Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II. KONFLIKTY ZBROJNE, ORĘŻ I FORMACJE WOJSKOWE. Autor: Mateusz Kulda Opiekun: Wiśniewska Patrycja Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli im. św. Alojzego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II. KONFLIKTY ZBROJNE, ORĘŻ I FORMACJE WOJSKOWE. Autor: Mateusz Kulda Opiekun: Wiśniewska Patrycja Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli im. św. Alojzego."— Zapis prezentacji:

1 II. KONFLIKTY ZBROJNE, ORĘŻ I FORMACJE WOJSKOWE

2 Autor: Mateusz Kulda Opiekun: Wiśniewska Patrycja Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli im. św. Alojzego Orione Zduńska Wola ul. Łaska 84 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia „Tradycji i Pamięci” – Festiwalu Historycznego (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych ; tekst jednolity : Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

3 Iwan Bohun wydostaje z okrążenia resztki wojsk kozackich w czasie bitwy pod Beresteczkiem 1651 POWSTANIE CHMIELNICKIEGO Przebieg powstania : wybuch powstania, klęska wojsk Rzeczypospolitej w bitwach nad Żółtymi Wodami, pod Korsuniem i Piławcami ugoda w Zborowie po bitwie pod Zborowem wygrana Polaków w bitwie pod Beresteczkiem ugoda w Białej Cerkwi ugoda kozacko-rosyjska w Perejasławiu następca Chmielnickiego Jan Wyhowski zawiera z Rzeczpospolitą ugodę w Hadziaczu podział Ukrainy pomiędzy Rzeczpospolitą i Rosję. (pokój w Andruszowie ) Skutki rebelii : - podzielenie Ukrainy między Polskę a Rosje - osłabienie Polski - wzrost znaczenia Rosji i Turcji - utrata ziem wschodnich przez Rzeczpospolitą Przyczyny wybuchu powstania : - dążenie magnatów polskich do uczynienia z kozaków chłopów pańszczyźnianych - konflikty na tle wyznaniowym - brak zgody ze strony sejmu RP na powiększenie rejestru Kozaków

4 STOSUNKI POLSKO-TURECKIE W XVII W. Przyczyny konfliktów : - Polska oraz Turcja chciały podbić Mołdawię - Kozacy, którzy byli poddanymi Rzeczypospolitej najeżdżali Imperium Osmańskie z kolei Tatarzy często wkraczali na terytorium Polski - poparcie Habsburgów (rywali Turcji) przez Zygmunta II Wazę Wojna Chocimska Przyczyny : - Wysłanie lisowczyków przez Zygmunta III Wazę do Siedmiogrodu w celu dokonania tam dywersji - Spalenie Warny przez Kozaków w 1620 Polityczne zawirowania wokół terenów Mołdawii i Wołoszczyzny, ścieranie się interesów: Polski i Turcji Józef Brandt,, Powrót Kozaków”

5 PRZEBIEG WALK W TRAKCIE WOJNY CHOCIMSKIEJ Wyprawa hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego do Mołdawii, klęska pod Cecorą Bitwa pod Chocimiem, podpisanie traktatu pokojowego na mocy którego : - Obie strony zobowiązały się do powstrzymania najazdów swoich poddanych (Kozaków i Tatarów), - Sułtan obiecał powoływać w Mołdawii hospodarów przychylnych Polsce Józef Brandt,,Bitwa pod Chocimiem ”

6 Bezpośrednią przyczyną wojny były działania wojsk koronnych na Ukrainie wymierzone przeciw Tatarom i hetmanowi kozackiemu Piotrowi Doroszence, który w 1666 roku uznał zwierzchnictwo Turcji. WOJNA POLSKO-TURECKA Walki zakończył rozejm w Żurawnie na mocy którego : - rezygnacja Turcji z pobierania corocznego haraczu w wysokości złotych, ustalonego w pokoju buczackim w 1672 roku, - Część Naddnieprza z Białą Cerkwią i Pawołoczą powracała formalnie do Rzeczypospolitej. - Tatarzy litewscy (Lipkowie) mieli wrócić pod panowanie tureckie, w wyniku tego postanowienia osiedli w pobliżu Kamieńca Podolskiego, posiłkując załogę turecką przeciw Polsce. Józef Brandt, Walka o sztandar turecki

