Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje wyzwań, celów i programów opracowanych w ramach sekcji Gospodarka i Nauka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje wyzwań, celów i programów opracowanych w ramach sekcji Gospodarka i Nauka."— Zapis prezentacji:

1

2 Propozycje wyzwań, celów i programów opracowanych w ramach sekcji Gospodarka i Nauka

3 Wyzwania Poznań centrum uniwersyteckim o europejskim znaczeniu, Poznań miastem nowoczesnych przedsiębiorstw, zdolnych do konkurowania na rynku globalnym, Poznań miastem atrakcyjnym dla ludzi o wysokich kwalifikacjach, kreatywnych, aktywnych i przedsiębiorczych,

4 Konkurencyjna gospodarka Rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej. Akademicki Poznań Zwiększanie znaczenia miasta jako ośrodka nauki i edukacji. Jakość życia Poprawa jakości życia w zakresie form spędzania wolnego czasu, budownictwa i przemieszczania Stolica regionu Stworzenie silnej metropolii. Cele strategiczne

5 Cel 1 – Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych, infrastrukturalnych i prawno-administracyjnych dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branż wysokich technologii, branż kreatywnych oraz sektora MŚP. Cel 2 – Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności poprzez rozwój współpracy z poznańskimi uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi. Cel 3 – Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego i etosu przedsiębiorczości. Cele pośrednie

6 Programy Program 1 Przestrzeń dla biznesu (dot. realizacji celów 1 i 2) przygotowywanie obszarów inwestycyjnych, rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno- Przemysłowego oraz podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, udostępnianie zasobów lokalowych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw, operowanie systemem ulg w podatkach i opłatach lokalnych.

7 Programy Program 2 Wiedza dla biznesu (dot. realizacji celów 1, 2 i 3) utworzenie i prowadzenie Regionalnego Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy (ROGRP). wspieranie sieci współpracy poznańskich uczelni i instytucji naukowo – badawczych z sektorem przedsiębiorstw, w celu wykorzystania ich potencjału dla unowocześnienia i poprawy konkurencyjności gospodarki miasta i regionu (SIEĆ N+B).

8 Program 2 (ciąg dalszy) Wiedza dla biznesu wspomaganie procesu tworzenia nowych firm oraz wspieranie rozwoju istniejących firm, poprzez świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych w celu doskonalenia kompetencji biznesowych oraz ułatwianie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału (MSP KNOW HOW). nauczanie i promocja przedsiębiorczości (PROMOCJA). Programy

9 Program 3 Cyfrowy Poznań (dot. realizacji celów 1, 2 i 3) promowanie i implementowanie inteligentnych systemów zarządzania miastem: - program PEKA, - inteligentny system zarządzania transportem miejskim, - e – Administracja, wspierania utworzenia centrum rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, edukacja teleinformatyczna (budowa społeczeństwa informacyjnego) połączona z powszechnym dostępem do sieci teleinformatycznej.

10 Programy Program 4 Europejska jakość nauki i edukacji (dot. realizacji celów 2 i 3) wsparcie umiędzynarodowienia edukacji i badań naukowych prowadzonych w poznańskich uczelniach i instytucjach naukowo-badawczych, tworzenie programów wsparcia dla kierunków studiów mających kluczowe znaczenie dla Poznania jako centrum uniwersyteckiego o europejskim znaczeniu, współfinansowanie wykładów wybitnych naukowców, artystów i specjalistów,

11 Programy Program 4 (ciąg dalszy) Europejska jakość nauki i edukacji Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad, „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską”, Nagrody i Stypendia Artystyczne i Naukowe Miasta Poznania, infrastruktura dla studentów (stołówki, akademiki, opieka zdrowotna).

12 Programy Program 5 Inspirujący Poznań (dot. realizacji celów 1, 2 i 3) wsparcie rozwoju sektora kreatywnego, turystyka kulturowa, w tym koncerty gwiazd i znaczące wydarzenia kulturalne, kongresy i targi – turystyka biznesowa, imprezy sportowe.

13 Kluczowe problemy Ograniczone możliwości oddziaływania na podmioty gospodarcze i instytucje naukowo – badawcze. Przygotowanie programów realizacyjnych i ich wdrożenie – koordynacja, zespoły projektowe, zasoby (źródła finansowania), mierniki efektywności. Monitorowanie efektywności programów i ich modyfikacja. PROMOCJA !!!.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Propozycje wyzwań, celów i programów opracowanych w ramach sekcji Gospodarka i Nauka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google