Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główny Inspektorat Weterynarii Afrykański pomór świń Działania administracyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główny Inspektorat Weterynarii Afrykański pomór świń Działania administracyjne."— Zapis prezentacji:

1 Główny Inspektorat Weterynarii Afrykański pomór świń Działania administracyjne

2 Regionalizacja ASF

3 Polska złożyła wniosek o zniesienie obszaru zagrożenia w styczniu br. KE zatwierdziła wniosek, odpowiednia decyzja została opublikowana (2016/464) Zmiany regionalizacji

4 Regionalizacja  Część II – obszar, w którym ASF wystąpił u dzików  Część I – obszar ochronny, w którym ASF nie wystąpił

5 Sytuacja epizootyczna w Europie ASF

6 Kraj Suma (do 21.IV) Liczba przypadków ASF u dzików Liczba ognisk ASF u świń Liczba przypadków ASF u dzików Liczba ognisk ASF u świń Liczba przypadków ASF u dzików Liczba ognisk ASF u świń Liczba przypadków ASF u dzików Liczba ognisk ASF u świń ESTONIA LITWA ŁOTWA POLSKA WŁOCHY (SARDYNIA) Sytuacja epizootyczna w UE *dane na podstawie systemu ADNS, stan na dzień 18 maja 2016 r. UKRAINA ROSJA

7 Sytuacja epizootyczna w UE

8

9 Sytuacja epizootyczna w PL ASF

10 Przypadki ASF u dzików Pierwszy przypadek potwierdzony w dniu 17 lutego 2014 r. 2014: 30 przypadków 2015: 53 przypadki (spadek częstotliwości występowania od II połowy 2015 r.) 2016: 10 przypadków (ostatni 27 kwietnia br.) W sumie przypadków: 93 Ogniska ASF u świń Wszystkie stwierdzono w gospodarstwach przyzagrodowych (w sumie 16 świń) 2014: 2 ogniska 2015: 1 ognisko (ostatnie stwierdzone 31 stycznia 2015 r.) 2016: 0 ognisk W sumie ognisk: 3 Sytuacja epizootyczna w PL

11 Sytuacja epizootyczna

12 Redukcja liczebności dzików Liczba i zagęszczenie dzików w Polsce

13 Wielkość i gęstość populacji dzika zmniejszyła się na obszarze zakażonym w ciągu roku o ok. 25% Redukcja liczebności dzików

14 Odstrzał sanitarny dzików ASF

15 WAMTA

16 Odstrzał sanitarny Stan podpisywania umów na odstrzał sanitarny dzików z zarządcami/dzierżawcami obwodów łowieckich Stan na dzień:16 maja 2016 r. Województwo Liczba obwodów łowieckich w których przeprowadzenie odstrzału sanitarnego jest obowiązkowe Liczba obwodów łowieckich w których przeprowadzenie odstrzału sanitarnego jest fakultatywne Liczba obwodów łowieckich w których przeprowadzenie odstrzału sanitarnego jest obowiązkowe objętych umowami Liczba obwodów łowieckich w których przeprowadzenie odstrzału sanitarnego jest fakultatywne objętych umowami Liczba dzików planowanych do odstrzału sanitarnego Liczba dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego Lublin Podkarpackie Mazowieckie Podlaskie Warmińsko - Mazurskie RAZEM ,26%

17 Odstrzał dzików

18

19 Dziękuję za uwagę

20 Odstrzał sanitarny

21 Zwalczanie i ograniczanie rozprzestrzeniania ASF u dzików 1.Właściwe postepowanie z dzikami odstrzelonymi i padłymi – Przekazywanie tusz dzików odstrzelonych do chłodni (do czasu uzyskania wyniku ujemnego w kierunku ASF) – Usuwanie zwłok padłych dzików – Prowadzenie dochodzenia epizootycznego dla każdego dzika odstrzelonego/padłego – Postępowanie w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania – Bioasekuracja myśliwych 2.Stopniowa redukcja wielkości populacji dzików, w tym: – Zakaz dokarmiania, w szczególności w okresie zimowym – Właściwe zasady dotyczące polowań – Odstrzał selektywny loch – Odstrzał sanitarny dzików – Odłów dzików za zgodą Ministra Środowiska Zwalczanie ASF u dzików

22 Środki zwalczania wdrożone w związku z wykryciem ASF u dzików Wykrycie ASF u padłych dzików: - zniszczenie/zagrzebanie zwłok - dezynfekcja miejsca znalezienia/ zagrzebania Wykrycie ASF u dzików odstrzelonych: - dezynfekcja chłodni - zniszczenie wszystkich tusz dzików przetrzymywanych w tej samej chłodni ASF w populacji dzików

23 Główną strategią IW związaną z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby jest prowadzenie ciągłej, stopniowej redukcji populacji dzików poprzez stosowanie kombinacji różnych środków (skuteczny odstrzał dzików – realizacja planów łowieckich, odstrzał sanitarny, odstrzał ukierunkowany na lochy, zakaz dokarmiania w obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia, odłownie). Dodatkowe zasady: Ograniczenia dotyczące rodzajów polowań, które mogą być dokonywane w II strefie (dopuszczalne są polowania, które nie powodują znacznych migracji dzików) Zasady dotyczące stosowanie środków bioasekuracji dla myśliwych Przewidziane są dopłaty dla myśliwych Redukcja liczebności dzików

24 Główny Lekarz Weterynarii, zgodnie z decyzją Ministra Środowiska, uzyskał zgodę na odłów dzików i przeprowadzenie badań naukowych odłowionych watah. Odłów będzie przeprowadzony poprzez umieszczenie 5 odłowni ( ) w wyznaczonych miejscach. Szacuje się, iż w każdej z 5 odłowni w każdym roku zostanie odłowionych około 100 sztuk dzików. Puszcza Białowieska: Nadleśnictwo Białowieża – 2 odłownie Nadleśnictwo Browsk Puszcza Knyszyńska: Nadleśnictwo Żednia, na północ od zalewu Siemianówka Nadleśnictwo Waliły. Lokalizacja odłowni może ulegać zmianie w obrębie powiatów białostockiego i hajnowskiego. Redukcja liczebności dzików

25 Inne działania Dopłata do wskazania miejsca znalezienia padłego dzika, tzw. aktywne poszukiwanie padłych dzików (koła łowieckie, Lasy Państwowe); Dopłata do odstrzelonej dorosłej samicy dzika (o wadze powyżej 30 kg bez patrochów); Zakup dodatkowych chłodni; Program bioasekuracji na lata


Pobierz ppt "Główny Inspektorat Weterynarii Afrykański pomór świń Działania administracyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google