Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy odnawiania zapasu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy odnawiania zapasu"— Zapis prezentacji:

1 Systemy odnawiania zapasu
Model punktu zamawiania

2 Wprowadzenie do modelu I
Potrafisz już określić EWZ? Podaj wzór oraz wyjaśnij parametr Q, oraz Q*, co otrzymamy gdy KU=KZ, założenia EWZ, narysuj wykres EWZ… Potrafisz obliczyć Zb? Podaj wzory, wyjaśnij pojęcia: Zb, Q, D, Zn, Zmax, LZ, LD, R, Zn narysuj wykres.

3 Jeżeli potrafisz: Ile zamawiać, zadajmy sobie pytanie kiedy złożyć zamówienie, aby nie zabrakło nam towaru do momentu przyjścia nowej dostawy.

4 Popyt stały 56 sztuk dziennie, Q=56, T=1doba

5 d = 56, Q = 450, TD = 1 doba, R=56

6 d = 56, Q = 450, TD = 2 doba, R=56

7 d= 56, Q= 450, T= 2 doba, R=112

8 Struktura zapasu Ilość Z max R R R Q=cons TD CZ Czas

9 Wzór ZI – punk poziomu zapasu informacyjnego
Przedstawiony punkt Zmax równy jest Q, a punk zamawiania R obliczamy z formuły: R = TD * d R – punkt zamówienia TD – czas dostawy liczony od momentu złożenia zamówienia do czasu przyjścia dostawy d – dzienny popyt

10 Ważne EWZ = stałe wielkości Q
Musimy ustalić poziom zapasu, przy którym należy złożyć zamówienie. Taki poziom nazywamy: Punktem zamawiania R (Order Point) Punktem ponowienia zam. (Reorder Point) Jest ustalonym poziomem zapasu, który sygnalizuje potrzebę ponownego złożenia zamówienia

11 R R CZ TD TD T = TD

12 Przeczytaj ze zrozumieniem

13 Co obliczysz stosując wzór P * T ?
Jakie znasz wzory na obliczenie ZB ?

14 Zadnie 1 Pan Jan w ciągu jednego roku składa 10 zamówień na piłki golfowe, których w tym czasie sprzedaje 350 sztuk. Sklep pracuje 350 dni roboczych. Właściciel naszego sklepu wie, ze czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni. Wiemy również ze Pan Jan nie utrzymuje zapasu bezpieczeństwa. Oblicz Q, d, R a następnie sporządź wykres.

15 Zadnie 2 Pan Jan w ciągu jednego roku składa 10 zamówień na piłki golfowe, których w tym czasie sprzedaje 350 sztuk. Sklep pracuje 350 dni roboczych. Właściciel naszego sklepu wie, ze czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni. Wiemy również ze Pan Jan utrzymuje zapasu bezpieczeństwa na trzy dni. Oblicz Q, d, R, Zb, Zmax. a następnie sporządź wykres.

16 Zadnie 3 Pan Jan w ciągu jednego roku składa 10 zamówień na piłki golfowe, których w tym czasie sprzedaje 350 sztuk. Sklep pracuje 350 dni roboczych. Właściciel naszego sklepu wie, ze czas realizacji zamówienia wynosi 4 dni. Wiemy również ze Pan Jan utrzymuje zapasu bezpieczeństwa na dwa dni. Oblicz cykl zamawiania CZ wiedząc, że cykl ten wyraża się wzorem CZ = LD/LZ, oraz oblicz Q, d, R, Zb, Zmax. a następnie sporządź wykres.

17 Zadanie 4 Roczny popyt na płaszcze w sklepie oszacowano na 900sztuk. Sklep pracuje 350 dni roboczych w roku i w tym okresie realizuje 6 zamówień uzupełniających stan magazynowy, przy czasie realizacji dostaw wynoszącym 5 dni. Jednostkowy koszt zamawiania jednej dostawy z fabryki jest równy 80 zł/zamówienia, natomiast jednostkowy zmienny koszt utrzymania płaszczy w zapasie wynosi 20 zł/sz/rok. Ustal znane ci wartości: Q, ZB, Zmax, KZ, KU, K, R… graficznie

18 Zadanie 5. Ustal, jak zmienia się określone dla poprzedniego zadania wielkości, gdy sklep zastosuje EWZ (optymalna) politykę zamawiania. Otrzymane wyniki przedstaw w formie matematycznej i graficznej.

