Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH NA POZIOMIE TAKTYCZNYM W AGLOMERACJACH MIEJSKICH W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH bryg. dr inż. Ireneusz NAWOROL Cz. 2. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH NA POZIOMIE TAKTYCZNYM W AGLOMERACJACH MIEJSKICH W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH bryg. dr inż. Ireneusz NAWOROL Cz. 2. 1."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH NA POZIOMIE TAKTYCZNYM W AGLOMERACJACH MIEJSKICH W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH bryg. dr inż. Ireneusz NAWOROL Cz. 2. 1

2 POŻAR [3] OPERACYJNE PRZYGOTOWANIE TERENU OPERACYJNE PRZYGOTOWANIE PODMIOTÓW RATOWNICZYCH PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO DZIAŁAŃ ZAPEWNIENIE ZAOPATRZENIA WODNEGO PRZYGOTOWANIE DRÓG DOJAZDOWYCH DO OBIEKTU I ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA WODNEGO ZAPEWNIENIE INFORMACJI O OBIEKCIE PODMIOTOM RATOWNICZYM WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK RATOWNICZYCH W SPRZĘT UWZGLĘDNIAJĄCY SPECYFIKĘ OBIEKTU ZAPEWNIENIE SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA O POŻARZE ZAPEWNIENIE STAŁYCH I PÓŁSTAŁYCH INSTALACJI GAŚNICZYCH WŁAŚCIWE WYSZKOLENIE RATOWNIKÓW WŁAŚCIWY DOBÓR PODMIOTÓW RATOWNICZYCH DZIAŁANIA RATOWNICZE EWAKUACJA LUDZI USTALENIE OGNISKA POŻARU GASZENIE POŻARU ODDYMIANIE POMIESZCZEŃ I DRÓG EWAKUACYJNYCH EWAKUACJA MIENIA RUCHOMEGO ZAPEWNIENIE WYDZIELONYCH, WENTYLOWANYCH DRÓG EWAKUACJI ZAPEWNIENIE SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom. Ugaszenie pożaru

3 Proces podejmowania decyzji [1]

4 Algorytm podejmowania decyzji [2]

5 Cykl wyszukiwania rozwiązań [2]

6 ELEMENTY ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ Lp.Elementy organizacji akcji ratowniczej 1.Rozpoznanie 2.Wstępna ocena sytuacji ze szczególnym ukierunkowaniem na występujące zagrożenia dla ludzi 3.Rozpoznanie i ocena przesłanek służących postawieniu prognozy dla zastanej sytuacji zagrożenia 4.Sformułowanie zamiaru taktycznego (cel do osiągnięcia, sposoby realizacji, kolejność działań do przeprowadzenia

7 Lp.Elementy organizacji akcji ratowniczej 5.Opracowanie i przyjęcie struktury dowodzenia 6.Podział terenu akcji na odcinki bojowe 7.Opracowanie zasad i ustalenie kolejności wprowadzania pojazdów pożarniczych do miejsca prowadzonych działań 8.Organizacja stanowisk bojowych ELEMENTY ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ

8 Lp.Elementy organizacji akcji ratowniczej 9.Określenie składu i utworzenie odwodu taktycznego 10.Dobór pojazdów pożarniczych i sprzętu oraz optymalne wykorzystanie ich walorów taktyczno- technicznych 11.Zorganizowanie zaopatrzenia w środki gaśnicze (np. zaopatrzenie wodne) 12.Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania

9 ELEMENTY ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ Lp.Elementy organizacji akcji ratowniczej 13.Dobór służb współdziałających i sposób rozdziału zadań dla uczestniczących w działaniach podmiotów 14.Powołanie sztabu akcji (sposób zorganizowania i skład, stopień wykorzystania) 15.Organizacja zabezpieczenia logistycznego działań 16.Dobór form działań gaśniczych (w przypadku pożarów)

