Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 19 stycznia 2011 roku M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Prowadzi: gł. spec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 19 stycznia 2011 roku M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Prowadzi: gł. spec."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 19 stycznia 2011 roku M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Prowadzi: gł. spec. ODW DWiPO mgr Mariusz LEWANDOWSKI Badania trzeźwości żołnierzy oraz stosowanie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych

2 STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU I STAN NIETRZEŹWOŚCI Art. 46 ust. 1 (UoWWiPA-1982 r.) NAPOJEM ALKOHOLOWYM w rozumieniu ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. 2. STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:  stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo  obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³. 3. STAN NIETRZEŹWOŚCI zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:  stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo  obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.

3 NARKOTYK Art. 3 pkt 21 UoDW określa, że narkotyk to środek odurzający, substancja psychotropowa i środek zastępczy, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.4)). W definicji tej nie mieszczą się tzw. „dopalacze”, ale w treści art. 20 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy znajdowanie się pod wpływem również takich substancji i środków stanowi okoliczność obciążająca przy orzekaniu o ukaraniu, a dalsza redakcja tekstu ustawy pozwala na stosowanie wobec żołnierzy znajdujących się pod ich wpływem „niedopuszczenia do wykonywania czynności służbowych”.

4 Bilans urządzeń elektronicznych w SZ (bez ŻW) służących badaniu trzeźwości jest następujący: 1)alkomaty dowodowe: było 99; potrzeby – 200, zakupiono w 2010 r. – 80 szt. na kwotę 700 tys. zł 2) testery trzeźwości: jest 340; potrzeba - 464, nie przydzielono środków budżetowych na zakup brakującej liczby testerów (wystąpiono o 240 tys. zł). STAN POSIADANIA URZĄDZEŃ DO BADANIA TRZEŹWOŚCI

5 ZASADY PODDAWANIA BADANIU Sprawdzenie warunków do przeprowadzenia badań Określenie ilości i rodzaju badań Zbadanie czy okoliczności wskazują na potrzebę niezwłocznego przeprowadzenia badania Ile i jakie dyscyplinarne środki zapobiegawcze należy zastosować Jeżeli jest to możliwe ustalić rodzaj i ilość spożywanego alkoholu lub używanych narkotyków Ustne polecenie poddaniu się badaniu przez żołnierza potwierdzone w późniejszym okresie w rozkazie

6 NIEMOŻNOŚĆ PODDANIA BADANIU Odmowa poddania się badaniu Brak możliwości przeprowadzenia badań Organ przeprowadza lub zleca przeprowadzenie innych dowodów w celu udokumentowania przyczyny uzasadniającej niedopuszczenie do czynności lub osadzenia Odpowiedzialność karna albo dyscyplinarna Można stosować dysc. śr. zapob. +

7 7 UPRAWNIENIA DO STOSOWANIA DSZ NIEDOPUSZCZEZNIE OSADZENIE ZAWIESZENIE KAŻDY PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY ŻOŁNIERZ WOP ŻW

8 8 !!!UWAGA!!! NIEDOPUSZCZENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH NIEDOPUSZCZENIE (art. 37): Zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Życia lub zdrowia żołnierza lub innej osoby. WYJĄTKI ZAGROŻENIE ALKOHOLNARKOTYKI BADANIE JEST TO ZAWINIONA PRZEZ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO NIEMOŻNOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBOWYCH. (potrącenie 1/30 miesięcznego uposażenia za każdy dzień)

9 9 OSADZENIE W IZBIE ZATRZYMAŃ (do 24 h od chwili OSADZENIA A NIE ZATRZYMANIA!!!) OSADZENIE (art. 38): WARUNKI ZDROWOTNEBRAK MOŻLIWOŚCI WYJĄTKI ALKOHOLNARKOTYKI BADANIE ZGORSZENIE ZAGROŻENIE DLA OSÓB ZAGROŻENIE DLA MIENIA !!!UWAGA!!! JEST TO ZAWINIONA PRZEZ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO NIEMOŻNOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBOWYCH. (potrącenie 1/30 miesięcznego uposażenia za każdy dzień)

10 10 ZAWIESZENIE W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH (do 1 miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy!!!) ZAWIESZENIE (art. 39): ŻOŁNIERZ WYKONUJE ZADANIA W INNYM OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ ZA MNIEJSZE O 50% UPOSAŻENIE !!!UWAGA!!! RAŻĄCE PRZEWINIENIE WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE POTRZEBA ODSUNIĘCIA OD WYKONYWANIA CZYNNOŚCI

11 TEREN JEDNOSTKI WOJSKOWEJ REAGOWANIE NA NARUSZENIA PRAWA W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM ALKOHOLU Wnoszenie alkoholu - przew. dysc. z art.. 16 ustawy o wych. w trzeźw…. Posiadanie alkoholu - przew. dysc. z pkt 35 RO SZ RP Spożywanie i nabywanie na terenie … alkoholu - wykroczenie z art. 43 1 ustawy o wych. w trzeźw… Pozostawanie na terenie …w stanie co najmniej po użyciu alkoholu lub narkotyków - przew. dysc. z pkt 35 RO SZ RP Podejmowanie czynności zawodowych (służb.) - wykroczenie z art. 70 § 2 kodeksu wykroczeń Sprzedaż i podawanie na terenie … alkoholu - przestępstwo z art. 43 ustawy o wych. w trzeźw… Wprawienie się w stan nie- trzeźwości po wyznaczeniu do służby lub będąc w niej - przestępstwo z art. 357 § 1 Kodeksu karnego

12 Kontakt: Tel./fax. CA MON: 846 878, 846 854 szef ODW – płk Stanisław PIWOWAR Gł. spec. ODW – mgr Mariusz LEWANDOWSKI E-mail : dyscyplina@wojsko-polskie.pl Mat. pomocnicze: www.wojsko-polskie.pl/dyscyplina wojskowa Kontakt: Tel./fax. CA MON: 846 878, 846 854 szef ODW – płk Stanisław PIWOWAR Gł. spec. ODW – mgr Mariusz LEWANDOWSKI E-mail : dyscyplina@wojsko-polskie.pl Mat. pomocnicze: www.wojsko-polskie.pl/dyscyplina wojskowa Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Warszawa, 19 stycznia 2011 roku M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Prowadzi: gł. spec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google