Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowy Rok Lasów 2011 Warszawa, 30 września 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowy Rok Lasów 2011 Warszawa, 30 września 2010."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowy Rok Lasów 2011 Warszawa, 30 września 2010

2 2 Geneza/ Przygotowania Sekretariatu FL ONZ W rezolucji 61/193 z dnia 20 grudnia 2006 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasu i wezwało rządy (w ONZ) z odpowiednimi organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i innymi podmiotami, aby podjęli wysiłek, mające na celu podniesienie świadomości na wszystkich szczeblach w celu wzmocnienie zrównoważonego zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń. Logo MRL 2011 Strona internetowa Inauguracja – IX Sesja FL ONZ (2-3 luty) z udziałem szefów państw i ministrów Seria znaczków pocztowych Film promocyjny do tłumaczenia na różne języki i emisji w telewizji Zaangażowanie ambasadorów lasów, do wzmacniania przesłań medialnych i przyciągania uwagi mediów Wiele innych działań opisanych na stronie internetowej w tym międzynarodowy festiwal filmowy, wystawy, konkursy dla ludzi sztuki itp..

3 3 Logo Międzynarodowego Roku Lasów 2011

4 4

5 5 Wyjaśnienie projektu logo Projekt logo Międzynarodowego Roku Lasów 2011 (Lasy 2011) służy przekazaniu przesłania "Lasy dla ludzi" podkreślając kluczową rolę ludzi w zakresie zrównoważonego zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów na świecie. Ikonograficzne elementy projektu przedstawiają niektóre z wielu wartości lasów : lasy zapewniają schronienie dla ludzi i siedlisk dla różnorodności biologicznej, są źródłem pożywienia, lekarstwa i czystej wody, a także odgrywają istotną rolę w utrzymaniu stabilnego globalnego klimatu i środowiska. Wszystkie te elementy razem mają wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu ludzi na całym świecie, wszystkich 7 mld z nas.

6 6 Geneza/ Przygotowania Sekretariatu FL ONZ Strona internetowa Międzynarodowego Roku Lasów 2011 (www.un.org/esa/forests) opracowywana przez Sekretariat FL ONZ zapewnia platformę online dla wszystkich materiałów informacyjnych związanych z obchodami. Będzie interaktywna.www.un.org/esa/forests Międzynarodowe materiały promocyjne w tym: fotografie, wideo, audio, prezetnacje PowerPoint Kalendarz imprez krajowych i międzynarodowych inicjatyw związanych a MRL Portal dla mediów na którym będą umieszczane nowości o lasach, wycinki z prasy, broszury informacyjne Strona będzie bramą do stron internetowych wszystkich państw członkowskich MRL 2011

7 7 Europejska Strategia komunikacyjna Zespół UNECE-FAO Forest Communicators Network zaproponował wspólną pan-europejska strategię komunikacji Na strategię składają się: 1.Cele komunikacyjne 2.Do każdego celu zostały opracowane kluczowe przesłania (key messages) 3.Do każdego przesłania zaproponowano komunikaty wspierające (sub-messages)

8 8 Cele komunikacyjne MRL 2011 1.Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów europejskich. 2.Uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, różnorodność biologiczną zapewniają miejsca pracy i zachowanie pięknego środowiska dla życia i wypoczynku człowieka a także wiele innych towarów i usług (również pochłanianie węgla). 3.Zwiększenie atrakcyjności drewna jako surowca i źródła energii przez poprawę zrozumienia przez społeczeństwo odnawialności/zdolności odnawiania się lasów europejskich.

9 9 Cel komunikacyjny 1 – przesłanie kluczowe Cel komunikacyjny 1 Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów europejskich Przesłanie kluczowe 1 Lasy Europy stale powiększają swoją powierzchnię i poprawiają stan zdrowotny, co jest wynikiem odpowiedzialnej gospodarki leśnej prowadzonej od setek lat.

