Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6. Promieniowanie Roentgena. Autor: Ada Czernek Kierunek: Górnictwo i geologia Fizyka współczesna Kraków, 21.03.2016 r. www.agh.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6. Promieniowanie Roentgena. Autor: Ada Czernek Kierunek: Górnictwo i geologia Fizyka współczesna Kraków, 21.03.2016 r. www.agh.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 6. Promieniowanie Roentgena. Autor: Ada Czernek Kierunek: Górnictwo i geologia Fizyka współczesna Kraków, 21.03.2016 r. www.agh.edu.pl

2 Promieniowanie/ promienie X Nazwa „promienie X” oznaczała nieznany typ promieniowania, który wykraczał poza dotychczasowe metody badawcze. Odkrywcą tego przedziału widma fal elektromagnetycznych był niemiecki fizyk, Wilhelm Röntgen. Röntgen w 1901 roku za swoje odkrycie został uhonorowany Nagrodą Nobla — jako pierwszy w dziedzinie fizyki. www.agh.edu.pl

3 Promieniowanie/ promienie X Promieniowanie X, popularnie zwane rentgenowskim, jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego o zakresie długości fal w przedziale około 0,001nm do 10nm. www.agh.edu.pl

4 Wytwarzanie promieniowania X Promieniowanie te uzyskuje się najczęściej w lampie rentgenowskiej poprzez wyhamowywanie rozpędzonych elektronów na materiale o dużej liczbie atomowej (powyżej 20).

5 Wytwarzanie promieniowania X Elektron może być wyhamowany i odbity przez atom wolframu, emitując przy tym energię w postaci promieniowania rentgenowskiego.

6 Wytwarzanie promieniowania X Elektron może wybić z wewnętrznej orbity atomu wolframu jeden z jego elektronów. Promieniowanie rentgenowskie powstaje wskutek przejścia elektronu z orbity zewnętrznej na miejsce wybitego wcześniej elektronu.

7

8 Widmo promieniowania rentgenowskiego Złożony kształt widma jest rezultatem nakładania się dwóch efektów: emisji promieniowania hamowania i emisji promieniowania charakterystycznego.

9 Promieniowanie hamowania

10 Powstawanie widma ciągłego

11 Promieniowanie hamowania Widmo promieniowania X wytwarzanego w wyniku bombardowania tarczy Wykonanej z molbidenu elektronami o energii 35 keV.

12 Promieniowanie charakterystyczne gdzie: λ- długość fali elektromagnetycznej, E m,E n - energie elektronów na powłokach m i n, prędkość światła w próżni c= 2.9979 · 10^8 [m/s], stała Plancka h= 6.6256 · 10^(-34) [Js].

13 Emisja promieniowania charakterystycznego

14 Prawo Moseleya Prawo to wyraża zależność częstotliwości (ν) linii charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego od liczby atomowej (Z) pierwiastka emitującego to promieniowanie (widmo rentgenowskie): gdzie: σ-stała ekranowania (zależna od serii tj. K, L, M…) C-stała, w przybliżeniu równa stałej Rydberga, Z-liczba atomowa.

15 Prawo Moseleya Dzięki pomiarom częstotliwości promieniowania X w widmie liniowym udało się, na podstawie prawa Moseleya, poprawnie i jednoznacznie wyznaczyć kolejność liczb atomowej znanych pierwiastków. Wykres Moseleya dla linii Kα widma charakterystycznego 21 pierwiastków. Częstość wyznaczona została na podstawie zmierzonej długości fali.

16 Wykorzystanie promieniowania X w medycynie (prześwietlenia, rentgenowska tomografia komputerowa, leczenie chorób nowotworowych zamiennie za radioizotopy), w przemyśle (do kontroli jakości wykonania materiałów, do sterylizacji produktów spożywczych), do celów bezpieczeństwa (prześwietlania bagażu na lotniskach), do celów artystycznych (do tworzenia fotografii).

17 Dziękuję za uwagę

18 Literatura Centrum Nauki Kopernik; http://www.kopernik.org.pl/bazawiedzy/artykuly/empromieniex promienie- x Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz.V: Fizyka atomu, str. 17 – 40, PWN W-wa, 1976 D. Halliday, R.Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, str. 85 – 88, PWN W-wa, 2003. P. Dzięcielski, Promieniowanie rentgenowskie Widmo promieniowania rentgenowskiego: ciągłe i charakterystyczne Widmo emisyjne promieniowania rentgenowskiego-promieniowanie, 2008. Elektromagnetyzm- promieniowanie elektromagnetyczne; http://www.iwiedza.net/wiedza/115.html Wilhelm Roentgen, odkrycie i własności promieniowania X; http://wirtualne_laboratorium.republika.pl/wilhelm.htm Nature, 2008; http://www.nature.com/news/2008/012345/full/news.2008.1185.html promienie-x/


Pobierz ppt "6. Promieniowanie Roentgena. Autor: Ada Czernek Kierunek: Górnictwo i geologia Fizyka współczesna Kraków, 21.03.2016 r. www.agh.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google