Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Gmina Dzierżoniów 2008.06.26 GMINA DZIERŻONIÓW REALIZACJA INWESTYCJI W GMINIE DZIERŻONIÓW w roku 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Gmina Dzierżoniów 2008.06.26 GMINA DZIERŻONIÓW REALIZACJA INWESTYCJI W GMINIE DZIERŻONIÓW w roku 2008."— Zapis prezentacji:

1 1Gmina Dzierżoniów GMINA DZIERŻONIÓW REALIZACJA INWESTYCJI W GMINIE DZIERŻONIÓW w roku 2008

2 2Gmina Dzierżoniów Budowa wodociągu przesyłowego dla wsi Jodłownik Stopień zaangażowania: przygotowanie dokumentacji projektowej – termin wykonania do przygotowanie dokumentacji projektowej – termin wykonania do r. o wartości PLN brutto r. o wartości PLN brutto wydanie pozwolenia na budowę – do 2 m-cy od daty złożenia wniosku wydanie pozwolenia na budowę – do 2 m-cy od daty złożenia wniosku wyłonienie wykonawcy – do 2 m-cy od daty ogłoszenia przetargu wyłonienie wykonawcy – do 2 m-cy od daty ogłoszenia przetargu realizacja zadania – 6 m-cy od daty podpisania umowy z wykonawcą realizacja zadania – 6 m-cy od daty podpisania umowy z wykonawcą Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN *) współfinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

3 3Gmina Dzierżoniów Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki Inwestor : Dolnośląska Służba Dróg i Kolei Wartość inwestycji wpisana do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Województwa Dolnośląskiego 19,7 mln PLN Kwota ujęta w budżecie Gminy na lata tys PLN w tym w roku tys PLN

4 4Gmina Dzierżoniów Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki Stopień zaangażowania : Przygotowanie koncepcji przebiegu planowanej do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 384 do października 2008 a)obejście wsi Uciechów – wariant I ( około 1,5 km) zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego b)obejście wsi Uciechów – wariant II (około 3 km) wskazany przez Inwestora i wstępnie zaakceptowany w konsultacjach społecznych w formie Zebrania wiejskiego mieszkańców Uciechowa w dniu r. c)przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej na wysokości Kołaczowa w istniejącym przebiegu drogi- dobudowanie dodatkowego pasa na podjazdach d)obejście Kołaczowa od strony południowej wstępnie zaakceptowane w konsultacjach społecznych jw.

5 5Gmina Dzierżoniów Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Piława Dolna wraz z remontem nawierzchni na tym odcinku Inwestor: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei Wartość inwestycji : - Budowa chodnika wg umowy z Inwestorem: PLN - Budowa chodnika wg umowy z Inwestorem: PLN Kwota ujęta w budżecie Gminy w roku PLN w tym : - Gmina Dzierżoniów PLN - DSS Sp. z o.o. w Warszawie PLN - DSS Sp. z o.o. w Warszawie PLN Stopień zaangażowania : budowa chodnika w trakcie realizacji z terminem wykonania od lutego 2008 budowa chodnika w trakcie realizacji z terminem wykonania od lutego 2008 do 31 października 2008r. do 31 października 2008r. wyłoniono wykonawcę na remont nawierzchni z terminem wykonania wyłoniono wykonawcę na remont nawierzchni z terminem wykonania od 25 czerwca 2008 do 30 września 2008r. na kwotę PLN. od 25 czerwca 2008 do 30 września 2008r. na kwotę PLN.

6 6Gmina Dzierżoniów  Budowa chodnika wraz z zatoką w Dobrocinie przy ul. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w ciągu drogi powiatowej nr 3005D  Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 3005D w Dobrocinie  Remont chodnika przy ul. Kolejowej w Mościsku Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Wartość inwestycji wg umowy z Inwestorem PLN Kwota ujęta w budżecie Gminy w roku PLN w tym na budowę chodnika wraz z zatoką w Dobrocinie PLN Stopień zaangażowania : Budowa chodnika wraz z zatoką w Dobrocinie przy ul. Kościuszki w ciągu drogi Budowa chodnika wraz z zatoką w Dobrocinie przy ul. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 3005D – przygotowywanie dokumentacji technicznej do 30 sierpnia powiatowej nr 3005D – przygotowywanie dokumentacji technicznej do 30 sierpnia 2008 na kwotę PLN - Termin realizacji – do 20 grudnia 2008r na kwotę PLN - Termin realizacji – do 20 grudnia 2008r. Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 3005D w Dobrocinie Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 3005D w Dobrocinie IV kwartał 2008r. IV kwartał 2008r. Remont chodnika przy ul. Kolejowej w Mościsku w trakcie realizacji z terminem Remont chodnika przy ul. Kolejowej w Mościsku w trakcie realizacji z terminem zakończenia zadania do 30 czerwca 2008r. na kwotę PLN zakończenia zadania do 30 czerwca 2008r. na kwotę PLN

