Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otoczenie organizacji, strategia organizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otoczenie organizacji, strategia organizacji"— Zapis prezentacji:

1 Otoczenie organizacji, strategia organizacji
Otoczenie bliższe (model 5 sił Portera, 4 strategie rynkowe) i dalsze otoczenie organizacji (analiza PEST), analiza SWOT

2 Otoczenie bliższe- model 5 sił Portera
Siła przetargowa dostawców Groźba substytutów Zagrożenie nowych wejść Siła przetargowa nabywców Rywalizacja między istniejącymi firmami Bariery wejścia

3 Model 5 sił Portera – C. D. 1. Analiza otoczenia bliższego (sektorowego) – - wpływa na organizację, a jednocześnie sama organizacja może doprowadzić do jego zmian. 2. Bariery wejścia Ekonomia skali Inwestycje Lojalność nabywców Brak kanałów dystrybucji Dodatkowy element Modelu 5 sił Portera – znaczenie komplementariuszy

4 Analiza otoczenia bliższego – 4 alternatywne strategie rynkowe Portera
Przewaga konkurencyjna - koszty Przewaga konkurencyjna - zróżnicowanie Przywództwo w zakresie kosztów (cost leadership) Przywództwo w zakresie zróżnicowania (differentiation) Szeroki obszar konkurencji Wąski obszar konkurencji Koncentrowanie się na wybranych segmentach rynku (cost focus) Koncentrowanie się na wybranych segmentach rynku (differentiation focus)

5 Prognozowanie trendów
Analiza PEST Otoczenie dalsze organizacji – czynniki, od których uzależniona jest organizacja, na które nie ma bezpośredniego wpływu. Otoczenie polityczno – prawne Otocznie ekonomiczne Otoczenie społeczno – kulturowe Otoczenie technologiczne Prognozowanie trendów

6 Analiza PEST Otoczenie polityczno – prawne: (P)
Zasady funkcjonowania spółek Prawo zamówień publicznych Prawo pracy Prawo własności intelektualnej Regulacje wynikające z członkowstwa w UE Grupy nacisku, lobbing Otoczenie ekonomiczne (E): Sytuacja makroekonomiczna PKB, tempo wzrostu PKB Stopa inflacji Stopa bezrobocia Poziom stóp procentowych Wskaźnik inflacji Zmiany na rynkach międzynarodowych (np. cła, BDI)

7 Analiza PEST Otoczenie Społeczno – kulturowe (S):
Kryteria segmentacji rynku np.: przedziały wiekowe, wykształcenie. Procesy demograficzne np.: migracje. Kultura, tradycja, wartości. Otoczenie Technologiczne (T): Dostępność nowych technologii i umiejętność ich wykorzystania. Infrastruktura transportowa, energetyczna, usługi dla biznesu. Rządowe inwestycje w nowe technologie.

8 Metody prognozowania trendów
Ekstrapolacja trendów Modele symulacyjne Metoda delficka Metoda scenariuszowa Foresight – przewidywanie połączone z z działaniami, które mogą kształtować otoczenie.

9 Analiza SWOT Otoczenie to źródło ograniczeń i szans dla organizacji.
Analiza PETS, model 5 sił Portera pozwalają stworzyć listę czynników, które można traktować jako szanse i zagrożenia. Analiza SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) 1. Obecny stan organizacji (silne i słabe strony) 2. Szanse i zagrożenia płynące z otoczenia. 3. Benchmarking

10

11

12

13 Którą ze strategii rynkowych wg Portera można zidentyfikować w koncepcji biznesowej Mrs. Sporty?


Pobierz ppt "Otoczenie organizacji, strategia organizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google