Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Natural Sciences, Natural English. Przemiany energii mechanicznej w rzucie pionowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Natural Sciences, Natural English. Przemiany energii mechanicznej w rzucie pionowym."— Zapis prezentacji:

1 Natural Sciences, Natural English

2 Przemiany energii mechanicznej w rzucie pionowym

3 Cel zajęć Celem zajęć było poznanie ogólnych zasad zachowania energii, wzorów fizycznych, oraz ich praktyczne zastosowanie.

4 Lekcja została podzielona na trzy części:  część teoretyczną  część praktyczną (doświadczenia)  część ćwiczeniową (warsztaty) Realizacja lekcji

5 I część Uczniowie zapoznali się z teorią zagadnienia i terminologią w języku angielskim. W tym celu nauczycielka zastosowała tablicę multimedialną.

6 Realizacja lekcji I część Zyskaliśmy teoretyczną wiedzę na temat przemiany energii i poznaliśmy jej praktyczne zastosowanie.

7 Realizacja lekcji II część Nauczyciel zaprezentował doświadczenia, których celem było unaocznienie występowania w życiu codziennym przemian energii mechanicznej.

8 „Skoczek” to zabawka, za pomocą której można zilustrować zasadę zachowania energii oraz przemianę energii wewnętrznej na energię kinetyczną i potencjalną ciała. Realizacja lekcji - doświadczenie nr 1 Skoczek

9 To doświadczenie pokazało sposób wykorzystania przemian energii na podstawie młyna wodnego. Realizacja lekcji - doświadczenie nr 2

10 Kolejnym etapem było realizowanie ćwiczeń i rozwiązywanie przez uczniów zadań sprawdzających ich umiejętności. Realizacja lekcji III część

11 Realizacja lekcji III część Przykładowe zadanie: Korzystając z zasady zachowania energii oblicz wysokość, na jaką wzniesie się ciało wyrzucone pionowo do góry z szybkością…

12 Realizacja lekcji III część Przykładowe zadanie: Kamień rzucono z wieży o wysokości 25 m do góry z szybkością początkową 20 m/s. Oblicz, po jakim czasie upadnie kamień, jeżeli przyjmiemy że przyspieszenie ziemskie g = 10 m  s-2 Jeśli przyspieszenie ziemskie przyjmie się równe 10 m  s-2 to na ziemię upadł po czasie w przybliżeniu równym:…

13 Podsumowanie Podsumowaniem zajęć był test, który rozwiązywali wszyscy uczniowie.

14 Test Rzuty w polu grawitacyjnym – przemiany energii Zad 1 Jednostkę energii mechanicznej można zapisać za pomocą układu SI a) b)c) d) wielkość bezwymiarowa. Zad 2 Energia kinetyczna maleje, a potencjalna rośnie gdy ciało: a) rzucamy poziomo z szybkością początkową b) spada swobodnie w dół c) wyrzucamy pionowo do góry z szybkością początkowo d) wyrzucamy pod pewnym kątem z szybkością początkową

15 Test Zad 3 Czas swobodnego spadku ciała z wysokości h, prawidłowo określa wyrażenie: a)free timeb) time of fall c) free velocity d) acceleration Zad 4 W rzucie pionowym w górę maksymalną wysokość jaką osiągnie ciało określa wzór: a)b) c) d) Zad 5 Zasięg w rzucie ukośnym liczymy ze wzoru: a) b)c)d)

16 Test Zad 6 W rzucie pionowym do góry energia mechaniczna zmienia się według schematu: a) energia kinetyczna maleje, a energia potencjalna rośnie aż do osiągnięcia maksymalnej wysokości b) energia potencjalna i kinetyczna są stałe w czasie trwania całego ruchu c) energia potencjalna jest równa zero, a energia kinetyczna rośnie d) energia potencjalna maleje, a kinetyczna rośnie Zad 7 Energię mechaniczną opisuje wzór: a)b) c)c)

17 Test Zad 8 Wskaż fałszywe zdania: a) ciało wyrzucone pionowo do góry porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym prostoliniowym b) w rzucie ukośnym zasięg ciała jest zawsze równy maksymalnej wysokości jaką osiągnie ciało c) ciało spadające swobodnie w dół porusza się ruchem jednostajnie prostoliniowym d) zasada zachowania energii mechanicznej nie obowiązuje w rzucie poziomym. Zad 9 Połącz parami wyrażenia: a) conservation of mechanical 1) energy b) Kinetical energy 2) c) Potential energy 3) d) Gravitational acceleration 4)

18 Test Zad 10 Torem ruchu ciała w rzucie poziomym jest: a) lina prosta b) fragment paraboli c) hiperbola d) Okrąg Zad 11 Korzystając z zasady zachowania energii mechanicznej oblicz szybkość końcową ciała spadającego z wysokości 10 metrów. Opory powietrza pomijamy.

19 Test - wyniki PUNKTYPROCENTILOŚC UCZNIÓW 13 /1 5 87%87%3 12 /1 580 %2 11 /1 573 %5 10 /1 566 %6 9 /1 560 %3

20 Test - wnioski Uczniowie opanowali materiał w stopniu dobrym, o czym świadczą wyniki testu. Wyrażali szczególne zainteresowanie elementami języka angielskiego podczas lekcji oraz testu.

21 Ankieta ewaluacyjna 1. Ta lekcja spowodowała, że lepiej rozumiem język angielski. 2. Ta lekcja spowodowała, że łatwiej mówię w języku angielskim. 3. Ta lekcja spowodowała, że łatwiej jest mi uczyć się języka angielskiego.

22 Ankieta ewaluacyjna 4. Ta lekcja spowodowała, że łatwiej jest mi pisać w języku angielskim. 5. Wolałbym, aby ta lekcja była prowadzona w innym języku. 6. Ta lekcja była interesująca, ponieważ była prowadzona w języku angielskim.

23 Ankieta ewaluacyjna 7. Ta lekcja spowodowała, że lepiej rozumiem znaczenie języka angielskiego. 8. Chciałbym / chciałabym, aby więcej lekcji było prowadzonych w języku angielskim. 9. Miejsce przeznaczone do udzielenia dodatkowej informacji w języku angielskim.

24 Ankieta ewaluacyjna - wyniki

25

26 Ankieta ewaluacyjna - wnioski Uczniowie wyrażają zainteresowanie prowadzeniem lekcji w języku angielskim, jednak niektórym sprawia to niewielkie trudności, w związku z czym trudniej im przyswoić wiadomości.

27 Podsumowanie lekcji Uczniowie byli zainteresowani lekcją, a materiał został opanowany w stopniu dobrym. Uczniowie potrafią wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce oraz wyrażają chęć uczestnictwa w lekcjach prowadzonych w języku angielskim.

28 Natural Sciences, Natural English

29 Ćwiczenie

30


Pobierz ppt "Natural Sciences, Natural English. Przemiany energii mechanicznej w rzucie pionowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google