Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania osi IV LEADER PROW 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na dzień 14 sierpnia 2012 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania osi IV LEADER PROW 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na dzień 14 sierpnia 2012 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania osi IV LEADER PROW w Województwie Kujawsko-Pomorskim na dzień 14 sierpnia 2012 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Poziom zakontraktowania środków

3 LGDLimitśrodki zrefundowane wykorzystanie środków % (zrefundowane) Fundacja "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" ,00 zł ,64 zł40,70% Fundacja LGD "Ziemia Gotyku" ,00 zł ,86 zł45,99% LGD "Zakole Dolnej Wisły" ,00 zł ,47 zł41,94% LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" ,00 zł ,18 zł33,59% Stowarzyszenie LGD " Czarnoziem na Soli" ,00 zł ,04 zł38,62% Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" ,00 zł ,83 zł47,31% LGD " Trzy Doliny" ,00 zł ,75 zł38,29% LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" ,00 zł ,86 zł36,31% Stowarzyszenie LGD " Pojezierze Brodnickie" ,00 zł ,07 zł10,51% Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" ,00 zł ,46 zł26,35% Stowarzyszenie LGD"Dolina Drwęcy" ,00 zł ,61 zł32,15% Fundacja LGD "Wieczno" ,00 zł ,56 zł38,17% Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe ,15 zł ,91 zł40,25% LGD "Bory Tucholskie" ,00 zł ,22 zł34,63% LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" ,00 zł ,03 zł41,56% Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ ,00 zł ,65 zł59,18% Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" ,00 zł ,38 zł30,87% Stowarzyszenie "Nasza Krajna" ,00 zł ,01 zł45,91% LGD "Pałuki Wspólna Sprawa" ,00 zł ,81 zł32,40% LGD "Dorzecza Zgłowiączki" ,23 zł ,06 zł42,77% Suma / średnia wojewódzka % ,38 zł ,40 zł37,66% Poziom wykorzystania środków w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

4 Procent wykorzystania środków w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

5 LGDLimit środki zakontraktowane środki zrefundowane wykorzystanie środków % (zakontraktowane) wykorzystanie środków % (zrefundowane) Liczba ogłoszonych konkursów Liczba złożonych wniosków Fundacja "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" ,60 zł - zł 0,00% 20 Fundacja LGD "Ziemia Gotyku" ,00 zł - zł 0,00% 28 LGD "Zakole Dolnej Wisły" ,00 zł ,00 zł 14,66% 38 LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" ,00 zł ,50 zł - zł59,05%0,00% 317 Stowarzyszenie LGD " Czarnoziem na Soli" ,40 zł - zł 0,00% 10 Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" ,00 zł - zł 0,00% 14 LGD " Trzy Doliny" ,00 zł ,00 zł - zł6,25%0,00% 26 LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" ,80 zł ,00 zł ,00 zł42,27%3,97% 24 Stowarzyszenie LGD " Pojezierze Brodnickie" ,60 zł ,00 zł 24,44% 34 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" ,60 zł ,00 zł 17,76% 21 Stowarzyszenie LGD"Dolina Drwęcy" ,00 zł ,00 zł - zł26,48%0,00% 21 Fundacja LGD "Wieczno" ,00 zł ,00 zł - zł8,06%0,00% 21 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe ,20 zł ,00 zł - zł25,90%0,00% 15 LGD "Bory Tucholskie" ,00 zł ,00 zł - zł14,89%0,00% 25 LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" ,00 zł - zł 0,00% 10 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ ,20 zł 7 199,50 zł - zł1,49%0,00% 33 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" ,00 zł ,00 zł 10,00% 210 Stowarzyszenie "Nasza Krajna" ,20 zł - zł 0,00% 30 LGD "Pałuki Wspólna Sprawa" ,00 zł ,00 zł ,00 zł35,17%3,47% 27 LGD "Dorzecza Zgłowiączki" ,40 zł ,00 zł - zł15,04%0,00% 22 Suma / średnia wojewódzka % ,00 zł ,00 zł ,00 zł18,19%3,07%4180 Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