10 10 Cel komunikacyjny 1 - komunikaty wspierające Powierzchnia lasów. Lasy w Europie zajmują znaczną powierzchnię, 40% całkowitej powierzchni lądowej – lasy Europy zwiększają swoja powierzchnię – w ostatnich 15 latach nastąpił wzrost powierzchni leśnej o 13 milionów hektarów – wielkość xx (głównie w wyniku zalesień + odnowieniu naturalnemu). W Europie powierzchnia lasu na osobę wynosi 1 hektar = 1,5 boiska futbolowego na osobę = na takiej powierzchni rośnie przeciętnie 200 drzew – z drewna pozyskanego z tego obszaru można wybudować co 10 lat drewniany dom bez szkody dla drzewostanu

11 11 Cel komunikacyjny 1 - komunikaty wspierające Zróżnicowanie biologiczne. Lasy są środowiskiem życia dla 80% gatunków lądowych – 1 hektar lasów europejskich = środowisko życia dla xx gatunków roślin i dla xx gatunków zwierząt. Właściwa gospodarka. Im lepiej zarządzane są lasy tym większa jest ich stabilność i zdrowotność – większa bioróżnorodność – większa wartość rekreacyjna – większe bogactwo życia. Trwałość lasów Europy jest chroniona prawem – lasy nie mogą być przeznaczone na inne cele (parkingi). Wszystkie lasy Europy mają certyfikaty.

12 12 Cel komunikacyjny 1 - komunikaty wspierające Wciąż rosnące bogactwo rezerwatów. Miąższość drzewostanów europejskich jest wysoka i nadal wzrasta. Całkowita zasobność drzewostanów w Europie wynosi 112 billiony metrów sześciennych. W ostatnich latach miąższość drzewostanów wzrosła średnio o 358 miliony metrów sześciennych. Wykorzystujemy zaledwie połowę tego co możemy wykorzystać bez szkody dla ekosystemów leśnych – stąd też możliwość stworzenia znacznych rezerw. Wykorzystanie produktów leśnych wpływa na zrównoważony styl życia

13 13 Cel komunikacyjny 2 – przesłanie kluczowe Cel komunikacyjny 2 Uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, różnorodność biologiczną zapewniają miejsca pracy i zachowanie pięknego środowiska dla życia i wypoczynku człowieka a także wiele innych towarów i usług (również pochłanianie węgla). Przesłanie kluczowe 2 Lasy Europy są zarządzane w sposób rozważny w oparciu o zasadę trwałości w celu zapewnienia produkcji nieograniczonych i odnawialnych surowców i dóbr oraz usług dostarczanych przez środowisko leśne z korzyścią dla nas wszystkich.

14 14 Cel komunikacyjny 2 – komunikaty wspierające 1. Środowiskowe Lasy Europy są zarządzane w sposób rozważny w oparciu o zasadę trwałości w celu zapewnienia czystości powietrza, wody i gleby. Pochłaniają one biliony ton węgla zapobiegając zmianom klimatycznym i zapewniając bezpieczne siedliska dla milionów gatunków i typów roślin i zwierząt. 2. Gospodarcze Lasy Europy są zarządzane w sposób rozważny w oparciu o zasadę trwałości w celu zapewnienia produkcji nieograniczonych i odnawialnych surowców, dóbr i usług przyjaznych dla środowiska takich jak drewno, pożywienie, energia i opał oraz umożliwienia korzystania z turystyki. 3. Społeczne Lasy Europy są zarządzane w sposób rozważny w oparciu o zasadę trwałości w celu zapewnienia miejsc pracy, wypoczynku, zabawy, odbudowy duchowej, poprawy zdrowia, zdobywania wiedzy, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji.

15 15 Cel komunikacyjny 3 – przesłanie kluczowe Cel komunikacyjny 3 Zwiększenie atrakcyjności drewna jako surowca i źródła energii przez poprawę zrozumienia przez społeczeństwo odnawialności/zdolności odnawiania się lasów europejskich Przesłanie kluczowe 3 Wykorzystując surowiec drzewny dbamy o środowisko i wzbogacamy nasze codzienne życie.

16 16 Cel komunikacyjny 3 – komunikaty wspierające Rosnące lasy eliminują węgiel z atmosfery. Produkty drzewne magazynują węgiel i stanowią substytut kopalin i wysoko energetycznych produktów. W zmieniającym się klimacie w XXI wieku, postawienie na nasze najstarsze odnawialne zasoby materiałów surowcowych i energetycznych jest najrozsądniejszym wyborem. Drewno jest materiałem odnawialnym, trwałym, niezawodnym i wszechstronnym. Drewno wprowadza przyrodę do naszych domów. Ciągłość produkcji drewna przez lasy Europy zapewnia ich istnienie dla przyszłych pokoleń.