7 ODSIECZ WIEDEŃSKA W 1683 Turcy przystąpili do oblężenia Wiednia dlatego Cesarz Austriacki Leopold I wystosowano apel o pomoc na który Jan III Sobieski odpowiedział. 3 września wojska sprzymierzone spotkały się w Tulln nad Dunajem. Tam Jan III Sobieski przejął komendę nad całością wojsk austriackich, niemieckich i polskich, liczących łącznie blisko 70 tysięcy żołnierzy 1 kwietnia 1683 roku zawarto przymierze przeciwko Osmanom, między Austrią i Polską. Gwarantem traktatu został papież Innocenty XI. W traktacie ustalono: - w obliczu zagrożenia któregokolwiek z miast (Kraków albo Wiedeń), druga strona pośpieszy na pomoc; - na utrzymanie wojsk polskich cesarz i papież wyasygnują subsydia pieniężne. Bitwa rozpoczęła się rankiem 12 września, ale rozstrzygające natarcie jazdy miało miejsce późnym popołudniem. Decydująca okazała się szarża kawalerii która rozbiła wojska tureckie i zmusiła do odwrotu. Po bitwie Sobieski wysłał list do papieża Innocentego XI – ze słowami Venimus, vidimus et Deus vicit (Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył) Jan Matejko,, Sobieski pod Wiedniem”

8 POTOP SZWEDZKI Przyczyny : - używanie przez króla polskiego Jana Kazimierza tytułu króla Szwecji. - spór o Inflanty - Wojsko to, dotychczas żyjące z wojny, pozostawało bezczynne, a król - Karol Gustaw (król Szwecji) nie miał z czego wypłacić im żołdu. - chęć opanowania morza Bałtyckiego przez Szwecję Przebieg : czterdziestotysięczna armia szwedzka zaatakowała tereny Litwy i Wielkopolski, kapitulacja Polaków pod Ujściem -8 września 1655 kapitulacja Warszawy -17 października 1655 zajęcie Krakowa - Na przełomie listopada i grudnia 1655 Jasna Góra odparła ataki wroga Zwycięstwo to było przełomowym momentem, bowiem kraj wówczas poderwał się do walki z najeźdźcami i szala zwycięstwa przechyliła się na stronę polską. -6 grudnia 1656 w Radnot traktat o podziale ziem polskich -3 maja 1660 pokój w Oliwie January Suchodolski,,Obrona Częstochowy”

9 SKUTKI POTOPU - ogromne spustoszenie kraju - utrata zwierzchność nad Prusami Książęcymi i Inflantami - na ziemiach polskich pojawiło się zjawisko ksenofobii - straty materialne i kulturowe - nietolerancja religijna Założenia traktatu w Oliwie : Jan Kazimierz zrzekł się roszczeń w stosunku do tronu szwedzkiego, tylko południowo-wschodnie Inflanty pozostały przy Polsce, natomiast reszta znalazła się w rękach szwedzkich. Szwecja zobowiązała się zagwarantować państwom nadbałtyckim swobodę żeglugi i handlu na Bałtyku. Jan Matejko,, Śluby lwowskie”

10 POLSKIE FORMACJE WOJSKOWE Hajducy – piechota węgierska zostali uformowani na terenach Rzeczypospolitej w XVI wieku przez Stefana Batorego. Najczęściej należeli do nich chłopi lub drobni mieszczanie. Hajducy walczyli przy użyciu muszkietu jako broń białą używali szabli. Walczyli w oddziałach po 100 osób w 10 szeregach. Strzelali salwami zaczynając od szeregu 10 w tym czasie szeregi od 1-9 w tym czasie klękały i czekali na swoją kolej do wystrzału. Taktykę tę nazywano napadem ogniowym. Byli najczęściej wykorzystywano ich do oblężeń.

11 HISTORIA SZABLI W POLSCE W Polsce szabla przed XVI wiekiem była używana sporadycznie, częściej jako broń plebejska, niż szlachecka. Szabla zaczęła zastępować używany w Polsce miecz dopiero od końca XV wieku. Decydującymi czynnikami były: - bliższe kontakty z Litwą i Rusią, gdzie szabla stanowiła już znaczący składnik uzbrojenia od XV wieku, - kontakty polsko-węgierskie dzięki którym do Polski dotarły duże ilości orientalnego wyposażenia zdobytego podczas wojen z Turkami, - rozwój broni palnej, wypierający opancerzone, ciężkie, niezbyt mobilne rycerstwo walczące mieczami na rzecz lekkich, zwrotnych formacji jazdy wzorowanych na wschodnich najeźdźcach Osobną sprawą był coraz bardziej nasilający się wpływ kultury orientalnej na szlachecką sztukę, obyczajowość i ideologię. Na dworach szlacheckich pojawiły się wschodnie kobierce, uzbrojenie ochronne, łuki z sajdakami – i szable, często zdobyczne, tureckie lub perskie. Kult szabli jako jedynej broni godnej polskiego szlachcica stał się na tyle silny, że aż do XIX wieku szabla była uważana za symbol sarmatyzmu, tradycji i starożytnego pochodzenia szlachty polskiej.

