Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rektyfikacja zdjęć Rektyfikacja zdjęć to przetwarzanie zdjęć do postaci kartometrycznej i przedstawienie w układzie współrzędnych terenowych. Rezultat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rektyfikacja zdjęć Rektyfikacja zdjęć to przetwarzanie zdjęć do postaci kartometrycznej i przedstawienie w układzie współrzędnych terenowych. Rezultat."— Zapis prezentacji:

1 Rektyfikacja zdjęć Rektyfikacja zdjęć to przetwarzanie zdjęć do postaci kartometrycznej i przedstawienie w układzie współrzędnych terenowych. Rezultat rektyfikacji zdjęć nazywa się mapą fotograficzną, gdyż zachowuje ona fotograficzny przekaz treści a zmianie ulega geometria – powstaje sztuczny obraz jaki otrzymalibyśmy przy rzutowaniu ortogonalnym. Mapy fotograficzne dzieli się na fotomapy i ortofotomapy, w zależności od zastosowanej metody rektyfikacji. W przypadku gdy teren jest płaski lub prawie płaski wówczas do rektyfikacji stosuje się przetworzenie rzutowe a rezultat nazywa się fotomapą. W przypadku gdy dla osiągnięcia dokładności mapy konieczne jest uwzględnienie rzeźby terenu, wówczas stosuje się bardziej złożony proces zwany ortorektyfikacją, a jej wynik nazywa się ortofotomapą. KP

2 odwzorowanie 2D na 2D – przetwarzanie rzutowe odwzorowanie 3D na 2D – wg. równań kolinearności 1 2 3 4 1’ 2’ 3’ 4’ niewiadome A, B,…, H (8) 3 4 2 1 1’ 2’ 3’ 4’ (6) do wyznaczenia niewiadomych potrzebne są co najmniej 4 pkty 3 pkty x,y x,y X,Y X,Y,Z związki analityczne 5 pkt i następne są nadliczbowe 4 pkt i następne są nadliczbowe proste konieczna linearyzacja x,y w dowolnym układzie na zdjęciu x,y w układzie tłowym

3 Dane potrzebne do rektyfikacja zdjęć Fotomapa – 4 pkt. o znanych x,y,X,Y Ortofotomapa: metryka kalibracji kamery (do wykonania orientacji wewnętrznej) elementy orientacji zewnętrznej zdjęcia (lub wyznaczenie EOZ na podstawie minimum 3 pkt. o znanych x,y,X,Y,Z) Numeryczny Model Terenu Wykorzystywane punkty pochodzą z: wyrównania sieci zdjęć na drodze aerotriangulacji ( dla każdego zdjęcia wyznacza się co najmniej 6 pkt. wiążących – tzw. kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej) pomiaru punktów na zdjęciu i w terenie – wtedy są to tzw. fotopunkty (polowa osnowa fotogrametryczna)

4 przetwarzanie rzutowe tworzona fotomapa cyfrowa fotomapa odwzorowana na płaszczyźnie zdjęcia zdjęcie cyfrowe (obraz cyfrowy B) (obraz cyfrowy A) jasności przyporządkowanie

5 ortorektyfikacja tworzona ortofotomapa cyfrowa zdjęcie cyfrowe (obraz cyfrowy B) (obraz cyfrowy A) jasności przyporządkowanie ortofotomapa odwzorowana na płaszczyźnie zdjęcia

6 piksele obrazu B piksele obrazu A (fotomapy/ortofotomapy) odwzorowane na zdjęcie i ich centra zbudowanie nowego obrazu cyfrowego (A) na podstawie jasności pikseli obrazu źródłowego (B), nazywa się powtórnym próbkowaniem (resampling) piksele obrazu A

7 W przypadku gdy rezultat rektyfikacji nie wypełnia treścią obszaru typowego arkusza mapy, wówczas konieczna jest rektyfikacja sąsiednich zdjęć a następnie połączenie i skadrowanie dwóch lub więcej przetworzeń w jeden arkusz. Mozaikowanie - łączenie rezultatów rektyfikacji pojedynczych zdjęć w większe fragmenty, w celu wypełnienia powierzchni wyznaczonej przez arkuszowy podział map przy określonej skali.

8

9

10


Pobierz ppt "Rektyfikacja zdjęć Rektyfikacja zdjęć to przetwarzanie zdjęć do postaci kartometrycznej i przedstawienie w układzie współrzędnych terenowych. Rezultat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google