17 17 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce Przygotowanie głównych przesłań medialnych, logo, komunikatów prasowych spójnych dla jednostek LP i zainteresowanych lasami. Eksponowanie logo roku lasów oraz podstawowych przesłań w całej działalności informacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej LP. Nawiązanie współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: NGO ekologicznymi, organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi, szkołami i uczelniami leśnymi, instytutami naukowymi w celu wprowadzenia wspólnej strategii komunikacyjnej. Uroczyste rozpoczęcie Międzynarodowego Roku Lasów połączone z Seminarium na temat „Polskie lasy i leśnictwo na tle lasów Europy i świata” z udziałem ekspertów ze świata nauki oraz mediów (konferencja prasowa). Kluczowym komunikatem jest informacja, że lasów na planecie Ziemia ubywa, ale lasów w Europie i Polsce przybywa, bo są użytkowane w sposób zrównoważony.

18 18 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce Media Kontynuacja cyklu „Las bliżej nas” będzie to nasz własny „dziennik”, w którym będziemy relacjonowali m.in. nasze działania w ramach obchodów Roku Lasów Radio – współpraca z PR (umowa + Eko Radio), nawiązanie współpracy z rozgłośniami o największej liczbie radiosłuchaczy (np. RMF, ZET). Konkursy wiedzy dla słuchaczy nagrodą - płytą ze śpiewem ptaków lub filmem o lasach i ew. atrakcyjne pobyty rodzinne w leśniczówkach Prasa – informacje w prasie czytanej przez przeciętnego Kowalskiego (np. Fakt), wrzutki do gazet lokalnych, informacje atrakcyjne, przyciągające zainteresowanie o aktualnych problemach na styku las –społeczeństwo Prasa wewnętrzna i branżowa – artykuły specjalistyczne dla zainteresowanych Podpisanie patronatów medialnych nad obchodami Międzynarodowego Roku Lasów, np. TVP 1 lub 2, TVP Regionalne, PR pr.1 inne.

19 19 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce Internet: informacja na stronie Lasów www.lasy.gov.pl – zakładka poświecona obchodom Międzynarodowego Roku Lasów (na tej stronie logo, przesłania medialne, identyfikacja wizualna, tłumaczenia ze stron ONZ i UN-ECE, co dzieje się w roku lasów w Europie i na świecie, biuro prasowe – informacje prasowe itp.)www.lasy.gov.pl wortal edukacyjny e-ryś – gry i konkursy związane z rokiem lasów, media społecznościowe: zaangażowanie w przypadku konkretnych inicjatyw np. dni otwarte w ośrodkach edukacyjnych

20 20 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce Edukacja: Edukacyjny autobus (dobrym pomysłem byłoby wykorzystanie nośności programu telewizyjnego i wykorzystanie dla całej akcji hasła „Las bliżej nas”), który wiosną (marzec-maj) i jesienią (wrzesień-listopad) 2011 r. będzie objeżdżał szkoły w całej Polsce. W każdej szkole wykłady itd., ale przede wszystkim prezentacja przygotowanego przez zespół (eksperci, aktorzy, animatorzy) multimedialnego show dla dzieciaków – filmy, prezentacje, drzewka, zwierzaki, gry i zabawy organizowane przez animatorów, konkursy. Drzewa dla pokoju – akcja współorganizowana przez LP i Klub Gaja Konkursy edukacyjne „Czysty Las” oraz „Young People in European Forests” – organizowane wraz z Towarzystwem Przyjaciół Lasu i finansowane przez LP „Mój Las” – konkurs LP i SiTLiD

21 21 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce Edukacja: Prowadzenie edukacji w Leśnych Kompleksach Promocyjnych Dni otwarte w ośrodkach edukacyjnych Wyprodukowanie książeczek dla dzieci i młodzieży (2 rodzaje) łamiących stereotypy odbierania lasów i leśnictwa

22 22 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce Imprezy skierowane do ogółu społeczeństwa – w czasie imprez logo roku lasów i przesłanie Dni Lasu 2011 – centralne obchodzone w Warszawie połączone z i tzw. „Dni otwartych” w nadleśnictwach wokół dużych miast, polegających na zapraszaniu lokalnych społeczności w weekendy do ośrodków edukacji leśnej i na ścieżki edukacyjne LP Dzień Ziemi: z występami „leśnymi na scenie”, finał koncert znanego zespołu np. Dżem