12 DYMITRIADY Dymitriadami nazwane zostały zbrojne interwencje polskiej magnaterii w wewnętrzne sprawy Cesarstwa Rosyjskiego. Dymitriady miały miejsce w latach , w czasie tak zwanej Wielkiej Smuty. Gdy w 1584 roku zmarł car Iwan IV Groźny, na tronie zasiadł jego dwudziestosiedmioletni syn – Fiodor. Drugi syn Iwana IV – Dymitr, zginął w Ugliczu w niewyjaśnionych okolicznościach. W czternastoletnich rządach Fiodora I niemały udział miał jego doradca i szwagier zarazem – Borys Godunow. Po bezpotomnej śmierci Fiodora I, przedstawiciele rosyjskiej szlachty stanęli przed koniecznością wyboru kandydata na tron. Kiedy Irina Fedorowa odmówiła przyjęcia tronu, szlachta zwróciła się do Borysa Godunowa. Ten jednak zgodził się dopiero wówczas, gdy wybrano go jednogłośnie, drogą elekcji na, zwołanym specjalnie w tym celu, Soborze Ziemskim. Koronowano go 21 lutego 1598 roku. Okres od początku jego panowania do 1613 roku określany jest w historii Rosji mianem Wielkiej Smuty. Borys Godunow

13 I DYMITRIADA W pierwszych latach siedemnastego stulecia wielką popularność zyskała pogłoska, jakoby carewicz Dymitr cudownie ocalał i po wielu latach życia w ukryciu, zamierza powrócić do Moskwy, by upomnieć się o, wydarty Rurykowiczom, tron. Wtedy to prawdopodobnie pojawił się na dworze Adama Wiśniowieckiego młodzieniec, podający się za syna Iwana IV Groźnego – Dymitra. Opowieść przedstawiona przez chłopaka wydawała się mało prawdopodobna. Stanowiła ona natomiast wygodny pretekst dla polskiej magnaterii i króla Zygmunta III Wazy, zainteresowanych ingerencją w wewnętrzne sprawy Cesarstwa Rosyjskiego. W 1604 roku oddział, wraz ze stojącym na czele Samozwańcem, wkroczył na ziemię siewierską. Rosjanie, którzy dość mieli rządów Borysa Godunowa, chętnie uwierzyli w historię rozpowszechnianą przez Samozwańca. Ludzie sprzyjali Dymitrowi, co było przyczyną jego początkowych sukcesów. Na początku 1605 roku poniósł on jednak klęskę w bitwie pod Dobryniczami. Wówczas zdarzyła się jednak rzecz niespodziewana – umarł Borys Godunow. Na tron wstąpił wówczas jego szesnastoletni syn Fiodor. Sytuacja w kraju wymknęła się jednak spod kontroli. W czasie zamieszek zamordowano Fiodora i jego matkę. Siostrę zaś wysłano do klasztoru. Samozwaniec zasiadł na tronie. Dymitr Samozwaniec

14 II DYMITRIADA Kariera Dymitra Samozwańca trwała zaledwie jedenaście miesięcy. W nocy z 16 na 17 maja 1606 roku wybuchło w Moskwie powstanie, dowodzone przez Wasyla Szujskiego. Doszło do rzezi, w czasie której rozszarpany został Samozwaniec. Nowym carem został wówczas Wasyl Szujski. Jerzy Mniszech, ojciec, koronowanej na Kremlu kilka dni przed wybuchem powstania, Maryny, nie mógł się pogodzić z takim zakończeniem rządów Samozwańca. Prawdopodobnie to właśnie Mniszech odszukał człowieka podobnego do Samozwańca i przedstawił go w 1607 roku jako cudownie ocalałego cara. Nowego Dymitra poparli przedstawiciele znaczących rodów polskich, litewskich i ruskich Car Wasyl Szujski, nie mogąc opanować coraz trudniejszej sytuacji, poprosił o pomoc Szwedów. W lutym 1609 roku podpisano w Wyborgu układ ze Szwedami, na mocy którego car otrzymał do dyspozycji szwedzkich żołnierzy. W zamian za to musiał on zrzec się pretensji do Inflant i oddać Szwedom miasto Kexholm Tomasz Dolabella,, Koronacja Maryny Mniszchówny w Moskwie”

15 SKUTKI DYMITRIAD - do Polski włączono ziemie : smoleńską, czernihowską i siewierską (pomarańczowy kolor na mapie ) - wybuch oficjalnej wojny polsko-rosyjskiej w 1609 roku

