Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty ochrony rynku Zakopane 10 grudnia 2004r. Projekt Perfect Link jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Materiały zwierają.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty ochrony rynku Zakopane 10 grudnia 2004r. Projekt Perfect Link jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Materiały zwierają."— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty ochrony rynku Zakopane 10 grudnia 2004r. Projekt Perfect Link jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Materiały zwierają opinie autorów i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nich informacji.

2 Światowy system handlu n Światowy system handlu ustanowiony w roku 1948 poprzez podpisanie GATT - General Agreement on Tariffs and Trade n WTO - 142 członków 30 państw kandydujących

3 Nazewnictwo n Taryfy i cła opierają się na kodach CN ( combined nomenclature), która zawiera 10 000 pozycji. n Każdy kod CN posiada 8-cyfrowy identyfikator n Kody CN opierają się na na Międzynarodowej Konwencji Harmonizacji Systemu i odpowiadają kodom HS

4 Nazewnictwo 2

5 Zasady regulacji rynkowej n Brak ingerencji zewnętrznej - otwarty rynek obrotu n Ochrona ograniczona - rejestracja obrotu n Ochrona uzasadniona n Embargo

6 Ochrona ograniczona - rejestracja obrotu n Rejestracja obrotu według kodu CN n Analiza bilansu wymiany n Analiza równowagi rynku n Wniosek o ochronę wyższej konieczności

7 TDI - instrumenty ochrony rynku n Subsydia n Nadmierny n Dumping n Embargo

8 Subsydia n Wystąpienie przeciwko producentom z danego kraju lub regionu świata jeżeli można udowodnić, że rodzima gospodarka - określona gałąź przemysłu ponosi na przestrzeni ostatnich 3 lat szkodę wynikającą z braku możliwości swobodnego konkurowania, ze względu na procedury subsydiowania wprowadzone dla producentów kraju przeciwko, któremu występujemy.

9 Subsydia n Subsydiami nazywamy niedozwoloną pomoc rządu w zakresie bezpośredniego kierowania środków pieniężnych, bezpłatnych usług, dóbr, łamanie procedur podatkowych, łamanie procedur bankowych, stwarzanie specjalnych infrastruktur wspierania określonego producenta lub grupy producentów określonego wyrobu, w celu podcięcia i uzyskania dodatkowych wpływów z tytułu eksport nie zgodnego z zasadami wolnej konkurencji wobec określonej grupy producentów trzecich. Wymagany próg 25% próg poparcia globalnej liczby producentów UE. n Po pełnej procedurze można zastosować cła.

10 Nadmierny n wystąpienie przeciwko krajowi, którego produkcja stanowi zagrożenie dla gospodarki UE, wzrost importu zanotowany stanowi ponad 10% rocznie. n Z wnioskiem występują federacje producentów przygotowując wniosek w imieniu stowarzyszonych producentów jednak reprezentacja musi być nie mniejsza niż 50% produkcji krajowej. Po pełnej procedurze można zastosować dwa rodzaje zabezpieczeń dopłaty i kontyngenty ilościowe lub wartościowe.

11 Nadmierny W ramach safequardu można prowadzić postępowanie TPSSM tylko w postępowaniu przeciwko Chinom, gdyż nie została uznana gospodarka Chin za gospodarkę rynkową. To specyficzne postępowanie jest szybsze, ale podlega ono podwójnej procedurze badania weryfikacyjnego.

12 DUMPING n Wystąpienie przeciwko producentom z danego kraju jeżeli można udowodnić, że określona grupa przemysłowa ponosi na przestrzeni ostatnich 2 lat szkodę wynikającą z utraty produkcji i miejsc pracy, a także jej wskaźniki finansowe ulegają pogorszeniu ze względu na świadome zaniżanie ceny wyrobów przez producentów skarżonych.

13 DUMPING n Okres szkody nie krótszy niż 12 miesięcy. n Dumping występuje umownie przy podcięciu cenowym minimum 10%. n Wymagany prog poparcia 25% globalnej produkcji UE. n Po zastosowaniu pelnej procedury można zastosować trzy rodzaje zabezpieczeń : cła, dopłaty, kontyngenty ilościowe lub wartościowe.

14 Embargo n Wystąpienie przeciwko krajowi,głównie ze względów politycznych lub fito - sanitarnych n Decyzja podejmowana przez rządy państw UE.Decyzja niezależna od producentów. n Nakładane i odwoływane bez procedur ustanowionych regulacjami. n Embargo skutkuje całkowitym zakazem wwozu na teren objęty embargiem określonych grup towarowych zgodnych z kodami CN.

15 Procedura weryfikacji n Odnosi się do : dumpingu, nadmiernego importu i subsydiów. n Polega na weryfikacji zastosowanego postępowania pod względem uzyskanych rezultatów, egzekwowania zaleceń i przepisów. n Weryfikacja umożliwia powtórną procedurę, zwiększenie i zmniejszenie obciążenia. n Procedura dotyczy wszystkich podmiotów pierwotnie biorących udział w postępowaniu.

16 Ponowna procedura n Zastosowanie ponownej procedury możliwe jest jeśli nie został przekroczony ustawowy okres ochronny n Jeżeli został przekroczony ustawowy okres ochrony należy udokumentować, że wprowadzony wcześniej środek ochronny nie przyniósł spodziewanych rezultatów i następuje pogłębienie szkody. n Ponowna procedura jest pełna i badanie dotyczy zarówno starych jak i nowych wnioskodawców n Wymagane progi szkody pozostają bez zmian

17 Bilans azjatycki n Import z CHIN do EU w mln par - 2000 - 329 218 2001 -359 299 2002 -409 957 2003 - 543 846 n Import z Vietnamu do EU w mln par - 2000 - 190 354 2001 - 205 877 2002 - 231 449 2003 - 264 449 n Import globalny w mln par 2000 - 966 176 2001 - 1 018 742 2002 -1 107 605 2003 - 1 296 071 n Produkcja UE w mln par 2000 - 906 212 2001 - 882 937 2002 - 790 918 2003 - 694 540

18 Europa, Azja, Świat n Załączona tabela

19 Rola Polski n Piąta pozycja w Europie n Duży skoncentrowany producent n Tradycje sektorowe n Doświadczenia we wdrażaniu TDI n Wola producentów?

20 Bariery techniczne n Znakowanie i wymogi rynku n Standardy i certyfikacje n Wymogi zdrowotnościowe ( zakaz stosowania do produkcji określonych związków chemicznych)- odnoszące się regulacji importowych


Pobierz ppt "Instrumenty ochrony rynku Zakopane 10 grudnia 2004r. Projekt Perfect Link jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Materiały zwierają."

Podobne prezentacje


Reklamy Google