Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 siedziba szkoły Początek funkcjonowania Szkoły wyznaczył pierwszy dzień września 1990 roku. Do budynku szkolnego przy ulicy Wacława 22 udali się uczniowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 siedziba szkoły Początek funkcjonowania Szkoły wyznaczył pierwszy dzień września 1990 roku. Do budynku szkolnego przy ulicy Wacława 22 udali się uczniowie."— Zapis prezentacji:

1

2 1 siedziba szkoły Początek funkcjonowania Szkoły wyznaczył pierwszy dzień września 1990 roku. Do budynku szkolnego przy ulicy Wacława 22 udali się uczniowie 6 klas pierwszych, aby rozpocząć naukę w nowym widzewskim liceum o numerze XXXV. 2 siedziba szkoły Tymczasową siedzibą XXXV LO była część budynku należąca do zespołu szkół imienia Tekli Borowiak przy ulicy Piłsudskiego. 3 siedziba szkoły Obecna siedziba szkoły - ul. Staszica1/3

3 … budynek naszej szkoły istnieje od 1923r., to jeden z najstarszych budynków edukacyjnych w mieście …

4 Projektantem budynku szkoły był Wiesław Lisowski Jeden z budynków zajmuje Zespół Szkół Specjalnych nr 2 drugi - XXXV Liceum Ogólnokształcące poprzednio przez wiele lat szkoła pielęgniarska Obydwa budynki stykają się z salą gimnastyczną, podobną do szlacheckiego dworku, z wysokim dachem i kolumnowym gankiem.

5

6 Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 uświetnione przez władze miasta

7 … ślubujemy…

8 … jubileusz XX – lecia szkoły…

9 … mamy swoje święto…

10 … OTRZYMALIŚMY HONOROWĄ ODZNAKĘ PCK …

11 … 2 razy w roku młodzież oddaje krew…

12 … formowanie patriotyzmu młodego pokolenia…

13 Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

14 … OTRZYMALIŚMY ZŁOTY MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ …

15 … dbamy i pamiętamy… pamiętamy…

16 … naród żyje, dopóki pamięć o nim żyje…

17

18 … upamiętniamy wydarzenia historyczne … historyczne …

19 … upamiętniamy wydarzenia historyczne … historyczne …

20 … niektóre wydarzenia historyczne uświetnione zostały przez władze miasta …

21

22 … dbamy o przyjaźń polsko – węgierską…

23

24 … dbamy o przyjaźń polsko – niemiecką … W ramach Klubu Europejskiego uczestniczymy w projektach wymiany młodzieży.

25 …świetlica środowiskowa…

26 Mamy swoje osiągnięcia…

27 KLASA PRAWNA Klasa z rozszerzonym programem : języka polskiego, języka angielskiego oraz historii. W klasie prawnej uczniowie poszerzają swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu edukacji prawnej w ramach uzupełniającego przedmiotu EDUKACJA PRAWNA, obejmującego uczestnictwo młodzieży w rozprawach sądowych, a także spotkania z przedstawicielami głównych korporacji prawniczych (adwokaci, sędziowie, radcy prawni, notariusze). Na lekcjach języka angielskiego, uczniowie poznają słownictwo prawne używane w wielu gałęziach prawa oraz specjalistyczne słownictwo służb mundurowych. Program klasy przygotowuje zainteresowaną młodzież do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej czy Olimpiadzie Historycznej. Nauka w tej klasie daje niezbędne przygotowanie teoretyczne do studiów w szkołach wojskowych i policyjnych. Absolwent może kontynuować także naukę na wielu wyższych uczelniach studiując takie kierunki humanistyczne jak: prawo, historię, europeistykę czy stosunki międzynarodowe.

28 WymaganiaXXXV LO 1.Analiza wyniku maturalnegoA 2. Nabywanie umiejętności i wiadomości przez uczniów B 3.Uczniowie aktywniB 4.Respektowanie norm społecznychB

29 „Szkoła to nie mury, to ludzie z różnymi osobowościami, radościami, smutkami, potrzebami i marzeniami. Póki istniejemy my i nasze marzenia, Szkoła żyje”. Osoba zastępująca Dyrektora Szkoły - Krystyna Solarz


Pobierz ppt "1 siedziba szkoły Początek funkcjonowania Szkoły wyznaczył pierwszy dzień września 1990 roku. Do budynku szkolnego przy ulicy Wacława 22 udali się uczniowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google