Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania osi IV LEADER PROW 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na dzień 14 sierpnia 2012 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania osi IV LEADER PROW 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na dzień 14 sierpnia 2012 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania osi IV LEADER PROW 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na dzień 14 sierpnia 2012 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Poziom zakontraktowania środków

3 LGDLimitśrodki zrefundowane wykorzystanie środków % (zrefundowane) Fundacja "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" 1 482 944,00 zł603 576,64 zł40,70% Fundacja LGD "Ziemia Gotyku" 821 222,00 zł377 660,86 zł45,99% LGD "Zakole Dolnej Wisły" 799 646,00 zł335 392,47 zł41,94% LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" 1 443 765,00 zł484 953,18 zł33,59% Stowarzyszenie LGD " Czarnoziem na Soli" 2 577 201,00 zł995 385,04 zł38,62% Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" 943 428,00 zł446 351,83 zł47,31% LGD " Trzy Doliny" 2 600 082,00 zł995 513,75 zł38,29% LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" 1 069 897,00 zł388 467,86 zł36,31% Stowarzyszenie LGD " Pojezierze Brodnickie" 1 022 714,00 zł107 532,07 zł10,51% Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" 938 556,00 zł247 292,46 zł26,35% Stowarzyszenie LGD"Dolina Drwęcy" 944 066,00 zł303 549,61 zł32,15% Fundacja LGD "Wieczno" 1 453 973,00 zł554 986,56 zł38,17% Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe 2 050 553,15 zł825 348,91 zł40,25% LGD "Bory Tucholskie" 1 746 003,00 zł604 678,22 zł34,63% LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" 767 427,00 zł318 964,03 zł41,56% Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ 1 206 458,00 zł713 926,65 zł59,18% Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" 2 476 074,00 zł764 455,38 zł30,87% Stowarzyszenie "Nasza Krajna" 1 002 008,00 zł460 051,01 zł45,91% LGD "Pałuki Wspólna Sprawa" 1 767 347,00 zł572 685,81 zł32,40% LGD "Dorzecza Zgłowiączki" 2 174 047,23 zł929 914,06 zł42,77% Suma / średnia wojewódzka % 29 287 411,38 zł11 030 686,40 zł37,66% Poziom wykorzystania środków w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

4 Procent wykorzystania środków w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

5 LGDLimit środki zakontraktowane środki zrefundowane wykorzystanie środków % (zakontraktowane) wykorzystanie środków % (zrefundowane) Liczba ogłoszonych konkursów Liczba złożonych wniosków Fundacja "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" 593 177,60 zł - zł 0,00% 20 Fundacja LGD "Ziemia Gotyku" 500 000,00 zł - zł 0,00% 28 LGD "Zakole Dolnej Wisły" 500 000,00 zł 73 300,00 zł 14,66% 38 LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" 1 443 765,00 zł 852 546,50 zł - zł59,05%0,00% 317 Stowarzyszenie LGD " Czarnoziem na Soli" 1 030 880,40 zł - zł 0,00% 10 Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" 377 372,00 zł - zł 0,00% 14 LGD " Trzy Doliny" 1 600 000,00 zł 100 000,00 zł - zł6,25%0,00% 26 LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" 427 958,80 zł 180 900,00 zł 17 000,00 zł42,27%3,97% 24 Stowarzyszenie LGD " Pojezierze Brodnickie" 409 085,60 zł 100 000,00 zł 24,44% 34 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" 563 133,60 zł 100 000,00 zł 17,76% 21 Stowarzyszenie LGD"Dolina Drwęcy" 377 700,00 zł 100 000,00 zł - zł26,48%0,00% 21 Fundacja LGD "Wieczno" 620 000,00 zł 50 000,00 zł - zł8,06%0,00% 21 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe 820 549,20 zł 212 495,00 zł - zł25,90%0,00% 15 LGD "Bory Tucholskie" 698 402,00 zł 103 963,00 zł - zł14,89%0,00% 25 LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" 200 000,00 zł - zł 0,00% 10 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ 482 583,20 zł 7 199,50 zł - zł1,49%0,00% 33 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" 1 000 000,00 zł 100 000,00 zł 10,00% 210 Stowarzyszenie "Nasza Krajna" 400 803,20 zł - zł 0,00% 30 LGD "Pałuki Wspólna Sprawa" 1 399 700,00 zł 492 300,00 zł 48 500,00 zł35,17%3,47% 27 LGD "Dorzecza Zgłowiączki" 870 858,40 zł 131 000,00 zł - zł15,04%0,00% 22 Suma / średnia wojewódzka % 14 315 969,00 zł 2 603 704,00 zł 438 800,00 zł18,19%3,07%4180 Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