23 23 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce Imprezy skierowane do ogółu społeczeństwa – w czasie imprez logo roku lasów i przesłanie c.d. Cykliczne: Niezapominajka (koncert w Studio PR), konkurs „Bajarze z leśnej polany”, „Grzybobranie” w Nadleśnictwie Wyszków, „Jagodobranie” w Nadleśnictwie Celestynów Wystawa o polskich lasach w centrum Warszawy powiązana z show ulicznym (konkursy, koncerty, rozdawanie sadzonek itp.) Instalacja w wybranych popularnych galeriach handlowych w największych miastach Polski (przykładowo, Arkadia w Warszawie, Manufaktura w Łodzi, Stary Browar w Poznaniu)

24 24 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce Kampanie: Kampania medialna „Czyste lasy na Mazowszu” – wielowątkowa kampania adresowana do rozmaitych grup docelowych (mieszkańcy przedmieść, rolnicy, turyści, władze samorządowe, przedsiębiorcy, media itp.) mająca na celu kształtowanie postawy szacunku dla zasobów leśnych i korzystania z nich w sposób kulturalny. Kompania medialna „Walory turystyczne polskich lasów” – ma na celu zachęcenie społeczeństwa do korzystania z walorów turystycznych lasów, ale w sposób umiarkowany i zgodny z prawem oraz uświadomienie opinii publicznej, że lasy państwowe są ogólnodostępne dla społeczeństwa i właściwie przystosowane do rekreacji. Targi: turystyczne, Hubertus, leśne, Poleko

25 25 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce Materiały i gadżety zawierające główne przesłania (key messages) : Krótkie filmy przekazujący główne przesłania do umieszczenia na kanale filmowym youtube. Spot reklamowy – rok lasów Banery, elementy wystawowe, tablice – główne przesłania Popularne gadżety z logo MRL i LP, tj. długopisy, ołówki, cukierki, koszulki, czapeczki, parasole, w dużych nakładach rozdawane w czasie wszystkich imprez.

26 26 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce Wydawnictwa promujące polskie lasy wykorzystywane w kampaniach i eventach: Kalendarz LP „Zielona Europa” – folder na temat lasów i gospodarki leśnej w Europie ze szczególnym uwzględnieniem na tym tle lasów i leśnictwa w Polsce „Lasy Europy” i „Lasy Polski” – ulotki z podstawowymi danymi statystycznymi, wykresami, mapami itp. Folder (broszura) – ukazujący ideę zrównoważonego rozwoju, a na tym tle trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. Temat broszury bezpośrednio wynika z celów, które przyświecały Zgromadzeniu Ogólnemu NZ, ustanawiającemu rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów, biorąc pod uwagę fakt, że lasy i trwale zrównoważona gospodarka leśna mogą znacząco przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, zmniejszenia ubóstwa i osiągnięcia uzgodnionych na poziomie międzynarodowym celów rozwoju, w tym Milenijnych Celów Rozwoju. „Mój dom z drewna” - folder poświęcony drewnu – uniwersalnemu surowcowi i odnawialnemu źródłu energii Plakat na Dni Lasu Folder „Natura 2000 w polskich lasach”

27 27 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce Inne Współpraca z biurami promocji miast i regionów. W czasie dużych imprez organizowanych przez nich promowanie logo MRL, logo LP oraz podstawowych przekazów o Lasach Pozyskiwanie elit kultury i innych grup społecznych o dużych możliwościach opiniotwórczych w celu zwiększania zasięgu oraz wzmocnienia siły przekazu przesłań zawartych w kluczowych komunikatach spójnej, europejskiej strategii komunikacyjnej na temat lasów. Konkurs artystyczny z dużą nagrodą – najlepsze zdjęcia, obrazy, filmy, scenariusze filmowe, muzyka i wszelkie inne formy sztuki, które przedstawić mają dzisiejsze polskie lasy.

28 28 Konkurs na hasło Centrum Informacyjne ogłosi konkurs na hasło „Międzynarodowego Roku Lasów” Hasło będzie wykorzystywane do przekazywania głównych przesłań.

29 29 Do wypracowania Przygotowanie głównych przesłań dla realizacji spójnej strategii komunikacyjnej Informacje prasowe – kilka informacji prasowych Wykaz większych imprez na terenie RDLP o dużym zainteresowaniu medialnym

30 30 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 02-362 Warszawa cilp@lcilp.asy.gov.pl tel. +48 22 822 49 31, fax +48 22 823 96 79 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Międzynarodowy Rok Lasów 2011 Warszawa, 30 września 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google