Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy odnawiania zapasu Model punktu zamawiania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy odnawiania zapasu Model punktu zamawiania."— Zapis prezentacji:

1 Systemy odnawiania zapasu Model punktu zamawiania

2 Wprowadzenie do modelu I Potrafisz już określić EWZ? - Podaj wzór oraz wyjaśnij parametr Q, oraz Q*, co otrzymamy gdy KU=KZ, założenia EWZ, narysuj wykres EWZ… Potrafisz obliczyć Zb? - Podaj wzory, wyjaśnij pojęcia: Zb, Q, D, Zn, Zmax, LZ, LD, R, Zn narysuj wykres.

3 Jeżeli potrafisz: Ile zamawiać, zadajmy sobie pytanie kiedy złożyć zamówienie, aby nie zabrakło nam towaru do momentu przyjścia nowej dostawy.

4 Popyt stały 56 sztuk dziennie, Q=56, T=1doba

5 d = 56, Q = 450, TD = 1 doba, R=56

6 d = 56, Q = 450, TD = 2 doba, R=56

7 d= 56, Q= 450, T= 2 doba, R=112

8 Struktura zapasu Ilość Z max. R R R Q=cons TD CZ Czas

9 Wzór ZI – punk poziomu zapasu informacyjnego Przedstawiony punkt Zmax równy jest Q, a punk zamawiania R obliczamy z formuły: R = TD * d R – punkt zamówienia TD – czas dostawy liczony od momentu złożenia. zamówienia do czasu przyjścia dostawy d – dzienny popyt

10 Ważne EWZ = stałe wielkości Q Musimy ustalić poziom zapasu, przy którym należy złożyć zamówienie. Taki poziom nazywamy: Punktem zamawiania R (Order Point) Punktem ponowienia zam. (Reorder Point) Jest ustalonym poziomem zapasu, który sygnalizuje potrzebę ponownego złożenia zamówienia

11 T = TD CZ TD R R

12 Przeczytaj ze zrozumieniem

13 Co obliczysz stosując wzór P * T ? Jakie znasz wzory na obliczenie ZB ?

14 Zadnie 1 Pan Jan w ciągu jednego roku składa 10 zamówień na piłki golfowe, których w tym czasie sprzedaje 350 sztuk. Sklep pracuje 350 dni roboczych. Właściciel naszego sklepu wie, ze czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni. Wiemy również ze Pan Jan nie utrzymuje zapasu bezpieczeństwa. Oblicz Q, d, R a następnie sporządź wykres.

15 Zadnie 2 Pan Jan w ciągu jednego roku składa 10 zamówień na piłki golfowe, których w tym czasie sprzedaje 350 sztuk. Sklep pracuje 350 dni roboczych. Właściciel naszego sklepu wie, ze czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni. Wiemy również ze Pan Jan utrzymuje zapasu bezpieczeństwa na trzy dni. Oblicz Q, d, R, Zb, Zmax. a następnie sporządź wykres.

16 Zadnie 3 Pan Jan w ciągu jednego roku składa 10 zamówień na piłki golfowe, których w tym czasie sprzedaje 350 sztuk. Sklep pracuje 350 dni roboczych. Właściciel naszego sklepu wie, ze czas realizacji zamówienia wynosi 4 dni. Wiemy również ze Pan Jan utrzymuje zapasu bezpieczeństwa na dwa dni. Oblicz cykl zamawiania CZ wiedząc, że cykl ten wyraża się wzorem CZ = LD/LZ, oraz oblicz Q, d, R, Zb, Zmax. a następnie sporządź wykres.

17 Zadanie 4 Roczny popyt na płaszcze w sklepie oszacowano na 900sztuk. Sklep pracuje 350 dni roboczych w roku i w tym okresie realizuje 6 zamówień uzupełniających stan magazynowy, przy czasie realizacji dostaw wynoszącym 5 dni. Jednostkowy koszt zamawiania jednej dostawy z fabryki jest równy 80 zł/zamówienia, natomiast jednostkowy zmienny koszt utrzymania płaszczy w zapasie wynosi 20 zł/sz/rok. Ustal znane ci wartości: Q, ZB, Zmax, KZ, KU, K, R… graficznie

18 Zadanie 5. Ustal, jak zmienia się określone dla poprzedniego zadania wielkości, gdy sklep zastosuje EWZ (optymalna) politykę zamawiania. Otrzymane wyniki przedstaw w formie matematycznej i graficznej.

