Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Kodeksowe typy spółek Spółka cywilna Handlowe spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Kodeksowe typy spółek Spółka cywilna Handlowe spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa."— Zapis prezentacji:

1 Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny

2 Kodeksowe typy spółek Spółka cywilna Handlowe spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Handlowe spółki kapitałowe Spółka z o.o. Spółka akcyjna

3 Pozakodeksowe typy spółek Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) Spółka europejska.

4 Podatki dochodowe Podmiotowość podatkowa spółek na gruncie podatków dochodowych

5 Do 2014 r. Status podatkowy spółki zależy od kryterium posiadania lub nie osobowości prawnej

6 Zasady opodatkowania Zasada transparentności - pozbawienie spółki podmiotowości podatkowej i wyposażenie w nią tylko wspólników Zasada rozdziału – wyposażenie w podmiotowość podatkową zarówno spółkę, jak i wspólników

7 Do 2014 r. Spółki transparentne : Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółki będące podatnikami Spółka z o.o. Spółka akcyjna

8 Przykład jednokrotnego opodatkowania zysku spółki transparentnej Spółka jawna ma dwóch wspólników A i B będących osobami fizycznymi, których udziały w spółce są równe. Na podstawie ewidencji podatkowej prowadzonej przez spółkę ustalono za okres podatkowy przychody podatkowe w wysokości 150 j.p. i koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 j.p. Wspólnikowi A przypisuje 75 j.p. przychodu i 25 j.p. kosztów, dochód wynosi 50 j.p. podatek liniowy wg stawki 19 % wynosi 9,50 j.p. Wspólnikowi B przypisuje 75 j.p. przychodu i 25 j.p. kosztów, dochód wynosi 50 j.p. podatek liniowy wg stawki 19 % wynosi 9,50 j.p. Razem wspólnicy odprowadzą 19 j.p. podatku ( 19 % od 100 j.p. )

9 Przykład podwójnego opodatkowania zysku spółki będącej podatnikiem Spółka z o.o. A ma dwóch wspólników będących osobami fizycznymi. Dochód do opodatkowania spółki A – 100 j.p. podatek CIT (stawka 19 %) 19,00 j.p. dywidenda przypadająca na każdego ze wspólników (100 j.p. – 19 j.p.) : 2 = 40,5 j.p. podatek od dywidendy 40,50 j.p. × 19% = 7,69 j.p. 7,69 j.p.x 2 =15,38 j.p spółka odprowadza do urzędu skarbowego 19 j.p. + 15,38 j.p. = 34,38 j.p. Stawka obciążenia podatkowego dochodu podzielonego – 34,38%.

10 Od 2014 r. 1. Spółka nie mająca osobowości prawnej (nie będąca podatnikiem) cywilna, jawna, komandytowa, partnerska 2. Spółka ( będąca podatnikiem) Kapitałowa ( w tym SE) Kapitałowa w organizacji SKA z siedzibą na terytorium RP Zagraniczna Spółka nie mająca osobowości prawnej traktowana w państwie siedziby jako osoba prawna i podatnik

11 SKA Założenia : Dochód SKA : 1 000 000 zł Prawo do udziału w zysku : Komplementariusz : 1 % Akcjonariusz : 99 % Brak podjętej uchwały o podziale zysku Przed 2014 r. Opodatkowanie komplementariusz : 1900 zł Akcjonariusz : 0 zł Całkowite opodatkowanie 1900 zł Od 2014 r. SKA : 190 000 zł Komplementariusz 0 zł Akcjonariusz ( korzysta ze zwolnienia od dywidendy ) 0 zł Całkowite opodatkowanie 190 000 zł

12 SKA Rok 2003 – 19 SKA Rok 2012 - 2908 SKA

13 Status podatkowy spółek na gruncie innych podatków

14 VAT Art.15 ust.1 : Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat tej działalności. Wszystkie spółki przewidziane w prawie polskim mieszczą się w zakresie podmiotowym ustawy o podatku od towarów i usług bądź jako osoby prawne (spółka z o.o., spółka akcyjna) bądź jako jednostki nie mające osobowości prawnej (spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna).