19 ZW = ZM + ZZ – ZR Gdzie: ZM – Zapas w magazynie
Zapas wolny- jak poprawnie obliczyć zapas porównywalny z zapasem informacyjnym ZW = ZM + ZZ – ZR Gdzie: ZM – Zapas w magazynie ZZ – Zapas wcześniej zamówiony ZR – Zapas zarezerwowany

20 Model stałego okresu zamówienia
Założeniem modelu stałego okresu zamówienia (tz. system cyklicznego zamawiania), jest zmienna składanego wielkość zamówienia Q przy stałym okresie jego odnawiania (tz. Składanie zamówień np. co tydzień, miesiąc… Występuje okresowa kontrola stanów zapasów

21 Uzupełnienie zapasu następuje do ustalonego maksymalnego poziomu
Zmax = CP * d + Zb gdzie: CP(CZ) – okres odnawiania zapasów d – dzienny popyt Zb – zapas bezpieczeństwa

22 Model stałego okresu zamówienia z zapasem bezpieczeństwa
Zmax R D1 Q Zx R D2 R Zb CP CP TD CP = cons

23 Jak można obliczyć Q – wielkość zamówienia
Q = D D2 Lub Q = Zmax – Zx TD * d D1- Zapas Zx na koniec ustalonego okresu CP D2 – Przewidywane zużycie zapasu w czasie TD Zx – stan zapasu na koniec ustalonego okresu CP TD – czas realizacji zamówienia – czas dostawy

24 Zadanie przykład s.121 Pan Jan w ciągu roku pracuje 360 dni i sprzedaje butelek soku pomarańczowe. Właściciel naszego sklepu wie, że czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni. Wiemy również, ze Pan Jan utrzymuje zapas bezpieczeństwa na 2 dni. Pan Jan składa zamówienia w każdy wtorek rano i odbiera zamówiony towar trzy dni później, w piątek rano. Co wtorek rano pan Jan musi wiec wyznaczyć wielkość dostaw Q. Pan Jan jest w trakcie ustalania wielkości zamówienia na kolejny okres, gdzie zapas Zx na koniec ustalonego okresu CP wynosi 410 butelek soku pomarańczowego.

25 Model stałego okresu zamówienia z zapasem bezpieczeństwa przykład pana Jana CP, TD, d, Zb, Zmax, Zx, Q, D1, D2, R .

26 Model stałego okresu zamówienia z zapasem bezpieczeństwa przykład pana Jana CP, TD, d, Zb, Zmax, Zx, Q, D1, D2, R Zmax=900 R D1 =490 Q Zx=410 D2 = 300 Q = 790 Zb = 200 Zb CP= CP= TD= CP = cons

27 Zadnie Pan Feliks w ciągu roku pracuje 350 dni i sprzedaje butelek soku pomidorowego. Właściciel naszego sklepu wie, ze czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni. Wiemy również, ze pan Feliks utrzymuje zapas bezpieczeństwa na 3 dni. Pan Feliks składa zamówienie w każdy poniedziałek rano i odbiera zamówiony towar dwa dni później, w środę rano. Co środę rano pan Feliks musi wiec wyznaczyć wielkość dostawy Q. Pan Feliks jest w trakcie ustalania wielkości zamówienia na kolejny okres, gdzie zapas Zx na koniec ustalonego okresu CP wynosi 410 butelek soku pomidorowego. Opracuj za pana Feliksa w formie matematycznej i graficznej wielkości zamówienia na kolejny okres.

28 Zadanie 3 Rozwiąż zadanie 2 wiedząc, że CP wynosi 300 butelek soku pomidorowego.

29 Zadanie 4 Rozwiąż zadanie 2 bez zapasu bezpieczeństwa

30 Zadanie 5 Rozwiąż zadanie 2 wiedząc, że sklep pracuje 350 dni w roku

31 Systemy wizualne – system dwóch skrzynek (pojemników, worków, kontenerów)
W wielu przypadkach firmy stosują wizualne systemy zamawiania, w których o uzupełnianiu stanu zapasu wynikają z okresowych przeglądów wizualnych.

32 Przykład systemu dwóch skrzynek
System ten oparty jest na stałej wielkości zamówienia a moment odnowienia zapasu określany jest na podstawie obserwacji wizualne. System wykorzystuje dwie skrzynki o odpowiednich rozmiarach, w których składowany jest zapas zamawianej pozycji. Pojemność równa Q.

33 Obie skrzynki są pełne A B

34 2. Pobieranie ze skrzyni A, w oczekiwaniu skrzynka B

35 3. Pobieranie ze skrzyni A, w oczekiwaniu skrzynka B

36 3. Skrzynka A pusta, następuje złożenie zamówienia na uzupełnienie skrzynki A
A B

37 4. Pobieramy asortyment ze skrzynki B
A B

38 5. Skrzynka A uzupełniana, pobieramy asortyment ze skrzynki B
A B

39 6. Zużywamy B, dostawa A A B

40 7. Skrzynka A pełna zastępuje miejsce skrzynki B
A B

41 8. Złożenie zamówienia na uzupełnienie skrzynki B
B A

42 W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że
system dwóch skrzynek działa w następujący sposób: gdy z jednej skrzynki pobierany jest asortyment, to drugo skrzynka jest właśnie uzupełniana.

43 Dziękuję za uwagę Koniec l. m. „zapasy”


Pobierz ppt "Systemy odnawiania zapasu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google