19 Zapas wolny- jak poprawnie obliczyć zapas porównywalny z zapasem informacyjnym ZW = ZM + ZZ – ZR Gdzie: ZM – Zapas w magazynie ZZ – Zapas wcześniej zamówiony ZR – Zapas zarezerwowany

20 Model stałego okresu zamówienia Założeniem modelu stałego okresu zamówienia (tz. system cyklicznego zamawiania), jest zmienna składanego wielkość zamówienia Q przy stałym okresie jego odnawiania (tz. Składanie zamówień np. co tydzień, miesiąc… Występuje okresowa kontrola stanów zapasów

21 Uzupełnienie zapasu następuje do ustalonego maksymalnego poziomu Zmax = CP * d + Zb gdzie: CP( CZ ) – okres odnawiania zapasów d – dzienny popyt Zb – zapas bezpieczeństwa

22 Model stałego okresu zamówienia z zapasem bezpieczeństwa Zmax R D1 Q Zx R D2 R Zb CP CP TD CP = cons

23 Jak można obliczyć Q – wielkość zamówienia Q = D1 + D2 Lub Q = Zmax – Zx + TD * d D1- Zapas Zx na koniec ustalonego okresu CP D2 – Przewidywane zużycie zapasu w czasie TD Zx – stan zapasu na koniec ustalonego okresu CP TD – czas realizacji zamówienia – czas dostawy

24 Zadanie 1 przykład 8.2.1 s.121 Pan Jan w ciągu roku pracuje 360 dni i sprzedaje 36000 butelek soku pomarańczowe. Właściciel naszego sklepu wie, że czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni. Wiemy również, ze Pan Jan utrzymuje zapas bezpieczeństwa na 2 dni. Pan Jan składa zamówienia w każdy wtorek rano i odbiera zamówiony towar trzy dni później, w piątek rano. Co wtorek rano pan Jan musi wiec wyznaczyć wielkość dostaw Q. Pan Jan jest w trakcie ustalania wielkości zamówienia na kolejny okres, gdzie zapas Zx na koniec ustalonego okresu CP wynosi 410 butelek soku pomarańczowego.

25 Model stałego okresu zamówienia z zapasem bezpieczeństwa przykład pana Jana CP, TD, d, Zb, Zmax, Zx, Q, D1, D2, R.

26 Zmax=900 R D1 =490 Q Zx=410 D2 = 300 Q = 790 Zb = 200 Zb CP=7 CP=7 TD=3 CP = cons

27 Zadnie 2 8.2.1 Pan Feliks w ciągu roku pracuje 350 dni i sprzedaje 360000 butelek soku pomidorowego. Właściciel naszego sklepu wie, ze czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni. Wiemy również, ze pan Feliks utrzymuje zapas bezpieczeństwa na 3 dni. Pan Feliks składa zamówienie w każdy poniedziałek rano i odbiera zamówiony towar dwa dni później, w środę rano. Co środę rano pan Feliks musi wiec wyznaczyć wielkość dostawy Q. Pan Feliks jest w trakcie ustalania wielkości zamówienia na kolejny okres, gdzie zapas Zx na koniec ustalonego okresu CP wynosi 410 butelek soku pomidorowego. Opracuj za pana Feliksa w formie matematycznej i graficznej wielkości zamówienia na kolejny okres.

28 Zadanie 3 Rozwiąż zadanie 2 wiedząc, że CP wynosi 300 butelek soku pomidorowego.

29 Zadanie 4 Rozwiąż zadanie 2 bez zapasu bezpieczeństwa

30 Zadanie 5 Rozwiąż zadanie 2 wiedząc, że sklep pracuje 350 dni w roku

31 Systemy wizualne – system dwóch skrzynek (pojemników, worków, kontenerów) W wielu przypadkach firmy stosują wizualne systemy zamawiania, w których o uzupełnianiu stanu zapasu wynikają z okresowych przeglądów wizualnych.

32 Przykład systemu dwóch skrzynek System ten oparty jest na stałej wielkości zamówienia a moment odnowienia zapasu określany jest na podstawie obserwacji wizualne. System wykorzystuje dwie skrzynki o odpowiednich rozmiarach, w których składowany jest zapas zamawianej pozycji. Pojemność równa Q.

33 1. Obie skrzynki są pełne A B

34 2. Pobieranie ze skrzyni A, w oczekiwaniu skrzynka B A B

35 3. Pobieranie ze skrzyni A, w oczekiwaniu skrzynka B A B

36 3. Skrzynka A pusta, następuje złożenie zamówienia na uzupełnienie skrzynki A A B

37 4. Pobieramy asortyment ze skrzynki B A B

38 5. Skrzynka A uzupełniana, pobieramy asortyment ze skrzynki B A B

39 6. Zużywamy B, dostawa A A B

40 7. Skrzynka A pełna zastępuje miejsce skrzynki B A B

41 8. Złożenie zamówienia na uzupełnienie skrzynki B B A

42 W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że system dwóch skrzynek działa w następujący sposób: gdy z jednej skrzynki pobierany jest asortyment, to drugo skrzynka jest właśnie uzupełniana.

43 Dziękuję za uwagę Koniec l. m. „zapasy”


Pobierz ppt "Systemy odnawiania zapasu Model punktu zamawiania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google