Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

– co się zmienia w ustawie..  obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,  prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,  obowiązku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "– co się zmienia w ustawie..  obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,  prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,  obowiązku."— Zapis prezentacji:

1 – co się zmienia w ustawie.

2  obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,  prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,  obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,  prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

3 w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są:

4  dzieci 6 letnie zgodnie z wolą rodziców:  jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo  posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

5  które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy pierwszej szkoły podstawowej mogą w roku szkolnym 2016/2017 ponownie uczęszczać do klasy pierwszej. W tym celu rodzice muszą złożyć wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 roku.  Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej.  Jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole do której uczęszcza, wobec dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

6  które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 roku, będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.


Pobierz ppt "– co się zmienia w ustawie..  obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,  prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,  obowiązku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google