Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników badań ŻYCIE W POZNANIU 2009 Zleceniodawca: Urząd Miasta Poznania Maj 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników badań ŻYCIE W POZNANIU 2009 Zleceniodawca: Urząd Miasta Poznania Maj 2009."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników badań ŻYCIE W POZNANIU 2009 Zleceniodawca: Urząd Miasta Poznania Maj 2009

2 WPROWADZENIE

3 Informacje o badaniu ZLECENIODAWCA PROJEKTU WYKONAWCA PROJEKTU Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o. ul. Reymonta 27/6 60 – 791 Poznań 3 Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań

4 Badania terenowe zrealizowane zostały w oparciu o technikę osobistego wywiadu kwestionariuszowego. Miasto Poznań Populacja badania: Mieszkańcy Poznania w wieku od 18 do 70 lat Próba badawcza: Imienna próba losowa z bazy ewidencji ludności, N = 700 Metodologia badania ilościowego 4 maj – czerwiec 2009

5 PREZENTACJA WYNIKÓW

6 6 Ocena dotychczasowej realizacji celów Strategii Rozwoju Miasta Poznania – sytuacja osobista mieszkańców miasta P.4.A. Proszę powiedzieć, czy w Pan(i) opinii w czasie ostatnich pięciu lat uległy poprawie czy pogorszeniu następujące elementy życia w Poznaniu w zakresie sytuacji osobistej mieszkańców miasta:

7 7 Ocena dotychczasowej realizacji celów Strategii Rozwoju Miasta Poznania –warunki życia w Poznaniu P.4.B. Proszę powiedzieć, czy w Pana(i) opinii w czasie ostatnich pięciu lat uległy poprawie czy pogorszeniu następujące elementy w zakresie warunków życia w Poznaniu:

8 8 Ocena dotychczasowej realizacji celów Strategii Rozwoju Miasta Poznania - sytuacja gospodarcza miasta P.4.C. Proszę powiedzieć, czy w Pana(i) opinii w czasie ostatnich pięciu lat uległy poprawie czy pogorszeniu następujące elementy życia w Poznaniu w zakresie sytuacji gospodarczej miasta:

9 9 Ocena dotychczasowej realizacji celów Strategii Rozwoju Miasta Poznania - pozycja Poznania w kraju i zagranicą P.4.D. Proszę powiedzieć, czy w Pana/i opinii w czasie ostatnich pięciu lat uległy poprawie czy pogorszeniu następujące elementy życia w zakresie pozycji Poznania w kraju i zagranicą:

10 10 Oczekiwane główne kierunki rozwoju Poznania (wybór 3 z 9) P.2.A. Chcielibyśmy dowiedzieć się jakim miastem powinien być Poznań za kilka – kilkanaście lat. Prosimy uważnie przeczytać listę proponowanych kierunków rozwoju Poznania. Proszę zauważyć, że każdy kierunek rozwoju ma swoje korzystne i niekorzystne strony oraz, że może być bardziej korzystny dla jednych grup mieszkańców a mniej korzystny dla innych. Proszę wziąć też pod uwagę, że z wyborem takiej a nie innej roli Poznania wiąże się też stworzenie takich lub innych miejsc pracy. Proszę teraz z tej listy wybrać takie 3 kierunki rozwoju Poznania, które w Pana(i) opinii są najbardziej korzystne.

11 Oczekiwane główne kierunki rozwoju Poznania (wybór 1 z 3) 11 P.2.B. Chcielibyśmy dowiedzieć się jakim miastem powinien być Poznań za kilka – kilkanaście lat. Prosimy uważnie przeczytać listę proponowanych kierunków rozwoju Poznania. Proszę zauważyć, że każdy kierunek rozwoju ma swoje korzystne i niekorzystne strony oraz, że może być bardziej korzystny dla jednych grup mieszkańców a mniej korzystny dla innych. Proszę wziąć też pod uwagę, że z wyborem takiej a nie innej roli Poznania wiąże się też stworzenie takich lub innych miejsc pracy. Proszę teraz z tych 3 wskazanych przez siebie kierunków rozwoju wybrać jeden, który uznaje Pan(i) za najbardziej korzystny dla rozwoju Poznania.

12 Główne problemy Poznania w opiniach mieszkańców (wybór 5 z 20) 12 P.1. A. Mieszkańcy Poznania mają różne poglądy na to, które problemy występujące w naszym mieście powinny być najszybciej rozwiązane. Pokażę teraz Panu(i) listę niektórych z tych problemów i proszę aby się Pan(i) z nią zapoznał(a).Proszę teraz z tej listy wybrać 5 spraw, które dla Pana(i) osobiście, lub dla osób najbliższych z którymi Pan(i) mieszka, są rzeczywiście istotne, ważne i wymagają szybkiego rozwiązania przez władze miejskie w Poznaniu.

13 Główne problemy Poznania w opiniach mieszkańców (wybór 1 z 5) 13 P.1. B. Mieszkańcy Poznania mają różne poglądy na to, które problemy występujące w naszym mieście powinny być najszybciej rozwiązane. Pokażę teraz Panu(i) listę niektórych z tych problemów i proszę aby się Pan(i) z nią zapoznał(a). Proszę teraz z tych 5 ważnych dla Pana(i) spraw wybrać tę jedną, którą uważa Pan(i) za absolutnie najważniejszą i wymagającą najszybszego rozwiązania przez władze Poznania.