7 7Gmina Dzierżoniów Budowa mijanki w ciągu drogi gminnej nr D w Myśliszowie Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Fundusz Rady Sołeckiej 800 PLN Stopień zaangażowania : Zadanie w trakcie realizacji – prace wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Termin realizacji: do 10 lipca 2008r.

8 8Gmina Dzierżoniów Przebudowa drogi transportu rolnego w Piławie Dolnej (ul. Błotnista) Montaż finansowy : Gmina Dzierżoniów PLN Gmina Dzierżoniów PLN Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu PLN Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu PLN Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego PLN Województwa Dolnośląskiego PLN Stopień zaangażowania : przygotowanie dokumentacji projektowej do czerwca 2008r. przygotowanie dokumentacji projektowej do czerwca 2008r. o wartości PLN o wartości PLN wyłonienie wykonawcy czerwiec - lipiec 2008r. wyłonienie wykonawcy czerwiec - lipiec 2008r. realizacja zadania do 20 listopada 2008r. realizacja zadania do 20 listopada 2008r. Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN

9 9Gmina Dzierżoniów Przebudowa ul. Stawowej w Piławie Dolnej Stopień zaangażowania : przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej w sprawie przejęcia przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej w sprawie przejęcia działek drogowych od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu działek drogowych od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu przebudowa odcinka drogi o długości około 220 mb. przez firmę przebudowa odcinka drogi o długości około 220 mb. przez firmę DSS Sp. z o.o. w Warszawie DSS Sp. z o.o. w Warszawie realizacja zadania w roku 2009r. po otrzymaniu dofinansowania realizacja zadania w roku 2009r. po otrzymaniu dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w wysokości z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w wysokości nie mniejszej niż PLN nie mniejszej niż PLN Wstępny koszt szacunkowy realizacji zadania PLN (wraz z remontem mostku na rzece Piława) Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN

10 10Gmina Dzierżoniów Przebudowa drogi osiedlowej na osiedlu Nowym w Ostroszowicach oraz wykonanie oświetlenia ulicznego Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Stopień zaangażowania : przygotowanie dokumentacji projektowej do 30 czerwca 2008r. przygotowanie dokumentacji projektowej do 30 czerwca 2008r. o wartości PLN o wartości PLN uzyskanie pozwolenia na budowę do 18 sierpnia 2008r. uzyskanie pozwolenia na budowę do 18 sierpnia 2008r. wyłonienie wykonawcy lipiec - sierpień 2008r. wyłonienie wykonawcy lipiec - sierpień 2008r. realizacja zadania realizacja zadania część drogowa do 15 grudnia 2008r. część oświetleniowa do 31 marca 2009r. Montaż finansowy: Gmina Dzierżonióww roku PLN Gmina Dzierżonióww roku PLN w roku PLN w roku PLN Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu PLN Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu PLN w roku 2008 w roku 2008

11 11Gmina Dzierżoniów Udział w przedsięwzięciu „Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej” w ramach projektu gminy Projekt skupia od listopada 2007 r. gminy: Dzierżoniów (lider) Stoszowice Niemcza Ziębice Ząbkowice Śląskie Bardo

12 12Gmina Dzierżoniów Udział w przedsięwzięciu „Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej” w ramach projektu gminy Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Prace nad koncepcją budowy ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej zostały zakończone w czerwcu 2008r. Koszt koncepcji dla 6 gmin wynosi PLN dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi około PLN Koszt poniesiony przez jedną gminę PLN

13 13Gmina Dzierżoniów Udział w przedsięwzięciu „Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej” w ramach projektu gminy Inwestycja planowana do realizacji w 2010 roku - wartość całkowita PLN - udział Gminy Dzierżoniów PLN Gminy mają nadzieję, że ten projekt będzie elementem Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej, finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, jako projekt kluczowy.

