Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadle ś nictwo Sucha Fot. Ryszard Kumorek Autor: Jakub Nowak Klasa 2a Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadle ś nictwo Sucha Fot. Ryszard Kumorek Autor: Jakub Nowak Klasa 2a Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie."— Zapis prezentacji:

1 Nadle ś nictwo Sucha Fot. Ryszard Kumorek Autor: Jakub Nowak Klasa 2a Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie

2 Po ł o ż enie Pod względem administracyjnym Nadleśnictwo Sucha położone jest prawie w całości na terenie województwa małopolskiego, tylko jego niewielki fragment (ok.1% pow.) leży w województwie śląskim. Lasy Nadleśnictwa znajdują się w obrębie 4 powiatów (suski, wadowicki, żywiecki i myślenicki) Nadleśnictwo Sucha położone jest w Karpackiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, w następujących dzielnicach:  Beskid Żywiecki(ok. 66% powierzchni Nadleśnictwa)  Beskid Śląski i Mały (ok. 20% powierzchni Nadleśnictwa)  Beskid Mały i Wyspowy (ok. 14% powierzchni Nadleśnictwa)

3 Obszar dzia ł alno ś ci Ponadto Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę leśną w lasach prywatnych na obszarze ponad 13,5 tys. ha. Nadleśnictwo Sucha wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni 10,5 tys. ha.

4 Szata ro ś linna W lasach Nadleśnictwa występuje aż 27 gatunków drzew. Najczęściej występującymi gatunkami drzew w Nadleśnictwie to: buk, jodła i świerk. Wśród siedlisk leśnych Nadleśnictwa Sucha przeważają siedliska lasowe – prawie 94% a pozostałe to ubogie siedliska borów: mieszanego górskiego, wyżynnego oraz wysokogórskiego. Lasy na tym obszarze odznaczają się wysoką naturalnością. Las jodłowy

5 Ś wiat zwierz ę cy Teren Nadleśnictwa Sucha jest miejscem występowania dużych drapieżników takich jak: wilki, rysie, a także pojawiające się okresowo niedźwiedzie. Występują tu przedstawiciele gatunków łownych takich jak: jelenie, sarny, daniele, dziki, borsuki, lisy i zające. Bardzo licznie reprezentowane są ptaki: głuszce, dzięcioły trójpalczaste, dzięcioły białogrzbiete, sóweczki, i włochatki. Ryś

6 Ochrona przyrody – Rezerwaty przyrody  Rezerwat przyrody „Na Policy im prof. Zenona Klemensiewicza" Jest to rezerwat leśny o powierzchni 58,70 ha, powstały w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu wysokogórskiego boru świerkowego zachowanego w stanie naturalnym. W rezerwacie chroniony jest cały ekosystem boru górnoreglowego, wszystkie elementy flory i fauny wraz ze środowiskiem ich życia.

7  Park Krajobrazowy Beskidu Małego Ochrona przyrody – Parki krajobrazowe Powierzchnia Parku wynosi 25 770 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa Sucha 1958,72 ha (większość leśnictwa Mucharz oraz część leśnictwa Tarnawa). Znajdują się tu dwie grupy górskie Beskidu Małego oddzielone doliną Soły. Wzniesienia Beskidu Małego zbudowane są głównie z piaskowców godulskich. Na południu występują wapienie i łupki. Na terenie parku znajdują się liczne jaskinie. Widok na Czupel z Nowego Świata

8  Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu Na terenie Nadleśnictwa położony jest niewielki fragment Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia obszaru wynosi 364 176 ha, na terenie Nadleśnictwa Sucha zajmuje on powierzchnię niespełna 50 ha na terenie leśnictwa Juszczyn (oddziały 363, 362) i Skawica (oddział 380h). Ochrona przyrody – Obszary chronionego krajobrazu Las w Juszczynie

9  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Babia Góra PLB 120011  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Pasmo Policy PLB 120006  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk na Policy PLH 120012  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Beskid Mały PLH 240023 Ochrona przyrody – Obszary Natura 2000 Na terenie Nadleśnictwa Sucha utworzone zostały 4 obszary Natura 2000:

10  skałka fliszowa w leśnictwie Mucharz  świerk pospolity w leśnictwie Roztoki (drzewo martwe leżące)  dęby szypułkowe w leśnictwie Wełcza (2 sztuki)  dąb szypułkowy w leśnictwie Mosorne  sosna wejmutka w leśnictwie Lachowice Ochrona przyrody – Pomniki przyrody Na terenie Nadleśnictwa Sucha występuje 6 pomników przyrody: Skałka – pomnik przyrody w Mucharzu Autor: Jakub Nowak Klasa 2a Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie


Pobierz ppt "Nadle ś nictwo Sucha Fot. Ryszard Kumorek Autor: Jakub Nowak Klasa 2a Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google