14 14 Cele Strategii Rozwoju Miasta Poznania (wybór 5 z 16) P.3. A. Poniżej przedstawiono listę proponowanych celów rozwoju Poznania. Proszę teraz uważnie zapoznać się z tą listą. Proszę teraz z tej listy wybrać 5 celów, które uważa Pan(i) osobiście za najważniejsze dla rozwoju Poznania, te które powinny być osiągnięte przez władze miasta w pierwszej kolejności.

15 15 Cele Strategii Rozwoju Miasta Poznania (wybór 1 z 5) P.3.B. Poniżej przedstawiono listę proponowanych celów rozwoju Poznania. Proszę teraz uważnie zapoznać się z tą listą. Proszę teraz z tych 5 ważnych dla Pana(i) celów wybrać ten jeden, który uważa Pan(i) za absolutnie najbardziej korzystny dla rozwoju Poznania

16 16 Gotowość udziału w procesie tworzenia i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta P.5. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(a):

17 Preferowane źródła otrzymywania informacji o Nowej Strategii Rozwoju Miasta (wybór 2 z 6) 17 P.6. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) uzyskiwać takie informacje? Proszę wskazać dwa najbardziej preferowane źródła informacji:

18 18 Ocena wybranych obszarów funkcjonowania miasta P.9. Jak ogólnie ocenia Pan(i) następujące aspekty funkcjonowania miasta wraz z instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację:

19 19 Ocena własnej sytuacji życiowej mieszkańców P.7. A. Jak ogólnie ocenia Pan(i) obecną:

20 20 Prognoza własnej sytuacji życiowej mieszkańców P.8. BJak Pana(i) zdaniem w ciągu następnych pięciu lat zmieni się:

21 w Dziale Technicznym i Dokumentacji Pyt. W.1. Jak Pan/i ocenia Wielkopolskę pod następującymi względami? 21 Ocena potencjału Wielkopolski w opiniach mieszkańców kraju B. Mało znaczące instytucje B. Słabe uczelnie i instytucje kulturalne B. Słaba komunikacja (drogi, koleje) B. Zniszczone środowisko przyrodnicze B. Źle zarządzane B. Ubogie B. Wspomagane przez budżet państwa B. Słabe gospodarczo B. Podupadające B. Zacofane B. Mało znaczące dla kraju B. Bez tradycji B. O złym położeniu B. Małe województwo

22 w Dziale Technicznym i Dokumentacji Pyt. W.2. Jak Pan/i ocenia Wielkopolskę z punktu widzenia możliwości? 22 Jakość życia w Wielkopolsce w opiniach mieszkańców kraju

23 w Dziale Technicznym i Dokumentacji Pyt. U.3. Jak Pan/i ocenia gospodarkę w Wielkopolsce pod następującymi względami? 23 Gospodarka Wielkopolski w opiniach mieszkańców kraju B. Stagnacyjna gospodarka B. Przestarzałe technologie B. Wysoki poziom bezrobocia B. Pracownicy o niskich kwalifikacjach B. Słabo rozwinięty handel B. Przestarzałe, słabo rozwinięte firmy B. Słabo rozwinięte rolnictwo

24 w Dziale Technicznym i Dokumentacji Pyt. S.3. Jak Pan/i ocenia Wielkopolskę pod następującymi względami? 24 Ocena życia kulturalnego w Wielkopolsce w opiniach mieszkańców kraju B. Ubogie życie literackie B. Ubogie życie muzyczne B. Ubogie życie teatralne B. Niewiele znaczących osób świata kultury B. Niewiele znaczących instytucji kultury B. Niewiele cennego dziedzictwa kulturowego

25 w Dziale Technicznym i Dokumentacji Pyt. R.2. Jak Pan/i ocenia warunki dla turystyki w Wielkopolsce pod następującymi względami? 25 Ocena warunków turystycznych w Wielkopolsce w opiniach mieszkańców kraju

26 w Dziale Technicznym i Dokumentacji Pyt. P.4. Jakim regionem historycznym jest Wielkopolska? Wielkopolska miała: w Wielkopolsce było/jest: 26 Rola Wielkopolski w historii w opiniach mieszkańców kraju B. Niewiele zabytków i pamiątek historii B. Niewiele miejsc historycznych B. Niewiele osób znaczących w historii B. Niewiele ważnych wydarzeń historycznych B. Małe zasługi dla historii naszego kraju B. Mały wpływ na historię naszego kraju

27 w Dziale Technicznym i Dokumentacji Pyt.O.3. Jakim regionem jest Wielkopolska pod następującymi względami? 27 Postrzeganie wybranych aspektów wyglądu regionu w opiniach mieszkańców kraju B. Przestrzeń szara i nieciekawa B. Mało zieleni w miastach B. Brzydkie miasta B. Zaniedbane gospodarstwa B. Słabe drogi B. Nieciekawe krajobrazy

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Prezentacja wyników badań ŻYCIE W POZNANIU 2009 Zleceniodawca: Urząd Miasta Poznania Maj 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google