Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otoczenie bliższe (model 5 sił Portera, 4 strategie rynkowe) i dalsze otoczenie organizacji (analiza PEST), analiza SWOT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otoczenie bliższe (model 5 sił Portera, 4 strategie rynkowe) i dalsze otoczenie organizacji (analiza PEST), analiza SWOT."— Zapis prezentacji:

1 Otoczenie bliższe (model 5 sił Portera, 4 strategie rynkowe) i dalsze otoczenie organizacji (analiza PEST), analiza SWOT

2 Siła przetargowa dostawców Groźba substytutów Zagrożenie nowych wejść Siła przetargowa nabywców Rywalizacja między istniejącymi firmami Bariery wejścia

3 1. Analiza otoczenia bliższego (sektorowego) – - wpływa na organizację, a jednocześnie sama organizacja może doprowadzić do jego zmian. 2. Bariery wejścia Ekonomia skali Inwestycje Lojalność nabywców Brak kanałów dystrybucji Dodatkowy element Modelu 5 sił Portera – znaczenie komplementariuszy

4 Przewaga konkurencyjna - zróżnicowanie Przewaga konkurencyjna - koszty Koncentrowanie się na wybranych segmentach rynku (differentiation focus ) Szeroki obszar konkurencji Przywództwo w zakresie kosztów (cost leadership ) Przywództwo w zakresie zróżnicowania (differentiation ) Wąski obszar konkurencji Koncentrowanie się na wybranych segmentach rynku (cost focus)

5  Otoczenie dalsze organizacji – czynniki, od których uzależniona jest organizacja, na które nie ma bezpośredniego wpływu. ◦ Otoczenie polityczno – prawne ◦ Otocznie ekonomiczne ◦ Otoczenie społeczno – kulturowe ◦ Otoczenie technologiczne Prognozowanie trendów

6  Otoczenie polityczno – prawne: (P) ◦ Zasady funkcjonowania spółek ◦ Prawo zamówień publicznych ◦ Prawo pracy ◦ Prawo własności intelektualnej ◦ Regulacje wynikające z członkowstwa w UE ◦ Grupy nacisku, lobbing  Otoczenie ekonomiczne (E): ◦ Sytuacja makroekonomiczna ◦ PKB, tempo wzrostu PKB ◦ Stopa inflacji ◦ Stopa bezrobocia ◦ Poziom stóp procentowych ◦ Wskaźnik inflacji ◦ Zmiany na rynkach międzynarodowych (np. cła, BDI)

7  Otoczenie S połeczno – kulturowe (S): ◦ Kryteria segmentacji rynku np.: przedziały wiekowe, wykształcenie. ◦ Procesy demograficzne np.: migracje. ◦ Kultura, tradycja, wartości.  Otoczenie T echnologiczne (T): ◦ Dostępność nowych technologii i umiejętność ich wykorzystania. ◦ Infrastruktura transportowa, energetyczna, usługi dla biznesu. ◦ Rządowe inwestycje w nowe technologie.

8  Ekstrapolacja trendów  Modele symulacyjne  Metoda delficka  Metoda scenariuszowa  Foresight – przewidywanie połączone z z działaniami, które mogą kształtować otoczenie.

9  Otoczenie to źródło ograniczeń i szans dla organizacji.  Analiza PETS, model 5 sił Portera pozwalają stworzyć listę czynników, które można traktować jako szanse i zagrożenia.  Analiza SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) ◦ 1. Obecny stan organizacji (silne i słabe strony) ◦ 2. Szanse i zagrożenia płynące z otoczenia. ◦ 3. Benchmarking

10

11

12

13  Którą ze strategii rynkowych wg Portera można zidentyfikować w koncepcji biznesowej Mrs. Sporty?


Pobierz ppt "Otoczenie bliższe (model 5 sił Portera, 4 strategie rynkowe) i dalsze otoczenie organizacji (analiza PEST), analiza SWOT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google