Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja przygotowana na KURS INFORMATYCZNY HELENA TOMASZEWSKA PARTIE POLITYCZNE I POLITYCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja przygotowana na KURS INFORMATYCZNY HELENA TOMASZEWSKA PARTIE POLITYCZNE I POLITYCY."— Zapis prezentacji:

1

2 Prezentacja przygotowana na KURS INFORMATYCZNY HELENA TOMASZEWSKA PARTIE POLITYCZNE I POLITYCY

3 SPIS TREŚCI 1. Definicje partii politycznejDefinicje partii politycznej 2. Przynależność do partii politycznej w PolscePrzynależność do partii politycznej w Polsce 3. Zasady tworzenia partii politycznych w PolsceZasady tworzenia partii politycznych w Polsce 4.Konstytucja Polska o partiach politycznychKonstytucja Polska o partiach politycznych 5. Finansowanie partii politycznych w PolsceFinansowanie partii politycznych w Polsce 6. Najważniejsze polskie partie polityczneNajważniejsze polskie partie polityczne

4 PARTIA POLITYCZNA - DEFINICJA 1.Partia polityczna to grupa społeczna: o wyodrębnionej strukturze organizacyjnej, mająca przywództwo, określony system wartości, program polityczny cel, którym jest zdobycie władzy w państwie bądź jej utrzymanie i umocnienie. 2. Partia polityczna – to dobrowolna organizacja, skupiająca ludzi o podobnych celach politycznych, którzy by te cele zrealizować dążą do zdobycia i utrzymania władzy w państwie

5 PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARTII POLITYCZNEJ Prawne warunki tworzenia i działania partii politycznych w Polsce określa ustawa z 27.06. 1997 r. Członkami partii politycznych nie mogą być np. sędziowie, prezydent RP, rzecznik praw obywatelskich, prezes NBP Do partii politycznej może wstąpić każdy obywatel RP, który ukończył 18 lat - przynależność do partii jest dobrowolna

6 ZASADY TWORZENIA PARTII POLITYCZNYCH 3 osoby, które reprezentują nową partię składają pisemny wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie z prośbą o zarejestrowanie partii i wpisanie jej do ewidencji partii politycznych Należy zebrać co najmniej 1000 pisemnych deklaracji od pełnoletnich obywateli

7 Zgłoszenie powinno zawierać: z n a k g r a f i c z n y adres siedziby partii listę 1000 osób popierających zgłoszenie (imiona i nazwiska, adresy, PSESL, podpisy) nazwę partii skrót nazwy statut partii imiona, nazwiska, adresy osób reprezentujących partię

8 KONSTYTUCJA z 2.04.1997 r. O PARTIACH POLITYCZNYCH Art. 11. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. Finansowanie partii politycznych jest jawne. Art. 13. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

9 FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH Finansowanie partii musi być jawne Partie mogą być finansowane z/ze: składek członkowskich darowizn spadków zapisów testamentowych zbiórek publicznych działalno ś ci gospodarczej

10 NAJWAŻNIEJSZE POLSKIE PARTIE POLITYCZNE Prawo i Sprawiedliwo ść – PIS Platforma Obywatelska – PO Polskie Stronnictwo Ludowe - PSL Sojusz Lewicy Demokratycznej – SLD Samoobrona Rzeczypospolitej Liga Polskich Rodzin – LPR

11 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ JAROSŁAW KACZY Ń SKI LIDER Data zało ż enia 13 czerwca 2001 Siedziba ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa Liczba posłów w Sejmie 156 Liczba senatorów 38 W Parlamencie Europejskim członkowie UEN - Unia na Rzecz Narodów Europy www.pis.org.pl Ideologia konserwatyzm Młodzie ż ówka FORUM MŁODYCH PIS Liczba członków 12.000 - czerwiec 2006

12 POLITYCY JAROSŁAW KACZY Ń SKI LIDER PIS LUDWIK DORN ZBIGNIEW ZIOBROARTUR ZAWISZA MICHAŁ UZJAZDOWSKI JAROSŁAW GOSIEWSKI JACEK KURSKI ZBIGNIEW WASSERMANN