15 Podatek akcyzowy Art.13 ust.1 u.p.a. (podobnie jak w VAT) Kontrowersje – spółka cywilna

16 Podatek od czynności cywilnoprawnych art.4 u.p.c.c Dla celów tego podatku pod pojęciem : spółka osobowa rozumie się spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną, spółka kapitałowa rozumie się spółkę : z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

17 Podatek od czynności cywilnoprawnych TSUE - spółka komandytowo-akcyjna prawa polskiego jest spółką kapitałową w rozumieniu dyrektywy. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlega obok innych czynności cywilnoprawnych umowa spółki, a obowiązek podatkowy z tego tytułu ciąży przy umowie spółki cywilnej na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki- na spółce

18 Podatek od nieruchomości Art.3 ust.1 u.p.o.l. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, posiadające wymieniony w ustawie tytuł prawny do nieruchomości ( własność, posiadanie samoistne, użytkowanie wieczyste), a w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego będących posiadaczami na podstawie odrębnej umowy lub nawet bez tytułu prawnego

19 Przepisy regulujące wniesienie wkładów Artykuł 21 ust.1 pkt 50 b u.p.d.o.f. i Artykuł 12 ust.4 pkt 3 c u.p.d.o.p Artykuł 22g ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., art. 16g ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p. Artykuł 22g ust. 1a u.p.d.o.f., art. 16g ust. 1a u.p.d.o.p. Artykuł 22h ust. 3d u.p.d.o.f., art. 16h ust. 3d u.p.d.o.p. Artykuł 22 ust. 8a u.p.d.o.f., art. 15 ust. 1t u.p.d.o.p.

20

21 Przykład 1 Podatnik A nabył akcje w 2010 r. za 100 j.p. Sprzedaje je w lutym 2015 r. Na dzień sprzedaży wartość rynkowa tych akcji wynosi 140 j.p. Sprzedając akcje po cenie rynkowej podatnik A osiąga dochód w wysokości 40 j.p. (140 j.p. – 100 j.p.), który podlega opodatkowania stawką 19 %

22 Przykład 2 Podatnik A nabył akcje w 2010 r. 100 j.p. W lutym 2015 r. wnosi je do spółki jawnej. Na dzień wniesienia cena rynkowa tych akcji wynosi 140 j.p. Wspólnik wnosząc aport nie osiąga żadnego przychodu. Spółka jawna wycenia akcje po wartości rynkowej 140 j.p. W marcu 2015 r. spółka jawna sprzedaje te akcje za 140 j.p. Przychody, które zostaną z tej transakcji przypisane wspólnikom wynoszą 140 j.p. i kup, które zostaną przypisane wspólnikom także wynoszą 140 j.p. Wspólnicy nie osiągną na tej transakcji żadnego dochodu. W rezultacie dochód w wysokości 40 j.p., który podatnik A musiałby opodatkować sprzedając te akcje ( przykład 1) nie będzie podlegał opodatkowaniu, jeśli akcje te sprzeda „ za pośrednictwem” spółki.

23 Przykład 3 Podatnik A nabył akcje w 2010 r. 100 j.p.. W lutym 2015 r. wnosi je do spółki jawnej. Na dzień wniesienia cena rynkowa tych akcji wynosi 140 j.p. Wspólnik wnosząc aport nie osiąga żadnego przychodu. Spółka jawna wycenia akcje po wartości, po jakiej nabył je wspólnik tj. 100 j.p. W marcu 2015 r. spółka jawna sprzedaje te akcje za 140 j.p. Przychody, które zostaną z tej transakcji przypisane wspólnikom wynoszą 140 j.p. a kup, które zostaną przypisane wspólnikom wynoszą 100 j.p. U wspólników powstanie dochód do opodatkowania.

24 Wniesienie do spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa lub zczp Wniesienie aportu jest dla wspólników neutralne podatkowo Spółka kontynuuje wycenę składników majątkowych po wspólniku Wartości, po których spółka przyjmie składniki majątkowe do ewidencji pomniejszone o dokonane przez nią po wniesieniu aportu odpisy amortyzacyjne, stanowią koszty uzyskania przychodu przy ich zbyciu Artykuł 22 ust. 1k u.p.d.o.f. i art. 15 ust. 1s u.p.d.o.p. Artykuł 22 ust. 1l u.p.d.o.f. i art. 15 ust. 1u u.p.d.o.p.

25 Literatura : „Prawo Podatkowe przedsiębiorców” ( red) Hanna Litwińczuk Warszawa 2013 Pkt 3.1.3.2 s. 217 Pkt 4.5.3.2. s.321


Pobierz ppt "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Kodeksowe typy spółek Spółka cywilna Handlowe spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google