14 14Gmina Dzierżoniów Wykup gruntów pod drogami i pompowniami Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Stopień zaangażowania : obecnie trwają prace geodezyjne związane z wydzieleniem działek w celu poszerzenia dróg gminnych w miejsco- wościach : Włóki, Książnica, Tuszyn, Kiełczyn Termin realizacji :do 31 grudnia 2008r.

15 15Gmina Dzierżoniów Zakup i przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN (w tym zapłata należności z tytułu zakupu części nieruchomości) Stopień zaangażowania : przygotowanie dokumentacji projektowej do 30 czerwca 2008r. przygotowanie dokumentacji projektowej do 30 czerwca 2008r. o wartości PLN o wartości PLN uzyskanie pozwolenia na budowę do 31 lipca 2008r. uzyskanie pozwolenia na budowę do 31 lipca 2008r. wyłonienie wykonawcy lipiec - sierpień 2008r. wyłonienie wykonawcy lipiec - sierpień 2008r. realizacja zadania uzależniona jest od wartości robót wg kosztorysu inwestorskiego : I etap– wymiana okien i montaż instalacji wewnętrznych, II etap – roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.

16 16Gmina Dzierżoniów Wykonanie schodów na ul. Słonecznej w Piławie Dolnej (dokumentacja projektowo-techniczna) Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Stopień zaangażowania : przygotowanie dokumentacji projektowej termin realizacji do 29 sierpnia 2008r.

17 17Gmina Dzierżoniów Wykonanie schodów na ul. Błotnistej w Piławie Dolnej (dokumentacja projektowo-techniczna) Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Odstąpiono od wykonania dokumentacji technicznej. Wykonano remont barierek ochronnych. W lipcu zostanie wykonany remont płyty nośnej mostka.

18 18Gmina Dzierżoniów Przebudowa ulicy ks. A. Styczka w Piławie Dolnej (dokumentacja projektowo-techniczna) Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Ze względu na wysoki koszt opracowania dokumentacji nie przystąpiono do realizacji zadania w I półroczu 2008r.

19 19Gmina Dzierżoniów Przebudowa sali wiejskiej w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 28 Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Środki finansowe zostały wydatkowane na następujące roboty budowlane: wymiana okien i drzwi wymiana instalacji gazowej malowanie sali i pomieszczeń przyległych Zakup wyposażenia na łączną kwotę PLN ( nie są to wydatki inwestycyjne, jest to wydatkowana z bieżącego utrzymania świetlic gminnych )

20 20Gmina Dzierżoniów Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Mościsko i Byszów Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Realizacja: uzyskano wszelkie uzgodnienia i pozwolenia uzyskano wszelkie uzgodnienia i pozwolenia systemem gospodarczym wykonuje się peroniki pod planowane systemem gospodarczym wykonuje się peroniki pod planowane wiaty przystankowe wiaty przystankowe w miesiącu lipcu planuje się dokonać zakupu i montażu wiat w miesiącu lipcu planuje się dokonać zakupu i montażu wiat przystankowych przystankowych

21 21Gmina Dzierżoniów Zakupy sprzęt komputerowy, podpis elektroniczny, oprogramowanie Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Realizacja: wdrożenie podpisu elektronicznego ( zadanie w trakcie realizacji) wdrożenie podpisu elektronicznego ( zadanie w trakcie realizacji) wartość zadania po wyłonieniu wykonawcy7 000 PLN wartość zadania po wyłonieniu wykonawcy7 000 PLN termin wykonania lipiec 2008 r termin wykonania lipiec 2008 r wdrożenie systemu ewidencji ludności oraz dodatków mieszkaniowych wdrożenie systemu ewidencji ludności oraz dodatków mieszkaniowych (nowy system ewidencji zgodny z wymogami MSWIA, zadanie w trakcie realizacji) (nowy system ewidencji zgodny z wymogami MSWIA, zadanie w trakcie realizacji) wartość zadania po wyłonieniu wykonawcy7 500 PLN wartość zadania po wyłonieniu wykonawcy7 500 PLN termin wykonania lipiec 2008 r termin wykonania lipiec 2008 r

22 22Gmina Dzierżoniów Zakup kosiarki i traktora Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Kosiarki zostały zakupione przez Sołectwo Roztocznik i Mościsko ze środków Funduszu Sołeckiego w ramach estetyki wsi.

