Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ksi ą dz Bosko i Maryja -droga wiary dojrzałej. Źródła maryjności w życiu świętego Jana Bosko Środowisko życia Wychowanie w domu Osoby, które formowały.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ksi ą dz Bosko i Maryja -droga wiary dojrzałej. Źródła maryjności w życiu świętego Jana Bosko Środowisko życia Wychowanie w domu Osoby, które formowały."— Zapis prezentacji:

1 Ksi ą dz Bosko i Maryja -droga wiary dojrzałej

2 Źródła maryjności w życiu świętego Jana Bosko Środowisko życia Wychowanie w domu Osoby, które formowały go On sam Jego postawa maryjna

3 Katedra w Chieri Ołtarz Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, gdzie Jan Bosko wzrastał w swoim powołaniu On sam

4 „ W sanktuarium w miejscowości Oropa wspomniałem moich synów z Turynu i tak do nich napisałem: Gdybyście się znaleźli, o moi drodzy synowie, na tej górze! (…) Serce moje odczuło dojmujący żal (…) Dlaczego nie mogę mieć tu swoich synów, doprowadzić ich wszystkich do stóp Matyi, Jej ich ofiarować, oddać pod Jej opiekę, uczynić ich wszystkich zarówno Dominikiem Savio, jak i Alojzym Gonzagą? Wtedy odmówiłem przed cudownym ołtarzem Matki Bożej tę modlitwę: „Maryjo, pobłogosław cały nasz dom, oddal z serc naszej młodzieży nawet najmniejszy cień grzechu; bądź przewodniczką uczniów, stań się dla nich stolicą prawdziwej mądrości. Niech wszyscy będą Twoimi; stale spoglądaj na nich jak na swoich umiłowanych synów i zachowuj ich zawsze pośród tych, którzy są Ci oddani”. (List Ks. Bosko do chłopców z dnia 6 sierpień 1863)

5 Trzy fundamentalne intuicje, które charakteryzują Księdza Bosko jako wielkiego maryjnego świętego  Maryja jako najwspanialszy model życia chrześcijańskiego  Maryja jako wspomożenie chrześcijan  Maryja jako propozycja dla młodzieży

6 Maryja jako najwspanialszy model życia Przedstawiając Ją jako najlepszy wzór życia podkreślał cechy ważne w otaczającym go świecie:  czystość,  pokora,  posłuszeństwo.  Nie chodziło my tylko o przedstawienie jakiegoś szczególnego dobrego przykładu, ale wierne naśladowanie Jej w rozwiązywaniu problemów życia codziennego  Dla niego Maryja by zawsze: Tą, która jest Matką, która pomaga i strzeże młodzież, wspiera w trudnościach, pomaga wytrwać w wierze i zachowywaniu życia chrześcijańskiego, zapewnia łaskę Bożą.

7 Maryja jako wspomożenie chrześcijan  Przedstawiał Ją nie tylko jako Wspomożycielkę chrześcijan, ale jako wspomożenie personalne każdego chrześcijanina, jako Jej pomoc dla młodzieży w wypełnianiu zadań wynikających z życia chrześcijańskiego.  Maryja Wspomozycielka obok Eucharystii, była drugą kolumną budynku edukacji młodzieży, znakiem zwycięstwa nad złem i pomoc w codziennej walce z nim.

8 Maryja jako propozycja dla młodzieży  Konsekwentne proponowanie młodzieży Maryi wynikała z wielkiego, wychowawczego serca Księdza Bosko. Zawsze szukał sposoby i propozycje właściwe i bliskie młodym ludziom, wybierając je z wielu propozycji pobożności maryjnej swego czasu.  Wystarczy wymienić:  różaniec,  modlitwy,  pieśni,  święta Maryjne,  pielgrzymki do sanktuariów,  łączenie obowiązków z pobożnością Maryjną (akty strzeliste)