10 ELEMENTY ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ Lp.Elementy organizacji akcji ratowniczej 17.Rozkazodawstwo (zapewnienie przepływu rozkazów, poleceń i meldunków) 18.Praca z dokumentacją operacyjną 19.Organizacja współpracy z organami koordynującymi (PA, PSK, WSKR, KCKRiOL)

11 ELEMENTY ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ Lp.Elementy organizacji akcji ratowniczej 20.Dobór procedur taktycznych i technik gaśniczych 21.Bieżąca ocena sytuacji i reagowanie na jej zmiany 22.Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ratowników 23.Zabezpieczenie i przekazanie miejsca prowadzonych działań ratowniczych

12 Kryteria oceny działań : 2 Kierujący działaniem ratowniczym prowadzi bieżącą ocenę działań ratowniczych. Płaszczyzny, na których poddawane są ocenie działania ratownicze: ekonomiczna, bezpieczeństwa działań, skuteczności działań,

13 Bieżącej ocenie działań podlegają: Efektywność Skuteczność działania Korzystność Ekonomiczność Optymalizacja 4

14 Bieżąca ocena działań: Efektywność –Termin ten może obejmować w znaczeniu uniwersalnym: skuteczność, ekonomiczność i ich odmiany, korzystność i jej odmiany. Efektywność, inaczej: „sprawność działania”. Ocena efektywności wymaga przyjęcia kryteriów i przedmiotów oceny. Funkcje kryteriów oceny mogą spełniać różnorodne rodzajowo cechy: organizacyjne, rzeczowe, osobowe, finansowe, społeczne. 5

15 Bieżąca ocena działań: Skuteczność działania – sprawność działania ocenianego pod względem zbliżenia się do celu, jaki został zamierzony. Działanie jest skuteczne, jeśli cel został osiągnięty, lub gdy został osiągnięty w założonym procencie lub działanie osiągnęło efekt umożliwiający w przyszłości osiągnięcie celu. 8

16 Bieżąca ocena działań: Korzystność – działanie jest korzystne, jeśli w rzeczywistości przyniosło korzyść, tj. jeśli saldo zysku i strat jest netto („na plusie”) po stronie zysku. Jeśli działanie spowodowało osiągnięcie 100% zamierzonego celu, ale spowodowało zarazem niezamierzone skutki ocenione negatywnie – których koszt przekroczył 100% cenności osiągniętego wyniku użytecznego, to działanie takie acz 100% skuteczne, oceniane jest jako negatywne. 9

17 Bieżąca ocena działań: Ekonomiczność – działanie jest ekonomiczne, jeśli stosunek wyniku użytecznego do kosztu jest większy od jedności. Wynik równy jedności jest ekonomicznie obojętny. Ekonomizacja działań wyraża się najczęściej w postaci alternatyw-działanie do maksymalnego wyniku danym kosztem albo do danego wyniku najmniejszym kosztem. Efekt ekonomiczny można poprawić zmianą sposobu działania, przy zachowaniu stałego poziomu kosztów. 11

18 Bieżąca ocena działań: Optymalizacja – optymalizacja decyzji polega na wyborze takiego rozwiązania spośród rozwiązań dopuszczalnych, które maksymalizuje (lub minimalizuje) funkcje celu. 13

19 Literatura: [1] Gierski E.,Efektywność dowodzenia, Firex, Warszawa1997 r. [2] Krasuski A., Maciak T., Wykorzystanie rozproszonej bazy danych oraz wnioskowania na podstawie przypadków w procesach decyzyjnych Państwowej Straży Pożarnej, Zeszyty Naukowe SGSP Nr 36, SGSP, Warszawa 2008 r. [3] Naworol I., Problemy w organizacji działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów w budynkach wysokich, Ochrona mienia Nr 6., Warszawa 2001 r. 19


Pobierz ppt "ORGANIZACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH NA POZIOMIE TAKTYCZNYM W AGLOMERACJACH MIEJSKICH W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH bryg. dr inż. Ireneusz NAWOROL Cz. 2. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google