6 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – środki zakontraktowane

7 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Średnia 3 %

8 LGDLimit środki zakontraktowane środki zrefundowane wykorzystanie środków % (zakontraktowane) wykorzystanie środków % (zrefundowane) Liczba ogłoszonych konkursów Liczba złożonych wniosków Fundacja "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" ,40 zł - zł 0,00% 23 Fundacja LGD "Ziemia Gotyku" ,00 zł - zł 0,00% 23 LGD "Zakole Dolnej Wisły" ,00 zł ,00 zł - zł46,92%0,00% 27 LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" ,00 zł ,00 zł 8,66% 310 Stowarzyszenie LGD " Czarnoziem na Soli" ,40 zł ,50 zł - zł18,92%0,00% 28 Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" ,00 zł ,50 zł - zł29,00%0,00% 19 LGD " Trzy Doliny" ,00 zł - zł 0,00% 25 LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" ,80 zł - zł 0,00% 25 Stowarzyszenie LGD " Pojezierze Brodnickie" ,60 zł - zł 0,00% 34 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" ,60 zł - zł 0,00% 21 Stowarzyszenie LGD"Dolina Drwęcy" ,00 zł - zł 0,00% 21 Fundacja LGD "Wieczno" ,00 zł - zł 0,00% 20 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe ,20 zł - zł 0,00% 13 LGD "Bory Tucholskie" ,00 zł - zł 0,00% 22 LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" ,00 zł - zł 0,00% 10 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ ,20 zł ,00 zł - zł18,25%0,00% 31 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" ,00 zł - zł 0,00% 25 Stowarzyszenie "Nasza Krajna" ,20 zł - zł 0,00% 33 LGD "Pałuki Wspólna Sprawa" ,00 zł ,00 zł - zł7,14%0,00% 210 LGD "Dorzecza Zgłowiączki" ,40 zł - zł 0,00% 34 Suma / średnia wojewódzka % ,80 zł ,00 zł ,00 zł6,59%0,63%4284 Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

9 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – środki zakontraktowane Średnia 7 %

10 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – środki zrefundowane Średnia 0,6 %

11 LGDLimit środki zakontraktowane środki zrefundowane wykorzystanie środków % (zakontraktowa ne) wykorzystanie środków % (zrefundowane) Liczba ogłoszonych konkursów Liczba złożonych wniosków Fundacja "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" ,00 zł ,00 zł ,00 zł31,47%8,97% 314 Fundacja LGD "Ziemia Gotyku" ,00 zł ,80 zł100,00%54,02% 410 LGD "Zakole Dolnej Wisły" ,00 zł ,00 zł ,00 zł97,28%50,54% 29 LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" ,00 zł ,00 zł ,00 zł99,39%26,43% 213 Stowarzyszenie LGD " Czarnoziem na Soli" ,00 zł ,00 zł ,41 zł83,02%58,70% 214 Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" ,00 zł ,00 zł ,00 zł78,25%28,13% 13 LGD " Trzy Doliny" ,91 zł ,00 zł ,64 zł44,23%23,25% 324 LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" ,60 zł ,08 zł100,00%60,95% 213 Stowarzyszenie LGD " Pojezierze Brodnickie" ,00 zł ,00 zł ,00 zł80,87%35,80% 213 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" ,20 zł ,00 zł ,88 zł69,76%47,44% 29 Stowarzyszenie LGD"Dolina Drwęcy" ,00 zł ,42 zł100,00%24,01% 212 Fundacja LGD "Wieczno" ,00 zł ,00 zł ,00 zł60,42%24,63% 217 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe ,00 zł ,00 zł ,63 zł89,62%44,53% 29 LGD "Bory Tucholskie" ,00 zł ,27 zł100,00%59,54% 212 LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" ,45 zł ,00 zł100,00%42,64% 28 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ ,60 zł ,00 zł ,12 zł97,44%44,21% 318 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" ,00 zł ,00 zł ,63 zł88,85%18,93% 311 Stowarzyszenie "Nasza Krajna" ,80 zł ,00 zł ,00 zł36,31%10,95% 313 LGD "Pałuki Wspólna Sprawa" ,06 zł ,00 zł ,00 zł44,45%8,70% 216 LGD "Dorzecza Zgłowiączki" ,00 zł ,00 zł ,64 zł87,82%41,25% 217 Suma / średnia wojewódzka % ,62 zł ,60 zł ,52 zł77,29%35,34%46255 Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

12 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Procent wykorzystania środków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (środki zakontraktowane)

13 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Procent wykorzystania środków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (środki zrefundowane)

