Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Referat Rozwoju i Promocji. "Budowa centrum sportowego w miejscowości Zławieś Wielka" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – "Odnowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Referat Rozwoju i Promocji. "Budowa centrum sportowego w miejscowości Zławieś Wielka" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – "Odnowa."— Zapis prezentacji:

1 Referat Rozwoju i Promocji

2 "Budowa centrum sportowego w miejscowości Zławieś Wielka" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – "Odnowa i rozwój wsi„ OŚ 3 PROW Umowa z Urzędem Marszałkowskim została zawarta dnia 11 września 2009 r. Koszty całkowite ogółem: 1 073 000,00 zł Koszty kwalifikowalne: 879 508,19 Dofinansowanie z Aneksu w kwocie 439 754,00 zł Dofinansowanie przyznane w kwocie 430 149,65 zł - czerwiec 2011 r.

3

4

5 "Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko" Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 – 2013 Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim dnia 2 września 2009 r., Aneks z dnia 22 lipca 2010 r. Koszty całkowite ogółem: 5 270 088,01 zł Koszty kwalifikowalne: 5 257 741,56 Dofinansowanie w kwocie: 3 109 954,13 zł Wkład własny: 2 147 787,43 zł Rozliczenie projektu do końca grudnia 2011 r., refundacja kosztów w 2011 r. w wysokości 2 938 220,99 zł; refundacja pozostałych środków w 2012 r. w wysokości 171 733,14 zł

6 "Budowa drogi gminnej Czarne Błoto – Zarośle Cienkie" Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskie 2007 – 2013 Koszty całkowite ogółem: 941 483,42 zł Koszty kwalifikowalne: 941 483,42 zł Dofinansowanie w kwocie: 470 741,71 zł Wkład własny: 470 741,71 zł Rozliczenie projektu do końca listopada 2011 r., refundacja środków w wysokości 470 741,71 zł przewidziana na 2012 r. (wniosek o płatność w trakcie weryfikacji)

7 "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Umowa z Urzędem Marszałkowskim zawarta dnia 25 listopada 2010 r. Koszty całkowite ogółem: 1 018 080,00 zł Koszty kwalifikowalne: 834 491,81 zł Dofinansowanie w kwocie: 625 868,00 zł Wkład własny: 392 212,00 zł Rozliczenie projektu do końca grudnia 2011 r., refundacja środków w wysokości 625 868,00 zł przewidziana na 2012 r.

8 "Budowa wiejskiej świetlicy integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka" Oś 4 Leader – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – "Odnowa i rozwój wsi„ Wniosek przeszedł pozytywną ocenę LGD „Podgrodzie Toruńskie” Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim dnia 12 lipca 2010 r., Aneks z dnia 21 lipca 2011 r. Koszty całkowite ogółem: 789 715,50 zł Koszty kwalifikowalne: 647 307,78 zł Dofinansowanie w kwocie: 485 480,00 zł Wkład własny: 304 235,50 zł Rozliczenie projektu do końca listopada 2011 r., refundacja środków w wysokości 485 480,00 zł przewidziana na 2012 r.

9

10

11 "Remont świetlicy wiejskiej w Siemoniu" Oś 3Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – "Odnowa i rozwój wsi" Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim dnia 31 maja 2011 r. Koszty całkowite ogółem: 231 687,62 zł Koszty kwalifikowalne: 189 907,89 zł Dofinansowanie w kwocie: 142 430,00 zł Wkład własny: 89 257,62 zł Rozliczenie projektu do końca grudnia 2011 r., refundacja środków w kwocie 142 430,00 zł przewidziana na 2012 r.

12 "Regionalizacja – Poznajemy swoją historię" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim dnia 10.10.2011 r. Koszty całkowite ogółem: 46 385, 00 zł Koszty kwalifikowalne: 46 385, 00 zł Dofinansowanie w kwocie:46 385,00 zł Dofinansowanie w w 2 transzach, wpływ w 2011 r. w kwocie 22 995,00 zł Druga transza w kwocie 18 453,93 zł przewidziana na 2012 r.

13

14 SUMA Refundacja środków 2011 r.: 3 391 365,64 zł Refundacja środków 2012 r.: 1 914 706,78 zł

15 Astrobaza – Przyszkolne Obserwatorium Astronomiczne Projekt realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Umowa partnerska Nr 1/2009/AB 2 lipca 2009r. Szacowana wartość projektu ogółem 4 191 058,00zł Zabezpieczenie środków partnerskich w wysokości 80 000,00zł + 2 000,00 zł – poprawki pokontrolne Lider w ramach jednej ASTROBAZY zabezpiecza – 346 871,00zł Wykonawca firma TERMSAIH Waldemar Hołtyń – umowa o dzieło z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

16 Planowane zadania inwestycyjne wraz z opisem możliwości pozyskania dofinansowania

17 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przewidywany koszt projektu w kwocie ok. 2 220 000,00 zł. P Planowane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości do 90% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadania; 45% kwoty stanowi dotacja w formie bezzwrotnej i 45% preferencyjna pożyczka z oprocentowaniem 3,5% w skali roku;

18 Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Złejwsi Małej przewidywany koszt projektu w kwocie ok. 222 693,54 zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych z Działania „Odnowa i rozwój” wsi w ramach osi IV LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2007 – 2013;

19 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Czarnowie przewidywany koszt projektu w kwocie ok. 8 873 476,32 zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych z Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska objętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013,

20 Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Zławieś Wielka Przewidywany koszt projektu w kwocie ok. 80 000,00 zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych z małych projektów w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Oś IV LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2007 – 2013;

21 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pędzewo przewidywany koszt projektu w kwocie 1 500 000,00 zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych z Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;

22 Budowa kolektora tłocznego Oczyszczalnia Górsk – Przysiek Przewidywany koszt projektu w kwocie 4 347 346,94 zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych z Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;

23 Przebudowa sieci wod. - kan. przy ul. Wiejskiej w Górsku przewidywany koszt projektu w kwocie 591 378,82 zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych z Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” a lata 2007 – 2013;

24 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest przewidywany koszt projektu nie został jeszcze oszacowany, ponieważ trwa nabór wniosków od mieszkańców. Dotacja w wysokości 100% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

25 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Referat Rozwoju i Promocji. "Budowa centrum sportowego w miejscowości Zławieś Wielka" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – "Odnowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google