6 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – środki zakontraktowane

7 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Średnia 3 %

8 LGDLimit środki zakontraktowane środki zrefundowane wykorzystanie środków % (zakontraktowane) wykorzystanie środków % (zrefundowane) Liczba ogłoszonych konkursów Liczba złożonych wniosków Fundacja "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" 889 766,40 zł - zł 0,00% 23 Fundacja LGD "Ziemia Gotyku" 500 000,00 zł - zł 0,00% 23 LGD "Zakole Dolnej Wisły" 500 000,00 zł 234 583,00 zł - zł46,92%0,00% 27 LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" 1 155 012,00 zł 100 000,00 zł 8,66% 310 Stowarzyszenie LGD " Czarnoziem na Soli" 1 030 880,40 zł 195 073,50 zł - zł18,92%0,00% 28 Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" 1 132 113,00 zł 328 258,50 zł - zł29,00%0,00% 19 LGD " Trzy Doliny" 2 200 000,00 zł - zł 0,00% 25 LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" 427 958,80 zł - zł 0,00% 25 Stowarzyszenie LGD " Pojezierze Brodnickie" 409 085,60 zł - zł 0,00% 34 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" 563 133,60 zł - zł 0,00% 21 Stowarzyszenie LGD"Dolina Drwęcy" 377 700,00 zł - zł 0,00% 21 Fundacja LGD "Wieczno" 620 000,00 zł - zł 0,00% 20 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe 820 549,20 zł - zł 0,00% 13 LGD "Bory Tucholskie" 698 402,00 zł - zł 0,00% 22 LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" 200 000,00 zł - zł 0,00% 10 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ 482 583,20 zł 88 076,00 zł - zł18,25%0,00% 31 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" 1 200 000,00 zł - zł 0,00% 25 Stowarzyszenie "Nasza Krajna" 400 803,20 zł - zł 0,00% 33 LGD "Pałuki Wspólna Sprawa" 1 400 650,00 zł 100 000,00 zł - zł7,14%0,00% 210 LGD "Dorzecza Zgłowiączki" 870 858,40 zł - zł 0,00% 34 Suma / średnia wojewódzka % 15 879 495,80 zł 1 045 991,00 zł 100 000,00 zł6,59%0,63%4284 Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

9 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – środki zakontraktowane Średnia 7 %

10 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – środki zrefundowane Średnia 0,6 %