14 LGDLimit środki zakontraktowane środki zrefundowane wykorzystanie środków % (zakontraktowane) wykorzystanie środków % (zrefundowane) Liczba ogłoszonych konkursów Liczba złożonych wniosków Fundacja "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" ,00 zł ,06 zł ,28 zł 16,16%8,55% 386 Fundacja LGD "Ziemia Gotyku" ,00 zł ,40 zł ,76 zł 50,06%26,99% 371 LGD "Zakole Dolnej Wisły" ,00 zł ,48 zł ,26 zł 30,68%15,69% 233 LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" ,00 zł ,88 zł ,10 zł 57,90%11,30% 354 Stowarzyszenie LGD " Czarnoziem na Soli" ,20 zł ,33 zł ,44 zł 30,44%14,78% 263 Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" ,00 zł ,00 zł ,00 zł 10,00%9,92% 227 LGD " Trzy Doliny" ,09 zł ,45 zł ,87 zł 32,34%8,60% 255 LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" ,80 zł ,85 zł ,32 zł 45,28%31,60% 213 Stowarzyszenie LGD " Pojezierze Brodnickie" ,80 zł ,53 zł ,86 zł 21,68%7,10% 347 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" ,60 zł ,00 zł ,95 zł 19,55%9,27% 221 Stowarzyszenie LGD"Dolina Drwęcy" ,00 zł ,84 zł ,67 zł 20,28%5,14% 223 Fundacja LGD "Wieczno" ,00 zł ,04 zł ,98 zł 27,86%6,80% 217 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe ,60 zł ,20 zł ,52 zł 20,56%7,49% 280 LGD "Bory Tucholskie" ,00 zł ,29 zł ,86 zł 39,04%8,05% 3152 LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" ,55 zł ,84 zł ,40 zł 42,56%30,45% 213 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ ,00 zł ,07 zł ,04 zł 48,32%25,19% 336 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" ,00 zł ,31 zł ,19 zł 13,69%5,35% 387 Stowarzyszenie "Nasza Krajna" ,80 zł ,44 zł ,71 zł 24,09%5,37% 339 LGD "Pałuki Wspólna Sprawa" ,94 zł ,41 zł ,15 zł 49,74%16,31% 268 LGD "Dorzecza Zgłowiączki" ,19 zł ,49 zł ,11 zł 46,25%14,58% 283 Suma / średnia wojewódzka % ,57 zł ,91 zł ,47 zł30,10%11,06% Poziom wykorzystania środków w ramach „małych projektów”

15 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Procent wykorzystania środków w ramach „małych projektów” (środki zakontraktowane)

16 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Procent wykorzystania środków w ramach „małych projektów” (środki zrefundowane)

17 Rodzaje operacji w „małych projektach” według zawartych umów Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

18 Struktura beneficjentów małych projektów według zawartych umów

19 Poziom wykorzystania środków w ramach działania „Projekty współpracy” Obecnie zostały złożone do SW 3 Projekty współpracy na łączną kwotę ,48 zł. LGD Limit Liczba zawartych umów środki zakontraktowane środki zrefundowane wykorzystanie środków % (zakontraktowane) wykorzystanie środków % (zrefundowane) Fundacja "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" ,00 zł ,00 zł 7 078,65 zł 4,62%4,61% Fundacja LGD "Ziemia Gotyku" ,00 zł ,95 zł 7,49% LGD "Zakole Dolnej Wisły" ,00 zł ,00 zł ,35 zł 12,94%12,93% LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" ,00 zł ,00 zł ,55 zł 10,65% Stowarzyszenie LGD " Czarnoziem na Soli" ,00 zł ,84 zł ,96 zł 12,00% Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" ,00 zł ,00 zł ,90 zł 15,90% LGD " Trzy Doliny" ,00 zł ,10 zł ,37 zł 5,42% LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" ,00 zł ,00 zł 7 432,30 zł 6,72% Stowarzyszenie LGD " Pojezierze Brodnickie" ,00 zł ,00 zł 9 864,60 zł 9,33%9,32% Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" ,00 zł ,55 zł 6 499,36 zł 6,70%6,69% Stowarzyszenie LGD"Dolina Drwęcy" ,00 zł ,00 zł ,90 zł 12,83%12,82% Fundacja LGD "Wieczno" ,00 zł ,00 zł 5 860,95 zł 3,90% Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe ,00 zł ,00 zł ,90 zł 9,16%8,96% LGD "Bory Tucholskie" ,00 zł ,00 zł 6 860,95 zł 3,80% LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" ,00 zł ,00 zł ,05 zł 21,43%20,17% Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ ,00 zł ,00 zł 25,31% Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" ,00 zł ,47 zł ,99 zł 48,20%10,52% Stowarzyszenie "Nasza Krajna" ,00 zł ,60 zł ,05 zł 18,14% LGD "Pałuki Wspólna Sprawa" ,00 zł ,90 zł ,47 zł 8,14% LGD "Dorzecza Zgłowiączki" ,00 zł ,00 zł ,90 zł 6,09% Suma / średnia wojewódzka % ,00 zł ,41 zł ,15 zł12,87%9,64%

20 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Procent wykorzystania środków w ramach działania „Projekty współpracy” (środki zakontraktowane)

21 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Procent wykorzystania środków w ramach działania „Projekty współpracy” (środki zrefundowane)

22 Wykorzystanie środków ogółem działanie 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju - zakontraktowane Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Średnia 49 %

23 Wykorzystanie środków ogółem działanie 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju- zrefundowane

24 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania osi IV LEADER PROW 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na dzień 14 sierpnia 2012 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google