23 23Gmina Dzierżoniów Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego na potrzeby Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Realizacja: Przekazanie środków na rzecz Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie nastąpi w II półroczu 2008r.

24 24Gmina Dzierżoniów Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Tuszyn Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Realizacja: -zadanie w trakcie realizacji -termin wykonania 30 czerwca 2008r -wartość zadania po wyłonieniu wykonawcy PLN

25 25Gmina Dzierżoniów Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. Kwota ujęta w budżecie w 2008 r PLN Gmina Dzierżoniów zwiększyła swój udział w Funduszu poprzez zakup 10 udziałów na kwotę PLN Kapitał zakładowy Funduszu wynosi PLN (566 udziałów) Gmina Dzierżoniów posiada PLN (50 udziałów) Od czasu powstania czyli od 2003 roku fundusz udzielił : 62 poręczenia na łączną kwotę PLN 62 poręczenia na łączną kwotę PLN w tym 7 poręczeń na łączną kwotę PLN w tym 7 poręczeń na łączną kwotę PLN dla przedsiębiorców z terenu Gminy Dzierżoniów Dzięki tym poręczeniom na terenie naszego powiatu powstało 18 nowych firm z 61 miejscami pracy

26 26Gmina Dzierżoniów Budowa środowiskowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tuszynie przy Szkole Podstawowej w Tuszynie Kwota ujęta w budżecie PLN Inwestycja może być realizowana tylko w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego w wysokości 70% kosztów kawlif. w ramach Działania 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Województwo Dolnośląskie na to Działanie przeznacza 30 mln PLN Szacunkowy koszt budowy sali sportowej (bez zagospodarowania parku) 6 mln PLN Ponadto będą czynione staranie o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości do 33% kosztów kwalifikowanych tj. bezpośrednio dotyczących bazy sportowej. Termin składania wniosku do preselekcji : 27 czerwiec- 11 sierpień 2008r. Obecnie wykonuje się: - studium wykonalności - przeszacowanie kosztorysów inwestorskich - przeszacowanie kosztorysów inwestorskich - przygotowywanie wniosku do preselekcji (logo dostępu itd.) - przygotowywanie wniosku do preselekcji (logo dostępu itd.)

27 27Gmina Dzierżoniów Zakup pieca centralnego ogrzewania do Gimnazjum Gminnego Kwota ujęta w budżecie PLN Wymiana pieca III kwartał 2008 r Analizowana jest możliwość zmiany sposobu ogrzewania Gimnazjum poprzez instalację pieca gazowego z możliwością uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Analizowana jest możliwość zmiany sposobu ogrzewania Gimnazjum poprzez instalację pieca gazowego z możliwością uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

28 28Gmina Dzierżoniów Zagospodarowanie terenu Gminnego Gimnazjum w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Planowane dofinansowanie z Gminy Miejskiej Dzierżoniów : PLN Realizacja: demontaż starego ogrodzenia, karczowanie krzewów wokół boiska do piłki demontaż starego ogrodzenia, karczowanie krzewów wokół boiska do piłki nożnej i inne prace wykonywane w systemie gospodarczym, ( zadanie w trakcie nożnej i inne prace wykonywane w systemie gospodarczym, ( zadanie w trakcie realizacji) realizacji) uzyskano warunki techniczne wpięcia przyłącza energetycznego do oświetlenia uzyskano warunki techniczne wpięcia przyłącza energetycznego do oświetlenia płyty boiska. płyty boiska. termin wykonania: zagospodarowanie terenu z montażem ogrodzenia i piłkochwytów do 30 sierpnia 2008r. termin wykonania: zagospodarowanie terenu z montażem ogrodzenia i piłkochwytów do 30 sierpnia 2008r. wykonanie oświetlenia do 30 października 2008r. wykonanie oświetlenia do 30 października 2008r.

29 29Gmina Dzierżoniów Zakup opraw i źródeł światła Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Ostatnia spłata z tytułu wymiany oświetlenia na energooszczędne inwestycja zrealizowana w 2005r.

