Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ograniczenie długu sektora samorządowego w świetle przepisów o finansach publicznych XV Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego, 10-11 kwietnia 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ograniczenie długu sektora samorządowego w świetle przepisów o finansach publicznych XV Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego, 10-11 kwietnia 2014."— Zapis prezentacji:

1 Ograniczenie długu sektora samorządowego w świetle przepisów o finansach publicznych XV Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego, 10-11 kwietnia 2014 Kudowa-Zdrój "10 lat Dolnego Śląska w Unii Europejskiej " Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

2 Tabela 1. Główne tendencje w dynamice finansów JST (w mln zł) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3 Tabela 1a. Główne tendencje w dynamice finansów dolnośląskich JST (w mln zł) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

4 Tabela 2. Liczba JST, które na koniec roku przekroczyły wskaźnik zadłużenia 60% (art. 170 u.f.p. z 2005 r.) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5 Tabela 3. Liczba JST, które w latach 2008 – 2013 nie uzyskały nadwyżki operacyjnej Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

6 Wskaźnik z art. 243 u.f.p. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

7 Art. 243 ust 3a u.f.p. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

8 Tabela 4a. Liczba dolnośląskich JST, które w realizacji budżetów za lata 2011-2013 uzyskały wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 u.f.p.) w następujących przedziałach Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

9 Tabela 5a. Tendencje zmian wskaźnika zdolności spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 u.f.p. obliczonego dla dolnośląskich JST w okresie 2008-2013 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu


Pobierz ppt "Ograniczenie długu sektora samorządowego w świetle przepisów o finansach publicznych XV Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego, 10-11 kwietnia 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google