Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBOWIĄZKOWEPRAKTYKIZAWODOWE INFORMACJE OGÓLNE. praktyki zawodowe integralny element studiów I stopnia integralny element studiów I stopnia wymiar: 120.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBOWIĄZKOWEPRAKTYKIZAWODOWE INFORMACJE OGÓLNE. praktyki zawodowe integralny element studiów I stopnia integralny element studiów I stopnia wymiar: 120."— Zapis prezentacji:

1 OBOWIĄZKOWEPRAKTYKIZAWODOWE INFORMACJE OGÓLNE

2 praktyki zawodowe integralny element studiów I stopnia integralny element studiów I stopnia wymiar: 120 godzin wymiar: 120 godzin realizacja: do końca IV semestru realizacja: do końca IV semestru osoba odpowiedzialna: Koordynator Praktyk osoba odpowiedzialna: Koordynator Praktyk Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych –obowiązuje od 1 października 2010

3 Koordynator Praktyk dr Katarzyna Peter-Bombik dr Katarzyna Peter-Bombik –deklaracje praktyk dla I roku –opieka nad praktykami – rok I i II –wydawanie umów i dzienników praktyk –opiniowanie podań (zaliczenie w poczet praktyk) –opiniowanie innych podań dotyczących praktyk –zaliczanie praktyk –wpis zaliczenia w systemie USOS

4 praktyki zawodowe – formy praktyki w Instytucjach praktyki w Instytucjach  publicznych lub społecznych zaliczenie w poczet praktyk wykonywanej pracy lub odbytego stażu zaliczenie w poczet praktyk wykonywanej pracy lub odbytego stażu  w wymiarze minimum 120 godzin zaliczenie w poczet praktyk działań organizacyjnych na rzecz ISP zaliczenie w poczet praktyk działań organizacyjnych na rzecz ISP  w tym udziału w organizacji konferencji naukowych

5 kolejność działań (1) złożenie wstępnej deklaracji praktyk złożenie wstępnej deklaracji praktyk  na spotkaniu informacyjnym dot. praktyk  w terminie późniejszym na dyżurze Koordynatora Praktyk  nie później niż do końca II semestru  warunek zaliczenia I roku  deklaracja dostępna na stronie ISP –plik: deklaracja praktyk

6 DEKLARACJA PRAKTYK

7 kolejność działań (1a) wypełnienie wstępnej deklaracji praktyk wypełnienie wstępnej deklaracji praktyk  uzupełnienie danych kontaktowych Studenta na s.1 deklaracji  podpis Studenta –na s.1 deklaracji –na s.2 deklaracji

8

9 kolejność działań (1b) jeżeli brak informacji o Instytucji, należy: zaznaczyć na s.1 opcję „a” (s.1 deklaracji) zaznaczyć na s.1 opcję „a” (s.1 deklaracji) wpisać na s.2 „do ustalenia” w miejscu: wpisać na s.2 „do ustalenia” w miejscu: –nazwa Instytucji –adres Instytucji –osoba kierująca Instytucją –opiekun praktyk w Instytucji wpisać obowiązującą ilość godzin (120) wpisać obowiązującą ilość godzin (120) wpisać orientacyjny termin (wakacje, rok …..) wpisać orientacyjny termin (wakacje, rok …..) po ustaleniu szczegółów (ew. zmianie danych) Student musi wypełnić nową deklarację i dostarczyć ją do Koordynatora Praktyk po ustaleniu szczegółów (ew. zmianie danych) Student musi wypełnić nową deklarację i dostarczyć ją do Koordynatora Praktyk

10 PRAKTYKI W INSTYTUCJACH (1) wybór Instytucji wybór Instytucji  samodzielny wybór Studenta  uzyskanie zgody Instytucji na odbycie praktyk  możliwość odbycia praktyk w ISP  wybrane oferty praktyk zamieszczone są na stronie ISP aktualizacja deklaracji aktualizacja deklaracji  wydruk deklaracji ze strony ISP  uzupełnienie danych w deklaracji dostarczenie deklaracji do Koordynatora dostarczenie deklaracji do Koordynatora

11 PRAKTYKI W INSTYTUCJACH (2) przygotowanie umowy praktyk przygotowanie umowy praktyk  przez Koordynatora Praktyk  termin 1-2 tygodnie odbiór dokumentów u Koordynatora odbiór dokumentów u Koordynatora  porozumienie dot. Praktyk (2 egz.)  dziennik praktyk

12 PRAKTYKI W INSTYTUCJACH (3) odbycie praktyki w Instytucji odbycie praktyki w Instytucji  w terminach ustalonych z Instytucją  zgodnie z zasadami obowiązującymi w Instytucji zwrot wymaganych dokumentów zwrot wymaganych dokumentów  porozumienie dot. praktyk (1 egz.)  zaświadczenie z Instytucji o odbyciu praktyk  uzupełniony dziennik praktyk  wypełniona ankieta ewaluacyjna –ankieta dostępna na stronie ISP (plik: ewaluacja praktyk) uzyskanie zaliczenia praktyk (USOS) uzyskanie zaliczenia praktyk (USOS)  wpisu dokonuje Koordynator

13 ZALICZENIE W POCZET PRAKTYK (1) warunki ogólne warunki ogólne  praca wykonywana lub staż odbyty w Instytucji publicznej lub społecznej  praca wykonywana lub staż odbyty w czasie trwania studiów (czyli po rozpoczęciu 1 roku) wypełnienie deklaracji praktyk wypełnienie deklaracji praktyk podanie do Dyrektora ds. dydaktycznych ISP UJ o zaliczenie w poczet praktyk podanie do Dyrektora ds. dydaktycznych ISP UJ o zaliczenie w poczet praktyk  plik: podanie o zaliczenie… dostępny na stronie ISP  istotne właściwe umotywowanie

14

15 PODANIE O ZALICZENIE W POCZET PRAKTYK

16 ZALICZENIE W POCZET PRAKTYK (2) przekazanie podania do Koordynatora przekazanie podania do Koordynatora  wraz z właściwie wypełnioną deklaracją  po zaopiniowaniu Koordynator przekazuje podanie Dyrektorowi ds. dydaktycznych decyzja Dyrektora ds. dydaktycznych decyzja Dyrektora ds. dydaktycznych  zgoda (lub jej brak) na zaliczenie w poczet praktyk wykonywanej pracy/odbytego stażu uzyskanie wpisu w USOS uzyskanie wpisu w USOS  od Koordynatora w przypadku uzyskania zgody Dyrektora ds. dydaktycznych

17 kontakt dr Katarzyna Peter-Bombik dr Katarzyna Peter-Bombik –pokój 3.356 –dyżur  zgodnie z harmonogramem obowiązującym w danym semestrze (informacja w USOS) –k.bombik@interia.pl


Pobierz ppt "OBOWIĄZKOWEPRAKTYKIZAWODOWE INFORMACJE OGÓLNE. praktyki zawodowe integralny element studiów I stopnia integralny element studiów I stopnia wymiar: 120."

Podobne prezentacje


Reklamy Google