Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PODSTAW ZARZĄDZANIA Profesor dr hab. Tadeusz Mendel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PODSTAW ZARZĄDZANIA Profesor dr hab. Tadeusz Mendel."— Zapis prezentacji:

1 PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PODSTAW ZARZĄDZANIA Profesor dr hab. Tadeusz Mendel

2 Pytania egzaminacyjne - 1 1.Podać trzy definicje zarządzania. 2.Spośród wielu dokonań F. W. Taylora podać cztery. 3.Wymienić szkoły zarządzania w porządku chronologicznym. 4.Co to jest planowanie i jakie pytania związane są jego istotą. 5.Wymienić etapy podejmowania decyzji. 6.Wymienić etapy procesu organizowania.

3 PYTANIA EGZAMINACYJNE - 2 1.Podać we właściwej kolejności funkcje przedsiębiorstwa. 2.Co to jest przewrót przemysłowy i w którym wieku miał miejsce. 3.Wymienić rodzaje władzy według M. Webera. 4.Co to jest decyzja i jakie są jej rodzaje. 5.Określić pozytywne i negatywne cechy konfliktu. 6.Wymienić klasyczne i współczesne struktury organizacyjne.

4 PYTANIA EGZAMINACYJNE - 3 1.Wymienić we właściwej kolejności funkcje zarządzania. 2.Podać trzy znaczenia organizacji wraz z przykładami 3.Wymienić etapy cyklu działania zorganizowanego 4.Opisać teorię x y Mc Gregora. 5.Co to jest kontrola i jakie są jej rodzaje. 6.Co to jest konflikt i jakie są fazy zarządzania konfliktem.

5 PYTANIA EGZAMINACYJNE - 4 1.Scharakteryzować główne postacie sprawnego działania. 2.Wymienić co najmniej dwa nazwiska polskich uczonych w nauce o organizacji i zarządzaniu. 3.Opisać warunki w jakich menedżer podejmuje decyzje. 4.Co to jest formalizacja i jakie są dokumenty ładu organizacyjnego. 5.Podać sposoby rozwiązywania konfliktu. 6.Co to jest styl zarządzania i jakie są jego rodzaje.

6 PYTANIA EGZAMINACYJNE - 5 1.Co to jest struktura organizacyjna i jakie są jej rodzaje. 2.Narysować i opisać trójkąt potrzeb A. Maslowa 3.Opisać elementy systemu komunikacyjnego. 4.Czym zajmuje się prakseologia i jakich znasz przedstawicieli tej dyscypliny. 5.Co to jest system motywacyjny i jaki jest mechanizm motywacji. 6.Co nazywamy zmianą i jakie są źródła oporu wobec zmian.


Pobierz ppt "PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PODSTAW ZARZĄDZANIA Profesor dr hab. Tadeusz Mendel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google