30 30Gmina Dzierżoniów Montaż opraw i przewodów oświetlenia ulicznego Ze względu na zmieniające się zapotrzebowanie na lokalizację poszczególnych punktów świetlnych zadanie to będzie zrealizowane w III kwartale 2008r. Złożono wniosek o warunki przyłączeniowe. Trwają prace przy szacowaniu wartości montażu opraw świetlnych. Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN

31 31Gmina Dzierżoniów Budowa „Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Książnicy” - kontynuacja Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Planowane dofinansowanie z programu Mała Odnowa Wsi PLN Realizacja: wyłoniono wykonawcę na budowę ogrodzenia od strony drogi powiatowej oraz montaż piaskownicy, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Termin wykonania do 30 czerwca 2008r. Kwota PLN

32 32Gmina Dzierżoniów Budowa „Obiektów małej architektury i boisk sportowych, służących rekreacji mieszkańców Jędrzejowic” – kontynuacja Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Realizacja: trwają roboty budowlane systemem gospodarczym przy zakończeniu budowy nawierzchni kortu tenisowego.

33 33Gmina Dzierżoniów Budowa placu zabaw w miejscowości Kiełczyn Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Realizacja: przygotowanie części działki pod lokalizację placu zabaw tj. podział nieruchomości za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków. II półrocze 2008r : sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, zgłoszenie sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. zakup i montaż urządzeń na placu zabaw. zakup i montaż urządzeń na placu zabaw.

34 34Gmina Dzierżoniów Budowa „Kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy klubokawiarni w Roztoczniku” - kontynuacja Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Realizacja: roboty budowlane i prace wykończeniowe przy boisku do piłki nożnej. Projekt będzie zgłoszony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie: Odnowa i Rozwój Wsi) w edycji na 2008 r. Planowany termin składania wniosków sierpień 2008r

35 35Gmina Dzierżoniów Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Instytucja realizująca : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Gminy uczestniczące : Gmina Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Niemcza, Gmina Piława Górna Realizacja: obecnie trwają prace nad Studium Wykonalności z terminem wykonania do końca sierpnia 2008r, ponadto odbywają się konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu, władzami poszczególnych gmin. Wartość projektu, który ma być zgłoszony do Funduszu Spójności w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych euro.

36 36Gmina Dzierżoniów Budowa mostu drogowego zlokalizowanego w km potoku Jadkowa w miejscowości Ostroszowice Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Całkowity koszt zadania : PLN Realizacja: Gmina Dzierżoniów podpisała umowę z Zarządem Gmina Dzierżoniów podpisała umowę z Zarządem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa w wysokości PLN zadania ze środków budżetu Województwa w wysokości PLN Współfinansowanie osób fizycznych wysokości PLN Współfinansowanie osób fizycznych wysokości PLN Wyłonienie wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Wyłonienie wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Lipiec 2008 r zamówień publicznych Lipiec 2008 r Termin realizacji : do 15 grudnia 2008r.

37 37Gmina Dzierżoniów Budowa systemu odprowadzania ścieków w budynkach komunalnych gminy Kwota ujęta w budżecie Gminy PLN Realizacja: opracowanie kosztorysów na wykonanie zbiornika na nieczystości płynne w Roztoczniku nr 44 oraz uszczelnienie dwóch zbiorników w Mościsku (ul. Szkolna nr 10 i 29) Termin realizacji III-IV kwartał 2008r.

38 38Gmina Dzierżoniów Inne 1.Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej – odcinek ul. Bielawskiej na dojeździe do mostu o dł. około 47 mb w Ostroszowicach Wartość robót : PLN 2.Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na ul. Krótkiej w Mościsku na odcinku 90 mb wraz z wykonaniem badania nośności podłoża na tym odcinku Wartość robót : PLN 3.Remont dachu wraz z wymianą podsufitki w sali wiejskiej w Owieśnie Wartość zadania po przetargu : PLN Roboty dodatkowe : PLN Zadanie współfinansowane z programu Mała Odnowa Wsi w wysokości PLN

39 39Gmina Dzierżoniów Inne cd. 4.Remont dachu wraz z robotami zabezpieczającymi budynku pałacu w miejscowości Kiełczyn 13 Wartość robót – PLN Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości PLN do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa W przypadku pozyskania tej kwoty zadanie winno być zrealizowane do grudnia 2008 r.

40 40Gmina Dzierżoniów GMINA DZIERŻONIÓW Dziękujemy


Pobierz ppt "1Gmina Dzierżoniów 2008.06.26 GMINA DZIERŻONIÓW REALIZACJA INWESTYCJI W GMINIE DZIERŻONIÓW w roku 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google