Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ ODNAWIALNE ŹR Ó DŁA ENERGII Prezentacja specjalności KIKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ ODNAWIALNE ŹR Ó DŁA ENERGII Prezentacja specjalności KIKI."— Zapis prezentacji:

1 KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ ODNAWIALNE ŹR Ó DŁA ENERGII Prezentacja specjalności KIKI

2 Odnawialne źródła energii (OZE) są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi: promieniowanie słoneczne, wiatr, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. W. Lewandowski Proekologiczne odnawialne źródła energii KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

3 Kierunki OZE Produkcja energii elektrycznej KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

4 Produkcja energii elektrycznej Kierunki OZE KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

5 Produkcja energii elektrycznej Kierunki OZE KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

6 Produkcja ciepła Kierunki OZE KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

7 Laboratoria Laboratorium odnawialnych źródeł energii Stanowisko dydaktyczne do badania sprawności płaskich cieczowych kolektorów słonecznych firmy Christiani GmbH & Co. KG KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

8 Laboratoria Laboratorium odnawialnych źródeł energii Stanowisko dydaktyczne ze sprężarkową pompą ciepła typu Scroll firmy Christiani GmbH & Co. KG KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

9 Laboratoria Laboratorium odnawialnych źródeł energii Stanowisko dydaktyczne do produkcji energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego firmy Christiani GmbH & Co. KG KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

10 Laboratoria Laboratorium odnawialnych źródeł energii Stanowisko dydaktyczne – system sterowania hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii o nazwie DigiENERGY firmy Digitronic Automationsanlagen GmbH KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

11 Laboratoria Laboratorium technik solarnych Stanowisko do badania sprawności cieczowych kolektorów słonecznych w warunkach rzeczywistych KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

12 Dydaktyka Wykaz przedmiotów specjalnościowych (I st.) Wybrane przedmioty specjalnościowe Odnawialne źródła energii Techniki pomiarowe w instalacjach odnawialnych źródeł energii Instalacje z odnawialnymi źródłami energii Przedmioty wybieralne specjalnościowe (seminaria) Procesy wytwarzania nanomateriałów Nowe kierunki w budowie wymienników ciepła i podstawy ich projektowania Rozwój zrównoważony Procesy fluidyzacyjne Automaty komórkowe w inżynierii chemicznej KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

13 Dydaktyka Wykaz przedmiotów specjalnościowych (II st.) Wybrane przedmioty specjalnościowe Wykorzystanie energii słonecznej Energetyczne wykorzystanie biomasy Biopaliwa Procesy termodynamiczne i pompy ciepła Wymienniki i instalacje cieplne KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

14 Dydaktyka Pracownicy dydaktyczni prowadzący zajęcia KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Proces kształcenia realizowany jest przez kadrę, w skład której wchodzi: -1 profesor zwyczajny -5 doktorów habilitowanych -10 doktorów -5 asystentów -4 pracowników technicznych Prowadzone przez nich badania naukowe i aplikacyjne są ściśle związane z działalnością dydaktyczną

15 Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE Jednostka Certyfikująca – Urząd Dozoru Technicznego (UDT-CERT) Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii: kotłów i pieców na biomasę, lub systemów fotowoltaicznych, lub słonecznych systemów grzewczych, lub pomp ciepła, lub płytkich systemów geotermalnych. Uwaga UDT: Ze względu na częste pytania kierowane do UDT w sprawie uzyskania certyfikatu na podstawie posiadanego wykształcenia, zwracamy Państwa szczególną uwagę na wymóg art. 20h, ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Zgodnie z ww. zapisem ustawy Prawo energetyczne oraz opinią Komitetu Odwoławczego, powołanego na mocy tejże ustawy akceptowanym dokumentem w procesie uznania wykształcenia wyższego jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie odnawialnych źródeł energii, albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.). W praktyce oznacza to, że przy wydawaniu certyfikatów bez egzaminu tylko na podstawie posiadanego wykształcenia wyższego, uznawane będą dyplomy ukończenia studiów wyższych na kierunkach lub w specjalnościach wymienionych w ustawie Prawo energetyczne wydane po 1 września 2005 r. Uprawnienia KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

16 Absolwenci specjalności INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII znajdą zatrudnienie: w firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i instalowaniem instalacji energetycznych, przede wszystkim wykorzystujących odnawialne źródła energii, w regionalnych agencjach energetycznych, w samorządach, pełniąc obowiązki osoby odpowiedzialnej za zarządzanie energią, w firmach produkujących energię z OZE, w instytutach naukowych. Posiadają wiedzę potrzebną do założenia własnego mikro-przedsiębiorstwa funkcjonującego w branży OZE. Perspektywy zatrudnienia KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

17 Dodatkowych informacji na temat specjalności udzielają: dr hab. inż. Robert Grzywacz (Pełnomocnik Kierownika Katedry) pokój 114 tel. 12 628 27 54 e-mail: pcgrzywa@chemia.pk.edu.pl http://www.chemia.pk.edu.pl/wiitch/pracownicy_strona.php?id=87 prof. dr hab. inż. Bolesław Tabiś (Kierownik Katedry) tel. 12 628 27 74 e-mail: btabis@pk.edu.pl http://www.chemia.pk.edu.pl/wiitch/pracownicy_strona.php?id=83 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej ul. Warszawska 24 (wejście od ulicy Szlak) 31-155 Kraków KIKI Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej


Pobierz ppt "KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ ODNAWIALNE ŹR Ó DŁA ENERGII Prezentacja specjalności KIKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google