Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

bryg. dr inż. Ireneusz NAWOROL Cz. 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "bryg. dr inż. Ireneusz NAWOROL Cz. 2."— Zapis prezentacji:

1 bryg. dr inż. Ireneusz NAWOROL Cz. 2.
ORGANIZACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH NA POZIOMIE TAKTYCZNYM W AGLOMERACJACH MIEJSKICH W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH bryg. dr inż. Ireneusz NAWOROL Cz. 2.

2 POŻAR [3] Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom. Ugaszenie pożaru
OPERACYJNE PRZYGOTOWANIE TERENU OPERACYJNE PRZYGOTOWANIE PODMIOTÓW RATOWNICZYCH PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO DZIAŁAŃ ZAPEWNIENIE ZAOPATRZENIA WODNEGO PRZYGOTOWANIE DRÓG DOJAZDOWYCH DO OBIEKTU I ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA WODNEGO ZAPEWNIENIE INFORMACJI O OBIEKCIE PODMIOTOM RATOWNICZYM WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK RATOWNICZYCH W SPRZĘT UWZGLĘDNIAJĄCY SPECYFIKĘ OBIEKTU ZAPEWNIENIE SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA O POŻARZE ZAPEWNIENIE STAŁYCH I PÓŁSTAŁYCH INSTALACJI GAŚNICZYCH WŁAŚCIWE WYSZKOLENIE RATOWNIKÓW WŁAŚCIWY DOBÓR PODMIOTÓW RATOWNICZYCH DZIAŁANIA RATOWNICZE EWAKUACJA LUDZI USTALENIE OGNISKA POŻARU GASZENIE POŻARU ODDYMIANIE POMIESZCZEŃ I DRÓG EWAKUACYJNYCH EWAKUACJA MIENIA RUCHOMEGO ZAPEWNIENIE WYDZIELONYCH, WENTYLOWANYCH DRÓG EWAKUACJI ZAPEWNIENIE SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom. Ugaszenie pożaru

3 Proces podejmowania decyzji [1]

4 Algorytm podejmowania decyzji [2]

5 Cykl wyszukiwania rozwiązań [2]

6 ELEMENTY ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ
Lp. Elementy organizacji akcji ratowniczej 1. Rozpoznanie 2. Wstępna ocena sytuacji ze szczególnym ukierunkowaniem na występujące zagrożenia dla ludzi 3. Rozpoznanie i ocena przesłanek służących postawieniu prognozy dla zastanej sytuacji zagrożenia 4. Sformułowanie zamiaru taktycznego (cel do osiągnięcia, sposoby realizacji, kolejność działań do przeprowadzenia

7 ELEMENTY ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ
Lp. Elementy organizacji akcji ratowniczej 5. Opracowanie i przyjęcie struktury dowodzenia 6. Podział terenu akcji na odcinki bojowe 7. Opracowanie zasad i ustalenie kolejności wprowadzania pojazdów pożarniczych do miejsca prowadzonych działań 8. Organizacja stanowisk bojowych

8 ELEMENTY ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ
Lp. Elementy organizacji akcji ratowniczej 9. Określenie składu i utworzenie odwodu taktycznego 10. Dobór pojazdów pożarniczych i sprzętu oraz optymalne wykorzystanie ich walorów taktyczno-technicznych 11. Zorganizowanie zaopatrzenia w środki gaśnicze (np. zaopatrzenie wodne) 12. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania

9 ELEMENTY ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ
Lp. Elementy organizacji akcji ratowniczej 13. Dobór służb współdziałających i sposób rozdziału zadań dla uczestniczących w działaniach podmiotów 14. Powołanie sztabu akcji (sposób zorganizowania i skład, stopień wykorzystania) 15. Organizacja zabezpieczenia logistycznego działań 16. Dobór form działań gaśniczych (w przypadku pożarów)

10 ELEMENTY ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ
Lp. Elementy organizacji akcji ratowniczej 17. Rozkazodawstwo (zapewnienie przepływu rozkazów, poleceń i meldunków) 18. Praca z dokumentacją operacyjną 19. Organizacja współpracy z organami koordynującymi (PA, PSK, WSKR, KCKRiOL)

11 ELEMENTY ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ
Lp. Elementy organizacji akcji ratowniczej 20. Dobór procedur taktycznych i technik gaśniczych 21. Bieżąca ocena sytuacji i reagowanie na jej zmiany 22. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ratowników 23. Zabezpieczenie i przekazanie miejsca prowadzonych działań ratowniczych

12 Kryteria oceny działań :
Kierujący działaniem ratowniczym prowadzi bieżącą ocenę działań ratowniczych. Płaszczyzny, na których poddawane są ocenie działania ratownicze: ekonomiczna, bezpieczeństwa działań, skuteczności działań, 2

13 Bieżącej ocenie działań podlegają:
Efektywność Skuteczność działania Korzystność Ekonomiczność Optymalizacja 4

14 Bieżąca ocena działań:
Efektywność –Termin ten może obejmować w znaczeniu uniwersalnym: skuteczność, ekonomiczność i ich odmiany, korzystność i jej odmiany. Efektywność, inaczej: „sprawność działania”. Ocena efektywności wymaga przyjęcia kryteriów i przedmiotów oceny. Funkcje kryteriów oceny mogą spełniać różnorodne rodzajowo cechy: organizacyjne, rzeczowe, osobowe, finansowe, społeczne. 5

15 Bieżąca ocena działań:
Skuteczność działania – sprawność działania ocenianego pod względem zbliżenia się do celu, jaki został zamierzony. Działanie jest skuteczne, jeśli cel został osiągnięty, lub gdy został osiągnięty w założonym procencie lub działanie osiągnęło efekt umożliwiający w przyszłości osiągnięcie celu. 8

16 Bieżąca ocena działań:
Korzystność – działanie jest korzystne, jeśli w rzeczywistości przyniosło korzyść, tj. jeśli saldo zysku i strat jest netto („na plusie”) po stronie zysku. Jeśli działanie spowodowało osiągnięcie 100% zamierzonego celu, ale spowodowało zarazem niezamierzone skutki ocenione negatywnie – których koszt przekroczył 100% cenności osiągniętego wyniku użytecznego, to działanie takie acz 100% skuteczne, oceniane jest jako negatywne. 9

17 Bieżąca ocena działań:
Ekonomiczność – działanie jest ekonomiczne, jeśli stosunek wyniku użytecznego do kosztu jest większy od jedności. Wynik równy jedności jest ekonomicznie obojętny. Ekonomizacja działań wyraża się najczęściej w postaci alternatyw-działanie do maksymalnego wyniku danym kosztem albo do danego wyniku najmniejszym kosztem. Efekt ekonomiczny można poprawić zmianą sposobu działania, przy zachowaniu stałego poziomu kosztów. 11

18 Bieżąca ocena działań:
Optymalizacja – optymalizacja decyzji polega na wyborze takiego rozwiązania spośród rozwiązań dopuszczalnych, które maksymalizuje (lub minimalizuje) funkcje celu. 13

19 Literatura: [1] Gierski E.,Efektywność dowodzenia, Firex, Warszawa1997 r. [2] Krasuski A., Maciak T., Wykorzystanie rozproszonej bazy danych oraz wnioskowania na podstawie przypadków w procesach decyzyjnych Państwowej Straży Pożarnej, Zeszyty Naukowe SGSP Nr 36, SGSP, Warszawa 2008 r. [3] Naworol I., Problemy w organizacji działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów w budynkach wysokich, Ochrona mienia Nr 6., Warszawa 2001 r.


Pobierz ppt "bryg. dr inż. Ireneusz NAWOROL Cz. 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google