Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T. Skoczny Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T. Skoczny Zwalczanie nieuczciwej konkurencji"— Zapis prezentacji:

1 T. Skoczny Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Wykład monograficzny OGUN WZ UW Warszawa 2015

2 Struktura wykładu: Wprowadzenie – podstawowe elementy systemu prawnego zwalczania nieuczciwej konkurencji Czyn nieuczciwej konkurencji – klauzula generalna Czyny nieuczciwej konkurencji – typizacja Nieuczciwe oznaczania przedsiębiorstw i towarów Ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa Utrudnianie dostępu do rynku Nieuczciwa reklama Sankcja cywilne i karne

3 Wprowadzenie (1) Uczciwość konkurencji jako jednak z trzech
wartości konkurencyjnej gospodarki rynkowej ZNKU z 1993 r.; krótka historia ZNKU (1927 – 1993; aktualny stan) ZNKU a inne prawo polskie i unijne, głównie OKiKU z 2007 r. i ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (PNPRU) z 2007 r. Organy i organizacje: Prezes UOKiK, sądy powszechne, SOKiK, rzecznicy konsumentów

4 Wprowadzenie (2) Zakres regulacji
Zapobieganie (samo zagrożenie) i zwalczanie NK Działalność gospodarcza – w sporcie, kulturze nie Interes publiczny – zachowanie konkurencji i jej prawidłowe (zgodne z prawem i uczciwe) funkcjonowanie Interesy ekonomiczne (gospodarcze)przedsiębiorców i klientów (konsumentów indywidualnych i zbiorowych oraz przedsiębiorców nabywających towary w celu ich odsprzedaży

5 Wprowadzenie (3) Przedsiębiorca (faktycznie uczestniczący w obrocie, także ubocznie, nielegalnie, sporadycznie), „przedsiębiorstwo” (art. 55prim KC), w tym renoma i prawo do klienteli Osoby zagraniczne (na zasadzie wzajemności) Stosunek konkurencji (niezależnie od tego, czy istnieje)

6 Czyny nieuczciwej konkurencji – definicja
Klauzula generalna – funkcja definiująca, uzupełniająca i korygująca (np. powód długo toleruje nieuczciwe działanie) Definicja: A. działanie (i zaniechanie = zachowanie) mające wpływ na działania/interesy innych uczestników rynku B. Sprzeczne z prawem (np. zakazana reklama) lub dobrymi obyczajami („uczciwością kupiecką”), zasadami współżycia społecznego w gospodarce, regułami etyki zawodowej itp. C. Zagrożenie lub naruszenie interesu cudzego interesu (innego przedsiębiorcy lub klienta)

7 Czyny nieuczciwej konkurencji – typizacja (1)
Wyliczenie przykładowe (art. 3 ust. 2 uznk; rozdz. 2 i 3 ustawy Czyny stypizowane (12/14) (1) Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa (art. 5-7 uznk) (2) Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług (art. 8-9 uznk) (3) Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług (art. 10 uznk)

8 Czyny nieuczciwej konkurencji – typizacja (2)
(4) Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 uznk) (5) Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonywania umowy – ingerencja w stosunki umowne (art. 12 uznk) (6) Naśladownictwo produktów (art. 13 uznk) (7) Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie - nieprawdziwe informacje (art. 14 uznk) (8) Utrudnianie dostępu do rynku, w tym: (a) dumping, (b) bojkot, (c) dyskryminacja, (d) pobieranie opłat za wprowadzenie towaru do sprzedaży i (e) wymuszanie transakcji (art. 15 uznk)

9 Czyny nieuczciwej konkurencji – typizacja (3)
(9) Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną (art. 15s uznk) (10) Wytwarzanie itp. urządzeń niedozwolonych (art. 15b uznk) (11) Nieuczciwa lub zakazana reklama (art. 16 uznk) (12) Organizowanie sprzedaży premiowanej – brak w art. 3(2) ZNKU) (art. 17 b uznk) (13) Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej (art. 17 c uznk) (14) Nadmierna sprzedaż marek właściciela (art. 17 d uznk)

10 Czyny nieuczciwej konkurencji – typizacja (4)
4. Niestypizowane czyny nieuczciwej konkurencji (1) Pasożytnictwo oraz wykorzystywanie renomy innego przedsiębiorcy (2) Marketing podstępny (pasożytniczy) (3) Lokowanie produktu (4) Spamming (5) Nieuczciwa konkurencja w Internecie 5. Zakazy konkurencji (ustawowe i umowne zakazy łączenia funkcji w firmach konkurencyjnych)

11 Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorców, towarów i usług
Art. 5 – Ochrona symbolu przedsiębiorstwa; podstawowe przesłanki: A) ochrona przed wprowadzaniem w błąd w różny/dowolny sposób B) ochrona pierwszeństwa używania Art. 6 – Ochrona nazwiska przedsiębiorcy Art. 7 – Ustalenie prawa do oznaczenia przedsiębiorstwa po podziale Art. 10 – Ochrona oznaczenia produktu

12 Ochrona nazw geograficznych i regionalnych
Art. 8 - Ochrona nazw geograficznych Art. 9 – Ochrona nazw regionalnych

13 Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
Art. 11 Podstawowe przesłanki ochrony przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa: Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa Informacje poufne Różne sposoby naruszenia

14 Utrudnianie dostępu do rynku
Art. 15 Podstawowa przesłanka: utrudnianie dostępu do rynku Przykładowe postacie (5), w tym pobieranie opłat za wprowadzenie towaru do sprzedaży Dodane postacie nowelą z 2002 r.

15 Nieuczciwa reklama Art. 16 Nieuczciwość” reklamy” Rodzaje reklamy zakazanej: sprzeczna z prawem, wprowadzająca w błąd, nierzeczowa, ukryta, uciążliwa) B) Reklama porównawcza

16 Sankcje cywilne i karne (1)
Odpowiedzialność cywilna Roszczenia Ciężar dowodu Legitymacja czynna Przedawnienie Bezzasadne powództwo

17 Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – zagadnienia ogólne
Odpowiedzialność karna – za przestępstwa lub wykroczenia ścigane na wniosek Za przestępstwo naruszenie tajemnicy Za przestępstwo kopiowania produktu Za przestępstwo organizacji, kierownictwa sprzedaży lawinowej Za wykroczenie polegające na mylącym oznaczeniem produktu Za wykroczenie polegające na podawaniu nieprawdziwych informacji

18 T. Skoczny Dziękujemy za uwagę
Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego; Kierownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania PL Warszawa Ul. Szturmowa 3, pok. B-309  Tel./Fax  


Pobierz ppt "T. Skoczny Zwalczanie nieuczciwej konkurencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google