Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA GATUNKÓW I SIEDLISK IN SITU W NADLEŚNICTWIE MIĘDZYCHÓD I NADLEŚNICTWIE ŁOBEZ Ustka, dnia 05-06.09.2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA GATUNKÓW I SIEDLISK IN SITU W NADLEŚNICTWIE MIĘDZYCHÓD I NADLEŚNICTWIE ŁOBEZ Ustka, dnia 05-06.09.2012 r."— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA GATUNKÓW I SIEDLISK IN SITU W NADLEŚNICTWIE MIĘDZYCHÓD I NADLEŚNICTWIE ŁOBEZ Ustka, dnia r.

2 2 Projekt pn. „Ochrona gatunków i siedlisk in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

3 3 Cele projektu pn. „Ochrona gatunków i siedlisk in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez”: Główny cel: Ochrona, odtwarzanie i przebudowa cennych siedlisk przyrodniczych Cele szczegółowe: ochrona i odtworzenie cennych torfowisk, przebudowa siedlisk leśnych do pożądanego składu gatunkowego, zabezpieczenie obszarów cennych poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego, odbudowa zbiorników wodnych dla rozwoju i bytowania kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej,

4 4 Środki przewidziane na realizację projektu wg umowy :Ogółem Nadleśnictwo Międzychód Nadleśnictwo Łobez Planowany całkowity koszt realizacji Projektu ,62 PLN Wydatki niekwalifikowalne (VAT) ,62 PLN Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych ,00 PLN ,00 PLN ,00PLN Wysokość dofinansowania (85%) ,70 PLN ,25 PLN ,45 PLN Wkład własny Beneficjenta w projekt (15%) ,30 PLN ,75 PLN78 503,55 PLN Beneficjent wiodący: Nadleśnictwo Międzychód Podmiot upoważniony: Nadleśnictwo Łobez Umowa o dofinansowanie: POIS /10-00 z dnia roku.

5 5 Lokalizacja projektu Nadleśnictwo Międzychód Nadleśnictwo Łobez

6 6 powierzchnia ogólna – ,70 ha powierzchnia leśna – ,59 ha

7 7 Obszary Natura 2000 – Nadleśnictwo Łobez 12557,92 ha (54,2%) 1. specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO): PLH Brzeźnicka Węgorza; PLH Dorzecze Regi; PLH Pojezierze Ińskie. 2. obszary specjalne ochrony ptaków (OSO): PLB Ostoja Ińska. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Łobez 22919,39 ha w tym powierzchnia leśna: 21452,79 ha (14 leśnictw + gospodarstwo szkółkarskie)

8 8 Siedliska będące przedmiotem projektu: Łęgi olchowe i jesionowe Kwaśne dąbrowy Żyzne buczyny Kwaśne buczyny niżowe Bór bagienny Grąd subatlantycki Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Torfowiska nakredowe Torfowiska przejściowe i trzęsawiska Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą

9 9 Przykłady postępowania na powierzchniach objętych projektem: Leśnictwo Rogówko 179 j - powierzchnia 1,19 ha, skład gatunkowy drzewostanu: 5 Bk 110 lat, 3 Św 1 Db 1Bk 80 lat – rozpoznanie siedliska: żyzna buczyna niżowa, fragmentarycznie łęg olszowy oraz grąd subatlantycki; 2011 – wykonanie usunięcia gatunków niepożądanych na siedlisku przyrodniczym: usunięcie całości świerka oraz przerzedzenie pozostałej cześć drzewostanu; 2012 – (IV kwartał) przygotowanie gleby pod wprowadzenie gatunków właściwych na powierzchni 0,38 ha; 2013 – wprowadzenie gatunków właściwych w postaci lipy, grabu oraz dębu bezszypułkowego, zabezpieczenie przed zwierzyną oraz niszczenie chwastów.

10 10 Do 2018 roku coroczne, kilkukrotne niszczenie chwastów poprzez wykaszanie, w dalszych latach usuwanie gatunków niewłaściwych i przerzedzanie w celu poprawienie warunków wzrostu młodego pokolenia.

11 11 Leśnictwo Ginawa 210 b – powierzchnia 3,14 ha, skład gatunkowy drzewostanu: warstwa drzew 9Bk 1Db.s 125 lat zadrzewienie 0,3; podrost 7Bk 7 lat, 2Db.s 1Bk 17 lat, pojedynczo świerk – rozpoznanie siedliska: kwaśna buczyna niżowa i żyzna buczyna niżowa; 2012 – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i usunięcie gatunków niepożądanych (usunięcie świerka, przerzedzenie nadmiernie przegęszczonych fragmentów młodego pokolenia w celu poprawienia warunków wzrostu i rozwoju).

12 12

13 13 Leśnictwo Rogówko 162 h – powierzchnia 1,60 ha, porośnięta olszą, brzozą oraz sosną i świerkiem – rozpoznanie siedliska: torfowisko przejściowe; 2012 – usunięcie olszy, świerka oraz zmniejszenie udziału brzozy.

14 14 Monitoring i ocena efektów działań Działania będą prowadzone na bieżąco przez pracowników nadleśnictwa.

15 15 Przykładowe postępowanie na potencjalnym siedlisku Diagnoza siedliska (zdjęcie fitosocjologiczne). Określenie docelowego składu gatunkowego. Wybór rębni i jej realizacja. Przywrócenie gatunków właściwych dla danego siedliska uwzględniając występujące mikrosiedliska innych zbiorowisk. Pielęgnacja wprowadzonych gatunków. Monitorowanie efektów ekologicznych. Kolejne etapy prowadzenia rębni.

16 16

17 17

18 18 Odbudowa zbiorników wodnych dla rozwoju i bytowania kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej Zasady odbudowy zbiorników wodnych: Wielkość powyżej 6 m 2, głębokość co najmniej 80 cm. Płytkie strefy przybrzeżne. Naturalnie uformowane brzegi, zatoczki z bogatą roślinnością. Na brzegu półzanurzone kłody lub całe drzewa. Przy większych zbiornikach możliwe formowanie niewielkich wysp. Zbiorniki nie będą zarybiane, nie będzie również połączeń z ciekami. Przy braku naturalnych zimowisk – tworzenie sztucznych miejsc hibernacji w postaci stosów martwego drewna o dużych dymensjach lub pokrytych ziemią stert głazów w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika.

19 19

20 20 Informowanie o projekcie i edukacja

21 21 Nadleśnictwo Międzychód Przedlesie Międzychód tel fax Dziękuję za uwagę! Nadleśnictwo Łobez Bema Łobez tel: fax:


Pobierz ppt "OCHRONA GATUNKÓW I SIEDLISK IN SITU W NADLEŚNICTWIE MIĘDZYCHÓD I NADLEŚNICTWIE ŁOBEZ Ustka, dnia 05-06.09.2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google