16 INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA Powstanie kościuszkowskie - polskie powstanie narodowe przeciwko Rosji i Prusom trwające od 24 marca do 16 listopada 1794 roku. Sytuacja wewnętrzna w kraju : Sytuacja Rzeczypospolitej po II rozbiorze Polski przedstawiała się tragicznie. Kraj znajdował się pod okupacją obcych wojsk, które w poczuciu bezkarności dokonywały grabieży i nadużyć. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego odsunięto od władzy i pozbawiono znaczenia, krajem rządziła w zasadzie Rosja, za pomocą targowiczan. Najwięcej do powiedzenia miał naczelny wódz wojsk rosyjskich w Polsce, generał Iosif Igelstrom, który w sposób bezwzględny sprawował władzę, rozbudowując równocześnie system szpiegowski i donosicielstwo. Rejtan,,Upadek Polski”

17 WYBUCH POWSTANIA Na początku 1794 roku sytuacja uległa pogorszeniu. Iosif Igelstrom wpadł na trop spiskowców i rozpoczęły się aresztowania. 24 marca 1794 roku na rynku krakowskim Tadeusz Kościuszko ogłosił akt insurekcji. Objął władzę dyktatorską nad powstaniem jako naczelnik sił zbrojnych, zapowiedział powołanie rządu powstańczego - Rady Najwyższej Narodowej i zarządził pobór rekrutów. Władzę lokalną miały sprawować komisje porządkowe. Ze specjalnymi uniwersałami zwrócił się do różnych środowisk: Żydów, kobiet, duchowieństwa. Za hasło powstania przyjęto słowa "Wolność, Całość, Niepodległość". 27 marca Kościuszko jako naczelnik ogłasza na Rynku akt powstania, powszechna mobilizacja 4 kwietnia - zwycięstwo nad Rosjanami pod Racławicami; znaczna rola kosynierów kwietnia - powstanie w Warszawie, garnizon rosyjski rozbity przez wojsko i lud kwietnia - uwolnienie Wilna 6 czerwca - klęska w bitwie pod Szczekocinami 15 czerwca - zajęcie Krakowa przez Prusów lipiec - sierpień - obrona Warszawy, powstanie w Wielkopolsce, Prusacy odstępują po rajdzie Dąbrowskiego na Bydgoszcz 10 październik - klęska pod Maciejowicami, Kościuszko w niewoli rosyjskiej 4 listopad - rzeź Pragi przez oddziały Suworowa 9 listopad - kapitulacja Warszawy 16 listopad - resztka wojsk polskich kapituluje pod Radoszycami Przebieg Powstania Fragment panoramy Racławickiej W Kossaka

18 SKUTKI POWSTANIA III rozbiór Rzeczypospolitej przez Austrię, Prusy i Rosję zniknięcie z mapy Polski.

19 POSPOLITE RUSZENIE Pospolite ruszenie to wezwanie do walki, przede wszystkim rycerzy (szlachciców) oraz panów ziemskich, którzy musieli stawić się na wezwanie władcy i walczyć pod jego dowództwem w danej wojnie lub bitwie. Pospolite ruszenie, nie spełniało jednak założonych celów i wkrótce zamienion je na regularną armię. W odróżnieniu od najemników nie stanowili zawodowej armii i nie byli tak doświadczeni w boju przez co ich wartość bojowa była mniejsza od najemników Józef Brandt Pospolite ruszenie u brodu

20 BIBLIOGRAFIA Mediakraft PL Sp. z o.o.,,Hajducy - żołnierze od czarnej roboty - CO ZA HISTORIA” ul. Nowy Świat 60/8, Warszawa Opublikowany Dostępny w Internecie : https://www.youtube.com/watch?v=jXHYE1WkzgQhttps://www.youtube.com/watch?v=jXHYE1WkzgQ Katarzyna Tumiel Potop szwedzki (przyczyny, przebieg, skutki) Edulandia.pl Dostępny w Internecie : Martyna Bandurewicz Powstanie kościuszkowskie - przyczyny, zasięg, skutki Edulandia.pl Dostępny w Internecie : Roszak Stanisław wydawnictwo Nowa Era Śladami przeszłości 2. Podręcznik. Gimnazjum ISBN Wikipedia Jimmy Wales 15 stycznia 2001


Pobierz ppt "II. KONFLIKTY ZBROJNE, ORĘŻ I FORMACJE WOJSKOWE. Autor: Mateusz Kulda Opiekun: Wiśniewska Patrycja Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli im. św. Alojzego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google