13 PLATFORMA OBYWATELSKA DONALD TUSK LIDER Data zało ż enia 19 stycznia 2001 Siedziba ul. Władysława Andersa 21 00-159 Warszawa Liczba posłów w Sejmie 208 Liczba senatorów 59 Liczba członków 30.000 - czerwiec 2006 www.platforma.org Ideologia Chrze ś cija ń ska demokracja Liberalizm konserwatywny Młodzie ż ówka Stowarzyszenie Młodzi Demokraci W Parlamencie Europejskim Członkowie Europejskiej Partii Ludowej – Europejscy Demokraci

14 POLITYCY PO DONALD TUSK LIDER PO STEFAN NIESIOŁOWSKI JAN MARIA ROKITA BRONISŁAW KOMOROWSKI HANNA GRONKIEWICZ- WALTZ GRZEGORZ SCHETYNA

15 POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WALDEMAR PAWLAK LIDER Data zało ż enia 5 maja 1990 r. Siedziba ul. Grzybowska 4 00-131 Warszawa Liczba posłów w Sejmie 31 www.psl.pl Ideologia Agraryzm konserwatyzm Młodzie ż ówka Forum Młodych Ludowców W Parlamencie Europejskim Członkowie Europejskiej Partii Ludowej – Europejscy Demokraci

16 POLITYCY MAREK SAWICKI JAROSŁAW KALINOWSKI JÓZEF ZYCH FRANCISZEK STEFANIUK WALDEMAR PAWLAK LIDER PSL ALFRED DOMAGALSKI

17 SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ Grzegorz Napieralski LIDER Data zało ż enia 15 kwietnia 1999 Siedziba ul. Rozbrat 44 A 00-419 Warszawa Liczba posłów w Sejmie 37 Liczba członków 70.000 - czerwiec 2006 www.sld.org.pl Ideologia Socjaldemokracja Młodzie ż ówka Federacja Młodych Socjaldemokratów W Parlamencie Europejskim Członkowie PES Partii Europejskich Socjalistów

18 POLITYCY SLD GRZEGORZ NAPIERALSKI LIDER SLD JACEK PIECHOTA WOJCIECH OLEJNICZAK WALDEMAR PAWLAK LIDER PSL PIOTR GADZINOWSKI KRYSTYNA ŁYBACKA RYSZARD KALISZ IZABELA JARUGA- NOWACKA

19 SAMOOBRONA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJ LEPPER LIDER Data zało ż enia 10 stycznia 1992 Siedziba Aleje Jerozolimskie 30 00-024 Warszawa Liczba posłów w Sejmie 55 www.samoobrona.org Ideologia Agraryzm Socjalizm Młodzie ż ówka Ogólnopolska Młodzie ż owa Organizacja Samoobrony RP W Parlamencie Europejskim Członkowie niezrzeszeni

20 POLITYCY SAMOOBRONY ANDRZEJ LEPPER LIDER GENOWEFA WI Ś NIEWSKA RENATA BEGER DANUTA HOJARSKA MAREK KOTLINOWSKI STNISŁAW ŁY Ż WI Ń SKI

21 LIGA POLSKICH RODZIN ROMAN GIERTYCH LIDER Data zało ż enia 30 maja 2001 Siedziba ul. Ho ż a 9 00-528 Warszawa Liczba posłów w Sejmie 29 www.lpr.pl Ideologia Narodowa demokracja Młodzie ż ówka Młodzie ż Wszechpolska W Parlamencie Europejskim Członkowie ID Niepodległo ść i Demokracja

22 POLITYCY LPR ROMAN GIERTYCH LIDER MAREK KOTLINOWSKI WOJCIECH WIERZEJSKI KRZYSZTOF BOSAK RAFAŁ WIECHECKI ARNOLD MASIN

23 BIBLIOGRAFIA  www.wikipedia.pl www.wikipedia.pl  www.sejm.gov.pl  www.pis.org.pl  www.platforma.org  www.wpsl.pl  www.sld.org.pl  www.samoobrona.org  www.lpr.pl


Pobierz ppt "Prezentacja przygotowana na KURS INFORMATYCZNY HELENA TOMASZEWSKA PARTIE POLITYCZNE I POLITYCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google