9 Napotkane problemy wynikające z Bożej propozycji:  Trudności we właściwej ocenie naszego postępowania w świetle Bożej propozycji  Boże Misterium jest tak wielkie, że my jesteśmy w stanie odkryć jedynie niewielki fragment  Niepewność w odniesieniu do jakości naszego życia  czy to co czynimy jest właściwe, czy też wręcz przeciwnie  Sposoby wyrażania naszych pragnień są bardzo ubogie, obciążone naszymi ograniczeniami i lękami Potrzeba kogoś, kto poda nam pomocną dłoń

10 Dar Maryi dla naszego codziennego życia 1.Świadomość obecności Boga «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». (Łk 1,46-55)

11 W tej Modlitwie Bóg:  Bóg staje się bliskim,  solidarnym ze swoim ludem  Bogiem wiernym,  zawierającym przymierze z ludźmi,  którym jest mu wierny Maryja:  Żyje na co dzień tą pewnością  Odnajduje obecność Boga w historii ludzi  Wyznaje ją z drżącą radością  Ukazuje w swoim życiu  Jej Bóg jest blisko, wypełnia sobą, przemienia i zbawia  Cieszy się z tego co w niej i z nią czyni  Uznaje Jego wielkość a swoją małość, małość dziwną bo wszyscy o niej mówią

12 2. Obecność Boga pozostaje wielkim misterium W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. (Łk 1,26-29) Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. (Łk 2,41-50)

13  Lektura tych fragmentów ukazuje, że wymaga się od Niej odpowiedzi pełnej nawet trudnej. Przyjąć projekt Boży znaczy być wierzącym mimo niezrozumienia Bożej tajemnicy zawartej w proponowanym projekcie  Maryja jest wielką wierzącą:  Zaangażowania by żyć wiarą  Wiarą przeżywaną rytmem niepewności i ryzykiem, które charakteryzują każdą dojrzała wiarę chrześcijańską

14 2. Ta która „czyta” wewnątrz Maryja zanurzając się w wierze wraca do wydarzeń: Nie by zobaczyć czy to się opłaca, albo co się stało Maryja pragnie dogłębnie zrozumieć Boga, który wzywa w ciszy i nieobliczalnie W ten sposób życie codzienne staje się modlitwą: Modlitwą długą i rozciągającą się od codziennego doświadczenia do odkrywania cudownych rzeczy, które codzienność naszą Bóg wypełnia.

15 3. Wierność ciszy aż po krzyż:  Trudności i niepewności nie prowokują rezygnacje z decyzji ale jeszcze ściślej jednoczy się ze swoją misją (czy w walce z grzechem sięgnęliśmy aż po rozlanie krwi)  Maryja u stup krzyża swojego syna (Matusia Małgorzata i krzyż na ścianie)  Maryja jest kobietą wierną aż po śmierć

16 4. Pasja dla królestwa Bożego  Wiara Maryi nie jest dla niej samej (jestem wierzący i niepraktykujący)  Wiara Maryi jest cała dla jej Syna Wiata ta wyraża się:  Wielkich wydarzeniach (Kalwaria, Pięćdziesiątnica)  W prostych i powszechnych sytuacjach: Jako kobiety (Kana) Jako matki (Wieści o postępowaniu Syna)

17 Maryja nie jest tylko:  Kimś kto powoduje w nas kryzys gdy zaczynamy porównywać naszą wiarę z jej wiarą  Kimś wobec którego nie jesteśmy perfekcyjni Maryja jest Matką, która:  Radośnie przedstawia drogę wiary  Z nią ta droga jest słodka a trudy do pokonania  Przypomina, że po upadku zawsze następuje okazja do radości


Pobierz ppt "Ksi ą dz Bosko i Maryja -droga wiary dojrzałej. Źródła maryjności w życiu świętego Jana Bosko Środowisko życia Wychowanie w domu Osoby, które formowały."

Podobne prezentacje


Reklamy Google