11 LGDLimit środki zakontraktowane środki zrefundowane wykorzystanie środków % (zakontraktowa ne) wykorzystanie środków % (zrefundowane) Liczba ogłoszonych konkursów Liczba złożonych wniosków Fundacja "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" 2 965 888,00 zł 933 503,00 zł266 124,00 zł31,47%8,97% 314 Fundacja LGD "Ziemia Gotyku" 1 200 000,00 zł 648 230,80 zł100,00%54,02% 410 LGD "Zakole Dolnej Wisły" 1 500 000,00 zł 1 459 205,00 zł758 144,00 zł97,28%50,54% 29 LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" 2 310 024,00 zł 2 296 030,00 zł610 638,00 zł99,39%26,43% 213 Stowarzyszenie LGD " Czarnoziem na Soli" 5 903 390,00 zł 4 900 886,00 zł3 465 107,41 zł83,02%58,70% 214 Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" 1 698 175,00 zł 1 328 743,00 zł477 627,00 zł78,25%28,13% 13 LGD " Trzy Doliny" 5 337 809,91 zł 2 360 777,00 zł1 240 823,64 zł44,23%23,25% 324 LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" 2 995 711,60 zł 1 826 007,08 zł100,00%60,95% 213 Stowarzyszenie LGD " Pojezierze Brodnickie" 2 045 428,00 zł 1 654 083,00 zł732 276,00 zł80,87%35,80% 213 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" 2 064 823,20 zł 1 440 348,00 zł979 628,88 zł69,76%47,44% 29 Stowarzyszenie LGD"Dolina Drwęcy" 2 001 400,00 zł 480 479,42 zł100,00%24,01% 212 Fundacja LGD "Wieczno" 3 895 892,00 zł 2 353 844,00 zł959 731,00 zł60,42%24,63% 217 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe 3 000 000,00 zł 2 688 476,00 zł1 335 884,63 zł89,62%44,53% 29 LGD "Bory Tucholskie" 2 793 604,00 zł 1 663 368,27 zł100,00%59,54% 212 LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" 2 216 093,45 zł 944 834,00 zł100,00%42,64% 28 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ 3 060 665,60 zł 2 982 168,00 zł1 353 267,12 zł97,44%44,21% 318 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" 4 500 000,00 zł 3 998 098,00 zł851 649,63 zł88,85%18,93% 311 Stowarzyszenie "Nasza Krajna" 1 603 212,80 zł 582 172,00 zł175 619,00 zł36,31%10,95% 313 LGD "Pałuki Wspólna Sprawa" 3 641 521,06 zł 1 618 813,00 zł316 802,00 zł44,45%8,70% 216 LGD "Dorzecza Zgłowiączki" 4 354 292,00 zł 3 823 954,00 zł1 795 951,64 zł87,82%41,25% 217 Suma / średnia wojewódzka % 59 087 930,62 zł45 669 103,60 zł20 882 193,52 zł77,29%35,34%46255 Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

12 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Procent wykorzystania środków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (środki zakontraktowane)

13 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Procent wykorzystania środków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (środki zrefundowane)

14 LGDLimit środki zakontraktowane środki zrefundowane wykorzystanie środków % (zakontraktowane) wykorzystanie środków % (zrefundowane) Liczba ogłoszonych konkursów Liczba złożonych wniosków Fundacja "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" 1 482 944,00 zł 239 679,06 zł 126 804,28 zł 16,16%8,55% 386 Fundacja LGD "Ziemia Gotyku" 1 084 888,00 zł 543 105,40 zł 292 831,76 zł 50,06%26,99% 371 LGD "Zakole Dolnej Wisły" 698 584,00 zł 214 318,48 zł 109 588,26 zł 30,68%15,69% 233 LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" 866 259,00 zł 501 592,88 zł 97 890,10 zł 57,90%11,30% 354 Stowarzyszenie LGD " Czarnoziem na Soli" 2 343 653,20 zł 713 382,33 zł 346 384,44 zł 30,44%14,78% 263 Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" 566 052,00 zł 56 630,00 zł 56 175,00 zł 10,00%9,92% 227 LGD " Trzy Doliny" 1 262 518,09 zł 408 295,45 zł 108 616,87 zł 32,34%8,60% 255 LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" 427 958,80 zł 193 760,85 zł 135 240,32 zł 45,28%31,60% 213 Stowarzyszenie LGD " Pojezierze Brodnickie" 1 227 256,80 zł 266 015,53 zł 87 117,86 zł 21,68%7,10% 347 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" 563 133,60 zł 110 074,00 zł 52 205,95 zł 19,55%9,27% 221 Stowarzyszenie LGD"Dolina Drwęcy" 1 019 464,00 zł 206 724,84 zł 52 359,67 zł 20,28%5,14% 223 Fundacja LGD "Wieczno" 680 000,00 zł 189 443,04 zł 46 212,98 zł 27,86%6,80% 217 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe 3 564 393,60 zł 732 817,20 zł 266 860,52 zł 20,56%7,49% 280 LGD "Bory Tucholskie" 2 793 604,00 zł 1 090 490,29 zł 225 017,86 zł 39,04%8,05% 3152 LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" 453 614,55 zł 193 036,84 zł 138 105,40 zł 42,56%30,45% 213 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ 800 000,00 zł 386 592,07 zł 201 547,04 zł 48,32%25,19% 336 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" 3 204 000,00 zł 438 488,31 zł 171 434,19 zł 13,69%5,35% 387 Stowarzyszenie "Nasza Krajna" 1 603 212,80 zł 386 233,44 zł 86 054,71 zł 24,09%5,37% 339 LGD "Pałuki Wspólna Sprawa" 627 516,94 zł 312 129,41 zł 102 350,15 zł 49,74%16,31% 268 LGD "Dorzecza Zgłowiączki" 2 612 575,19 zł 1 208 335,49 zł 380 986,11 zł 46,25%14,58% 283 Suma / średnia wojewódzka % 27 881 628,57 zł8 391 144,91 zł 3 083 783,47 zł30,10%11,06%481068 Poziom wykorzystania środków w ramach „małych projektów”

