Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Referat Rozwoju i Promocji. "Budowa centrum sportowego w miejscowości Zławieś Wielka" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – "Odnowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Referat Rozwoju i Promocji. "Budowa centrum sportowego w miejscowości Zławieś Wielka" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – "Odnowa."— Zapis prezentacji:

1 Referat Rozwoju i Promocji

2 "Budowa centrum sportowego w miejscowości Zławieś Wielka" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – "Odnowa i rozwój wsi„ OŚ 3 PROW Umowa z Urzędem Marszałkowskim została zawarta dnia 11 września 2009 r. Koszty całkowite ogółem: ,00 zł Koszty kwalifikowalne: ,19 Dofinansowanie z Aneksu w kwocie ,00 zł Dofinansowanie przyznane w kwocie ,65 zł - czerwiec 2011 r.

3

4

5 "Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko" Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 – 2013 Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim dnia 2 września 2009 r., Aneks z dnia 22 lipca 2010 r. Koszty całkowite ogółem: ,01 zł Koszty kwalifikowalne: ,56 Dofinansowanie w kwocie: ,13 zł Wkład własny: ,43 zł Rozliczenie projektu do końca grudnia 2011 r., refundacja kosztów w 2011 r. w wysokości ,99 zł; refundacja pozostałych środków w 2012 r. w wysokości ,14 zł

6 "Budowa drogi gminnej Czarne Błoto – Zarośle Cienkie" Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskie 2007 – 2013 Koszty całkowite ogółem: ,42 zł Koszty kwalifikowalne: ,42 zł Dofinansowanie w kwocie: ,71 zł Wkład własny: ,71 zł Rozliczenie projektu do końca listopada 2011 r., refundacja środków w wysokości ,71 zł przewidziana na 2012 r. (wniosek o płatność w trakcie weryfikacji)

7 "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Umowa z Urzędem Marszałkowskim zawarta dnia 25 listopada 2010 r. Koszty całkowite ogółem: ,00 zł Koszty kwalifikowalne: ,81 zł Dofinansowanie w kwocie: ,00 zł Wkład własny: ,00 zł Rozliczenie projektu do końca grudnia 2011 r., refundacja środków w wysokości ,00 zł przewidziana na 2012 r.

8 "Budowa wiejskiej świetlicy integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka" Oś 4 Leader – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – "Odnowa i rozwój wsi„ Wniosek przeszedł pozytywną ocenę LGD „Podgrodzie Toruńskie” Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim dnia 12 lipca 2010 r., Aneks z dnia 21 lipca 2011 r. Koszty całkowite ogółem: ,50 zł Koszty kwalifikowalne: ,78 zł Dofinansowanie w kwocie: ,00 zł Wkład własny: ,50 zł Rozliczenie projektu do końca listopada 2011 r., refundacja środków w wysokości ,00 zł przewidziana na 2012 r.

9

10

11 "Remont świetlicy wiejskiej w Siemoniu" Oś 3Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – "Odnowa i rozwój wsi" Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim dnia 31 maja 2011 r. Koszty całkowite ogółem: ,62 zł Koszty kwalifikowalne: ,89 zł Dofinansowanie w kwocie: ,00 zł Wkład własny: ,62 zł Rozliczenie projektu do końca grudnia 2011 r., refundacja środków w kwocie ,00 zł przewidziana na 2012 r.

12 "Regionalizacja – Poznajemy swoją historię" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim dnia r. Koszty całkowite ogółem: , 00 zł Koszty kwalifikowalne: , 00 zł Dofinansowanie w kwocie:46 385,00 zł Dofinansowanie w w 2 transzach, wpływ w 2011 r. w kwocie ,00 zł Druga transza w kwocie ,93 zł przewidziana na 2012 r.

13

14 SUMA Refundacja środków 2011 r.: ,64 zł Refundacja środków 2012 r.: ,78 zł

15 Astrobaza – Przyszkolne Obserwatorium Astronomiczne Projekt realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Umowa partnerska Nr 1/2009/AB 2 lipca 2009r. Szacowana wartość projektu ogółem ,00zł Zabezpieczenie środków partnerskich w wysokości ,00zł ,00 zł – poprawki pokontrolne Lider w ramach jednej ASTROBAZY zabezpiecza – ,00zł Wykonawca firma TERMSAIH Waldemar Hołtyń – umowa o dzieło z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

16 Planowane zadania inwestycyjne wraz z opisem możliwości pozyskania dofinansowania

17 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przewidywany koszt projektu w kwocie ok ,00 zł. P Planowane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości do 90% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadania; 45% kwoty stanowi dotacja w formie bezzwrotnej i 45% preferencyjna pożyczka z oprocentowaniem 3,5% w skali roku;

18 Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Złejwsi Małej przewidywany koszt projektu w kwocie ok ,54 zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych z Działania „Odnowa i rozwój” wsi w ramach osi IV LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2007 – 2013;

19 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Czarnowie przewidywany koszt projektu w kwocie ok ,32 zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych z Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska objętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013,

20 Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Zławieś Wielka Przewidywany koszt projektu w kwocie ok ,00 zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych z małych projektów w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Oś IV LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2007 – 2013;

21 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pędzewo przewidywany koszt projektu w kwocie ,00 zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych z Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;

22 Budowa kolektora tłocznego Oczyszczalnia Górsk – Przysiek Przewidywany koszt projektu w kwocie ,94 zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych z Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;

23 Przebudowa sieci wod. - kan. przy ul. Wiejskiej w Górsku przewidywany koszt projektu w kwocie ,82 zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych z Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” a lata 2007 – 2013;

24 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest przewidywany koszt projektu nie został jeszcze oszacowany, ponieważ trwa nabór wniosków od mieszkańców. Dotacja w wysokości 100% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

25 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Referat Rozwoju i Promocji. "Budowa centrum sportowego w miejscowości Zławieś Wielka" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – "Odnowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google