

11 PODSUMOWANIE 1.Słuchacze jednoznacznie w ankietach ewaluacyjnych stwierdzają, że brak im wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami publicznymi (niezależnie od ukończonego kierunku studiów) 2.Trudność w nawiązaniu kontaktu ze słuchaczami, którzy są speszeni otwartością na dyskusję. 3.Opór wobec zmian podstawowym czynnikiem utrudniających zmiany 4.Kluczowy jest proces rekrutacji nowych kadr, które nie będzie charakteryzowała wyłącznie lojalność wobec przełożonych. 5.Cel – sprawna, znacznie ograniczona i lepiej wynagradzana administracja publiczna.

12 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Po co administracji publicznej zarządzanie ? propozycja dydaktyczna na studiach podyplomowych Krzysztof Leja Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google