15 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Procent wykorzystania środków w ramach „małych projektów” (środki zakontraktowane)

16 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Procent wykorzystania środków w ramach „małych projektów” (środki zrefundowane)

17 Rodzaje operacji w „małych projektach” według zawartych umów Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

18 Struktura beneficjentów małych projektów według zawartych umów

19 Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Projekty współpracy” Obecnie zostały złożone do SW 3 Projekty współpracy na łączną kwotę 766 792,48 zł. LGD Limit Liczba zawartych umów środki zakontraktowane środki zrefundowane wykorzystanie środków % (zakontraktowane) wykorzystanie środków % (zrefundowane) Fundacja "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" 153 408,00 zł 1 7 081,00 zł 7 078,65 zł 4,62%4,61% Fundacja LGD "Ziemia Gotyku" 84 954,00 zł 1 6 360,95 zł 7,49% LGD "Zakole Dolnej Wisły" 82 722,00 zł 1 10 708,00 zł 10 693,35 zł 12,94%12,93% LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" 149 355,00 zł 1 15 906,00 zł 15 904,55 zł 10,65% Stowarzyszenie LGD " Czarnoziem na Soli" 266 607,00 zł 1 31 983,84 zł 31 982,96 zł 12,00% Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" 97 596,00 zł 1 15 518,00 zł 15 513,90 zł 15,90% LGD " Trzy Doliny" 268 974,00 zł 1 14 580,10 zł 14 574,37 zł 5,42% LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" 110 679,00 zł 1 7 434,00 zł 7 432,30 zł 6,72% Stowarzyszenie LGD " Pojezierze Brodnickie" 105 798,00 zł 1 9 868,00 zł 9 864,60 zł 9,33%9,32% Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" 97 092,00 zł 1 6 503,55 zł 6 499,36 zł 6,70%6,69% Stowarzyszenie LGD"Dolina Drwęcy" 97 662,00 zł 1 12 526,00 zł 12 521,90 zł 12,83%12,82% Fundacja LGD "Wieczno" 150 411,00 zł 1 5 863,00 zł 5 860,95 zł 3,90% Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe 212 211,00 zł 1 19 439,00 zł 19 007,90 zł 9,16%8,96% LGD "Bory Tucholskie" 180 621,00 zł 1 6 863,00 zł 6 860,95 zł 3,80% LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" 79 389,00 zł 1 17 017,00 zł 16 015,05 zł 21,43%20,17% Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ 124 806,00 zł 1 31 591,00 zł 25,31% Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" 256 000,00 zł 3 123 383,47 zł 26 924,99 zł 48,20%10,52% Stowarzyszenie "Nasza Krajna" 103 656,00 zł 1 18 802,60 zł 18 798,05 zł 18,14% LGD "Pałuki Wspólna Sprawa" 182 829,00 zł 1 14 884,90 zł 14 882,47 zł 8,14% LGD "Dorzecza Zgłowiączki" 225 222,00 zł 1 13 726,00 zł 13 721,90 zł 6,09% Suma / średnia wojewódzka % 3 029 992,00 zł22390 039,41 zł292 090,15 zł12,87%9,64%

20 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Procent wykorzystania środków w ramach działania „Projekty współpracy” (środki zakontraktowane)

21 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Procent wykorzystania środków w ramach działania „Projekty współpracy” (środki zrefundowane)

22 Wykorzystanie środków ogółem działanie 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju - zakontraktowane Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Średnia 49 %

23 Wykorzystanie środków ogółem działanie 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju- zrefundowane

24 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania osi IV LEADER PROW 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na dzień 14 sierpnia 2012 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google