Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje dedykowanych aplikacji wykorzystujących analizy rastrowe Adam Konieczny, Wieńczysław Plutecki, Anna Zmarz TAXUS Systemy Informatyczne Sp. z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje dedykowanych aplikacji wykorzystujących analizy rastrowe Adam Konieczny, Wieńczysław Plutecki, Anna Zmarz TAXUS Systemy Informatyczne Sp. z."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje dedykowanych aplikacji wykorzystujących analizy rastrowe Adam Konieczny, Wieńczysław Plutecki, Anna Zmarz TAXUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Warszawa Stan i perspektywy wdrażania LMN w LP Rogów, 11 - 13 września 2006 r.

2 Rastrowy format danych W modelu rastrowym wykorzystuje się siatkę, mozaikę (zwykle równych) prostokątów lub kwadratów (komórek)

3 Rastrowy format danych Adres leśny Rodzaj powierzchniPowierzchnia 01-02-1-01-10 -a -00Drzewostan2.32 01-02-1-01-10 -b -00Drzewostan3.40 01-02-1-01-10 -c -00Drzewostan2.17 01-02-1-01-10 -d -00Drzewostan2.80 Adres leśny Rodzaj powierzchniPowierzchnia 01-02-1-01-10 -a -00Drzewostan2.32 01-02-1-01-10 -b -00Drzewostan3.40 01-02-1-01-10 -c -00Drzewostan2.17 01-02-1-01-10 -d -00Drzewostan2.80

4 Rastrowy format danych Model rastrowy pozwala na prezentację zarówno danych o charakterze powierzchniowym (dyskretnym) jak i danych (zjawisk) o charakterze ciągłym.

5 Zalety formatu rastrowego Możliwość prezentowania zjawisk ciągłych Łatwość pozyskania danych (opracowania lotnicze, satelitarne) Łatwość nakładania (kombinacji) warstw Łatwość generalizowania danych Duże możliwości analityczne

6 Jak pozyskać warstwy rastrowe? Istnieje szereg źródeł – jedno z nich to konwersja istniejących warstw wektorowych

7 Jak pozyskać warstwy rastrowe? Warstwa rastrowa gatunków powstała z danych opisu taksacyjnego

8 Jak pozyskać warstwy rastrowe? Lokalizację gatunków można uszczegółowić na podstawie warstwy powierzchni nie stanowiących wydzieleń lub np. przy wykorzystaniu ortofotomapy

9 Jak pozyskać warstwy rastrowe? Nadzorowana lub nienadzorowana klasyfikacja obrazu

10 Jak pozyskać warstwy rastrowe? Bardziej szczegółowa warstwa rastrowa gatunków

11 Jak pozyskać warstwy rastrowe? W podobny sposób można podnieść dokładność informacji o zwarciu drzewostanu, pobranej z opisu taksacyjnego

12 Jak pozyskać warstwy rastrowe? Na podstawie skaningu laserowego, szkiców na mapie lub pomiarów GPS można nanieść lokalizacje zwartych płatów podszytu lub podrostu

13 Jak pozyskać warstwy rastrowe? Bardzo przydatną do analiz warstwą jest numeryczny model rzeźby terenu – w tym wypadku dostępny dla całej Polski model SRTM (w rozdzielczości 90 x 90 m)

14 Jak pozyskać warstwy rastrowe? Po utworzeniu warstwy z wysokością drzewostanów i nałożeniu jej na model powierzchni …

15 Jak pozyskać warstwy rastrowe? Po wykonaniu prostej operacji otrzymujemy model terenu z odjętą wysokością drzewostanu

16 Jak pozyskać warstwy rastrowe? Model terenu pozwala wygenerować kolejne warstwy określające wystawę terenu czy stopień nachylenia stoku

17 Jak pozyskać warstwy rastrowe? Opracowania glebowo – siedliskowe to znakomity materiał do analiz rastrowych. W tym wypadku prezentowana jest żyzność siedliska określona na podstawie kilku elementów.

18 Przykłady aplikacji Aplikacja dokonująca klasyfikacji wybranego obszaru pod kątem warunków do odnowienia naturalnego. Użytkownik definiuje zakres parametrów oraz ich wagę.

19 Przykłady aplikacji Efektem analizy jest wskazanie fragmentów drzewostanów wykazujących korzystne warunki odnowieniowe - aplikacja ma charakter systemu wspomagania decyzji – użytkownik zmieniając parametry analizy podejmuje ostateczną decyzję

20 Przykłady aplikacji Aplikacja analizuje odległości zrywkowe z uwzględnieniem przeszkód w postaci stoków, występowania młodego pokolenia lub podszytu

21 Przykłady aplikacji Efektem są strefy odległości zrywki umożliwiające identyfikację miejsc zbyt odległych lub o utrudnionym dostępie

22 Przykłady aplikacji Poza odległością uwzględnione są także inne elementy wpływające na zrywkę – w tym wypadku obecność podrostu.

23 Przykłady aplikacji Przykład analizy rozwoju pożaru – na wstępie generowana jest warstwa rastrowa na podstawie kierunku i prędkości wiatru

24 Przykłady aplikacji Możliwe jest uwzględnienie danych z pomiarów wilgotności ściółki

25 Przykłady aplikacji Interpolacja pozwala na szybkie stworzenie nowej warstwy

26 Przykłady aplikacji Do analizy włączane są pozostałe parametry. Na mapie wskazywany jest punkt powstania pożaru

27 Przykłady aplikacji Wynik analizy – pokazane są strefy lasu do których pożar dotrze po określonym czasie

28 Przykłady aplikacji Modelowanie rozwoju pożaru - analiza odbywa się na siatce punktów

29 Modelowanie rozwoju pożaru

30 W jaki sposób budować aplikacje ? Budowa aplikacji od podstaw przy wykorzystaniu standardowych narzędzi programistycz- nych

31 W jaki sposób budować aplikacje ? Korzystając z gotowego środowiska np. ArcGIS firmy ESRI (szczególnie rozszerzenia Spatial Analyst) - rozbudowując dostępną funkcjonalność za pomocą języka VBA lub dowolnego profesjonalnego środowiska programistycznego i bibliotek ArcObjects

32 W jaki sposób budować aplikacje ? Tworząc modele (model builder) lub skrypty (geoprocessing) w środowisku ArcGIS firmy ESRI

33 W jaki sposób budować aplikacje ? Metodą na obniżenie jednostkowych kosztów zakupu, kosztów administrowania i rozwoju systemu jest centralizacja programów narzędziowych i baz danych Źródło: http://www.esri.com/news/arcnews/summer06articles/spatially-enabling.html


Pobierz ppt "Propozycje dedykowanych aplikacji wykorzystujących analizy rastrowe Adam Konieczny, Wieńczysław Plutecki, Anna Zmarz TAXUS Systemy Informatyczne Sp. z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google